Życzenia dziekana okręgu sokólskiego

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Chrystos Woskresie!
To radosne paschalne powitanie, każdego roku po Wielkim Poście, przynosi nam otuchę, nadzieję i umacnia wiarę. Wszak św. Apostoł Paweł powiedział, iż gdyby Chrystus nie zmartwychwstał nasza wiara straciłaby sens. W czasach wielkich prześladowań, przed Paschą dokonywano masowych chrztów i Cerkiew napełniała się  nowymi wiernymi, nowym życiem. Z kolei mnisi, po odbyciu postu, wracali z pustelni - do macierzystych wspólnot, przynosząc nowe doświadczenia. Nas, żyjących w błogostanie samowystarczalności, zarówno Wielki Post jak i ostatnie doświadczenia bliskiej wojny, bieżeńców, pobudziły do pewnych przemyśleń i przewartościowań. Oby te doświadczenia dały nam impuls do dalszego działania, co będzie świadczyło zmartwychwstaniu naszej wiary.

 

Ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk

Script logo