40 lecie o. Aleksandra Klimuka

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Mnogaja leta rozbrzmiewało dziś w różnych głosach i tonacjach. Rozbrzmiewało w Ostrowiu Północnym z ust parafian, duchownych i wielu zaproszonych gości. Mnogaja leta o. mitratowi Aleksandrowi Klimukowi, który świętował 40-lecie posługi kapłańskiej. 

Uroczystość rozpoczęła się dziękczynnym nabożeństwem, któremu przewodniczył abp Jakub w otoczeniu licznie przybyłego duchowieństwa. Aksios (godzien) o. Aleksander usłyszał we wrześniu 1979 r., kiedy to z rąk ówczesnego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Nikanora otrzymał święcenia diakońskie a następnie kapłańskie. Dziś z rąk władyki Jakuba otrzymał piękną ikonę oraz najlepsze życzenia wielu łask bożych i sił na dalszej drodze. By wraz z matuszką jeszcze wiele lat byli dla swoich parafian przykładem pięknej miłości.

- Dziś, na modlitwę do tej świątyni przywołał nas o. Aleksander, proboszcz tej parafii. Podziękowaliśmy Bogu za jego 40-letnią posługę kapłańską. Za to, że Bóg błogosławił zarówno jemu jak i jego matuszce, by przez te 40 lat nieść posługę świętej Cerkwi. Nie będzie długiej historii o. Aleksandra, gdyż był on w zasadzie tylko na jednej parafii (...). Jest to zatem historia krótka, jednak długa jest historia tego, co tu o. Aleksander zrobił. W ciągu tego czasu wielu ochrzcił, wielu ożenił, wielu też pochował. Bardzo dbał o świątynie, wiele razy je remontując. Kiedy tylko ząb czasu brał górę, o. Aleksander zawsze podejmował działania, by cerkiew była w należytym stanie. Wybudował także nową plebanię. I choć wiele się zmieniło, włącznie z liczebnością parafii, to wszystko to co zostało zrobione przez te lata, najdobitniej mówią o podejściu o. Aleksandra do misji kapłaństwa. Podczas nabożeństwa wspominaliśmy nie tylko o. Aleksandra ale także matuszkę Ludmiłę. 40 lat temu były święcenia o. Aleksandra, jednak mogły się one odbyć po tym, jak ożenił się z Ludmiłą. I kiedy Aleksander został ojcem Aleksandrem, Ludmiła stała się matuszką. I choć ona żadnych święceń wówczas nie dostąpiła, to jej życie bardzo się zmieniło, w sensie nowej drogi jaką idzie wraz z mężem kapłanem. Matuszka Ludmiła odtąd była zawsze razem z o. Aleksandrem i w domu i w cerkwi i podczas parafialnych wizyt z wodą Jordańską (...). Mnogaja leta o. Aleksandrze, wyrażam dziś wdzięczność za waszą posługę, wdzięczność swoją ale myślę, że także wdzięczność swoich poprzedników na katedrze białostocko-gdańskiej, zarówno władyki Nikanora, który was wyświęcał jak też władyki metropolity Sawy, przy którym służyliście przez osiemnaście lat - powiedział hierarcha.

Przed rokiem, podczas oświęcenia kaplicy św. Włodzimierza na miejscowym cmentarzu, władyka Jakub tak wyraził się o ks. Aleksandrze: "Chciałbym by wiedzieli o tym parafianie, iż mają takiego duchownego, który nie tylko pokazuje palcem co ma być zrobione, ale sam bierze narzędzia i sam robi. Dlatego też dziś o. Aleksander w szczególny sposób się cieszy z tego momentu, kiedy jego zamysł, jego dzieło i jego praca zostały uwieńczone modlitwą i poświęceniem".

Dziś można śmiało powiedzieć tak: wiedzą o tym nie tylko parafianie i nie tylko wierni dekanatu sokólskiego. Wiedzą o tym wszyscy, którzy choć raz odwiedzili którąkolwiek ze świątyń parafii jak również Ci, którzy kiedykolwiek spotkali na swojej drodze o. Aleksandra. Znają go jako dobrego gospodarza, gościnnego proboszcza a nade wszystko człowieka wielkiej wiary. Ojcze to dzięki waszym staraniom parafialne cerkwie lśnią nowym blaskiem, a na święta zjeżdżają tłumy wiernych. To dzięki ojca otwartości Ostrów Północny tyle razy gościł w swych progach ludzi różnych wyznań, chóry, bractwa cerkiewne, młodzież i dzieci. To dzięki ojcu i matuszce Ludmile w ostrowskiej plebanii zawsze czujemy się jak w domu. Dziś składamy ojcu najszczersze życzenia, obfitości łaski bożej, sił duchowych i fizycznych oraz wytrwałości w niesieniu posługi kapłańskiej - na mnogaja leta! 

O. Aleksander Klimuk urodził się 12 grudnia 1953 r. w Czeremsze. W latach 1960 - 68 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Czeremsze. Po jej ukończeniu kontynuował edukację w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Będąc w seminarium, w latach 1969 - 73 ukończył Liceum Ogólnokształcące dla pracujących i złożył egzamin dojrzałości. Seminarium ukończył w 1974 r., wtedy też został przyjęty do Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, którą w 2004 r. ukończył z tytułem magistra teologii. W 1979 r., wstąpił w związek małżeński z Ludmiłą Grycuk. 21 września 1979 r., z rąk Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Nikanora otrzymał święcenia diakońskie, natomiast 27 września - święcenia kapłańskie. W 1978 r. dekretem władyki Nikanora przyjęty został w skład członków kleru Diecezji Białostocko – Gdańskiej i mianowany psalmistą w parafii pw. św. Anny w Królowym Moście, a następnie w parafii pw. św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. Od 12 maja 1982 r., jest proboszczem parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Ostrowiu Północnym oraz katechetą w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Szudziałowie. Od 2005 r., mianowany został Kapelanem Ochotniczej Straży Pożarnej w Szudziałowie. Ks. Aleksander odznaczony został w 2002 r. i 2018 r. orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia a w 2009 i 2014 r. orderem świętych Cyryla i Metodego. W 2009 r., Święty Sobór Biskupów PAKP nagrodził ks. Aleksandra przywilejem noszenia mitry.

 

Adam Matyszczyk

Script logo