Aktualności

 • Foto: Adam Matyszczyk

  VII urodziny Bractwa Cerkiewnego św. Spirydona

  Trzecia paschalna niedziela jest datą ważną i wyjątkową dla Bractwa Cerkiewnego św. Spirydona. Właśnie w dzień wspomnienia św. Niewiast Niosących Wonności, organizacja działająca na terenie Dekanatu Sokólskiego obchodzi swoje urodziny - w tym roku już siódme. Tegoroczne uroczystości jak zwykle przyciągnęły zarówno liczne duchowieństwo jak też szerokie grono sympatyków.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wspomnienie św. Niewiast Niosących Wonności w Jacznie

  W kalendarzu świąt Dekanatu Sokólskiego od niedawna jest kolejne, które można uroczyście celebrować w poświęconej mu świątyni. Dziś, w dniu wspomnienia św. Niewiast Niosących Wonności, wierni licznie zgromadzili się w Jacznie, gdzie Żenom Mironośnicom poświęcona jest miejscowa, wyremontowana przed dwoma laty kaplica.

 • Oficjalny plakat organizatorów

  Zaproszenie na wystawę fotograficzną "Ręce w służbie Bogu"

  26 maja o godz. 17:00 w parafii św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się wernisaż wystawy fotograficznej pt.: Ręce w służbie Bogu. Do uczestnictwa w wydarzeniu zapraszają: proboszcz - ks. prot. Wiktor Tetiurka oraz mecenas wystawy - Bank Spółdzielczy w Sokółce. W programie: koncert chórów, prezentacja wystawy oraz poczęstunek. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy, wstęp wolny.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Nowego Dworu

  22 maja Cerkiew wspomina przeniesienie relikwii św. Mikołaja z Miry Licejskiej do Bari. Dzień ów jest też parafialnym świętem w Nowym Dworze. Do wspólnej modlitwy w najbliższą środę zaprasza proboszcz - ks. Dawid Sulima. O godz. 9.00, w miejscowej cerkwi, której patronem jest św. Mikołaj Cudotwórca, odsłużony będzie molebien z oświęceniem wody, zaś godzinę później rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Dąbrowy Białostockiej

  W zbliżający się wtorek (21 maja) przypada dzień wspomnienia św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa - patrona cerkwi w Dąbrowie Białostockiej. Z tej okazji proboszcz ks. prot. Wiktor Tetiurka serdecznie zaprasza na liturgiczne uroczystości święta parafialnego. W przededniu, o godz. 17.00 - sprawowane będzie nabożeństwo całonocnego czuwania. W dzień święta o godz. 9.00 odsłużony zostanie molebien z oświeceniem wody, zaś o 10.00 rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Uczestnicy akcji

  Podziękowanie za pomoc przy stoiskach ze zniczami

  W minioną Niedzielę Antypaschy, wierni tłumnie spotykali się na cmentarzach, gdzie wspominali swoich najbliższych, dzieląc z nimi radość Zmartwychwstania Chrystusa. Tradycyjnie już na wielu nekropoliach przygotowane były stoiska Bractwa Cerkiewnego św. Spirydona, na których można było nabyć znicze. Wolontariuszy można było spotkać m.in. na nekropoliach w Sokółce, Samogródzie, Nowym Dworze i Kuźnicy, a zebrane w ten sposób ofiary przeznaczone zostaną na statutową działalność Bractwa. Zarząd organizacji wyraża wdzięczność zaangażowanym w akcję uczestnikom i współpracującym parafiom, a także wszystkim odwiedzającym nasze stoiska.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na patronalne święto kaplicy w Jacznie

  W najbliższą niedzielę Cerkiew czci pamięć św. Niewiast Niosących Wonności. Z tej okazji ks. Piotr Hanczaruk, proboszcz wspólnoty wiernych w Jacznie, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy w miejscowej kaplicy, która poświęcona jest Świętym Niewiastom. Świąteczna Boska Liturgia rozpocznie się o godz. 9.00. Tego dnia będzie też można poświęcić groby spoczywających na jaczniańskim cmentarzu.

 • Oficjalny plakat organizatorów

  Zaproszenie na obóz dla dzieci - Wakacje z Bractwem z Jaczna

  Bractwo cerkiewne działające przy parafiach w Jacznie i Dąbrowie Białostockiej, serdecznie zaprasza dzieci w wieku 7-10 lat na wakacyjny obóz wypoczynkowy w terminie 9-19 lipca 2024 r., do malowniczego i urokliwego Jaczna. Wakacje z Bractwem, to doskonała okazja do wypoczynku, integracji w grupie rówieśniczej oraz nabycia nowych umiejętności, a wszystko to przy bliskości Boga i sąsiedztwie świątyni. W programie zajęcia muzyczne, plastyczne i sportowe, wycieczki i wypoczynek na świeżym powietrzu, ognisko i dyskoteki, a także uczestnictwo w nabożeństwach i wykłady teologiczne. Koszt - 980 zł/uczestnik, zapisy do 1 czerwca pod nr tel.: 516 987 552. Szczegóły na załączonym plakacie.

 • Oficjalny plakat organizatorów

  Zaproszenie na urodziny Bractwa św. Spirydona

  Zarząd Bractwa Cerkiewnego św. Spirydona serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków oraz duchowieństwo, do wspólnego świętowania siódmych urodzin organizacji. W tym roku tradycyjne uroczystości w niedzielę św. Niewiast Niosących Wonności (19 maja) odbędą się w Sokółce. O godz. 14:00 w cerkwi św. Aleksandra Newskiego sprawowany będzie dziękczynny molebien, po którym wystąpi miejscowy chór parafialny pod kierownictwem m. Pauliny Ławreszuk. Na dalszą cześć integracyjną organizatorzy zapraszają na plac parafialny przy siedzibie Bractwa - ul. Piłsudskiego 6, gdzie zaplanowano ognisko z kiełbaskami, pokaz iluzji z oprawą muzyczną oraz wiele innych atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Serdecznie zapraszamy.

 • foto: Adam Matyszczyk

  Niedziela Antypaschy - harmonogram nabożeństw

  Tradycyjnie, tydzień po święcie Paschy, spotykamy się na cmentarzach, by pomodlić się nad grobami swoich bliskich. Modlitwa nie ma jednak żałobnego charakteru. Śpiewany nad grobami troparoin święta Zmartwychwstania Pańskiego, daje nam żyjącym nadzieję, iż nasi bliscy także powstaną z martwych i wszyscy razem staniemy przed obliczem Zbawiciela. Na grobach, prócz zapalonych zniczy kładziemy także kolorowe jajka, będące symbolem życia. Właśnie w Niedzielę Antypaschy - zwaną też Niedzielą Przewodnią, w wielu parafiach praktykuje się nabożeństwa połączone ze święceniem grobów.

 • foto: Adam Matyszczyk

  Nagrody Paschalne w Diecezji Białostocko-Gdańskiej

  Podczas tegorocznych wiosennych obrad na uroczystej sesji, Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, z okazji Święta Paschy Chrystusowej oraz 100-lecia autokefalii Cerkwi w Polsce, postanowił o nagrodzeniu duchownych. Kapłanów w Diecezji Białostocko-Gdańskiej nagrodził też ordynariusz JE Najprzewielebniejszy Jakub.
  W dalszej części przedstawiamy nagrodzonych duchownych sprawujących posługę w Dekanacie Sokólskim.

 • ks. prot. Marek Kozłowski

  Imieniny o. Marka Kozłowskiego - proboszcza parafii w Augustowie i Suwałkach

  Dziś, w dniu wspomnienia św. Apostoła i Ewangelisty Marka (Apostoł i jewangielist Mark - 8 maja), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe ks. prot. Markowi Kozłowskiemu - proboszczowi parafii: Wniebowstąpienia Pańskiego w Augustowie oraz Wszystkich Świętych w Suwałkach. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na długie i dobre lata życzą: duchowni Dekanatu Sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w Jacznie

  Wszystko było dziś związane ze Zmartwychwstaniem Chrystusa. Wspomnienie wydarzenia fundamentalnego dla chrześcijaństwa, modlitwa przy ołtarzu tekstem troparionu święta Paschy, pozdrawianie się wiernych słowami Chrystos Woskresie oraz Boska Liturgia sprawowana nie gdzie indziej jak właśnie w świątyni Zmartwychwstania Pańskiego. W taki sposób jaczniańscy parafianie celebrowali dzień patronalnego święta swojej wspólnoty.

 • Św. Sobór Biskupów PAKP, fot. Adam Matyszczyk

  Orędzie Paschalne Świętego Soboru Biskupów

  Bracia i Siostry! Z wdzięcznością Bogu dotarliśmy do kresu ascetycznych zmagań Wielkiego Postu. Za nami duchowa wiosna, która przyniosła nam oczyszczenie z grzechów i odnowienie naszej wiary. Dzisiaj, pełni radości, świętujemy Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa, doświadczając nieporównywalnej z niczym uczty paschalnej. Jesteśmy szczęśliwymi ludźmi, ponieważ możemy przeżywać Paschę Chrystusową. Zmartwychwstanie Pańskie, bowiem, jest zalążkiem i naszego zmartwychwstania oraz zwiastunem życia „wieku przyszłego”, a stąd też źródłem nadziei i największej radości.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w Wierzchlesiu

  Choć wspomnienie św. Jerzego Zwycięzcy zazwyczaj przypada w okresie Paschalnym, a niekiedy nawet w czasie Jasnego Tygodnia, to raz na kilka lat zdarza się, iż patronalne święto parafii w Wierzchlesiu, celebrowane jest w drugi dzień Wielkanocy. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 2013 roku, a powtórzyła się właśnie dziś, dając zarówno miejscowym jak i przyjezdnym wiernym, podwójny powód do radosnego świętowania.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Życzenia dziekana okręgu sokólskiego

  Drodzy Bracia i Siostry - Chrystos Wosresie!
  Za nami czas zmagań wielkopostnych, zmagań ze sobą, swoimi złymi przyzwyczajeniami, z duchowymi słabościami. Ten czas dany mam był, aby w naszych sercach i naszych duszach został przywrócony obraz Boży - obraz Stwórcy. Chrystus przyjął dobrowolnie oszczerstwa, szyderstwa, rany i śmierć krzyżową, aby w efekcie Zmartwychwstać jako nowy Adam, nowy człowiek. Jeżeli mienimy się Jego uczniami, to przykład Jego zachowania wobec prześladowców powinien być dla nas normą. On był traktowany wrogo, ale nie miał wrogów, gdyż modlił się za otaczający tłum "Ojcze przebacz im albowiem nie wiedzą co czynią". Uczniom zaś napomniał, że dopiero wtedy mogą być prawdziwymi uczniami, jeżeli będą miłość nieść wobec siebie. Cerkiewne hymny wzywają nas abyśmy przezywając paschalną radość nie żywili urazy wobec innych i przebaczyli wszystko "poprzez zmartwychwstanie". Życzę wszystkim tej czystej i niczym nie zmąconej radości paschalnej, co będzie oznaczało że Zmartwychwstały ożywia nas dla swojego Królestwa.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Paschalne życzenia od redakcji

  Chrystus Zmartwychwstał! Χριστός ἀνέστη! Chrystos Woskresie!
  Najprzewielebniejszym hierarchom, czcigodnemu duchowieństwu, wiernym okręgu sokólskiego oraz wszystkim odwiedzającym nasz portal, najserdeczniejsze życzenia w dzień Pschy Chrystusowej składa zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zmartwychwstanie Pańskie, Święty Ogień - harmonogram nabożeństw

  Zmartwychwstania Chrystusa jest fundamentem chrześcijaństwa, jest centrum wszystkich innych świąt i wszystkich wydarzeń. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał - mówił św. Paweł, daremna byłaby nasza wiara. Nie jest jednak daremna, bo dziś - tak jak przed przeszło dwoma tysiącami lat, Paschę świętują wszystkie cerkwie i wszystkie parafie, a wierni wszem wobec ogłaszają, iż Chrystus zmartwychwstał - prawdziwie zmartwychwstał.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Jurowlan

  W najbliższy paschalny poniedziałek (6 maja), w dzień wspomnienia św. Wielkiego Męczennika Jerzego Zwycięzcy, do wspólnego uczestnictwa w nabożeństwach zaprasza wiernych ks. prot. Mirosław Łuciuk - proboszcz parafii w Jurowlanach. Uroczystości święta parafialnego rozpoczną się o godz. 9.00 molebnem z oświęceniem wody, po którym odsłużona zostanie świąteczna Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  .Wielka Sobota

  "Dostojny Józef z drzewa zdjął przeczyste ciało Twoje, całunem czystym owinął i wonnościami namaściwszy w nowym złożył grobie" - troparion Wielkiej Soboty.

 • foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Wierzchlesia

  6 maja Cerkiew czci pamięć św. Wielkiego Męczennika Jerzego Zwycięzcy. Na tę okoliczność ks. prot. Adrian Charytoniuk, proboszcz wspólnoty wiernych w Wierzchlesiu, serdecznie zaprasza na uroczystości święta parafialnego, które w tym roku będą miały miejsce w paschalny poniedziałek. O godz. 9:00 sprawowany będzie molebien z oświeceniem wody, zaś godzinę później rozpocznie się świąteczna Boska Liturgia. Po nabożeństwie będzie też można poświęcić groby na miejscowym cmentarzu.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wielki Piątek

  "Dzisiaj na drzewie wisi Ten, który na wodach ziemię zawiesił. Na króla aniołów zakładana jest korona cierniowa. W szatę hańby przyobleczony jest Ten, Który niebo przyodziewa obłokami. Policzkowany jest Ten, który w Jordanie uwolnił Adama. Gwoździami przybity jest Oblubieniec Cerkwi. Włócznią przebity jest Syn Dziewicy. Kłaniamy się cierpieniom Twym, Chryste. Okaż nam Twe chwalebne Zmartwychwstanie!" - antyfona 15 Wielkiego Piątku.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wielki Czwartek

  Kiedy chwalebni uczniowie na wieczerzy podczas umycia nóg zostali oświeceni, wtedy Judasz niegodny, zamroczony pożądaniem srebra, niesprawiedliwym sędziom wydaje Ciebie, sprawiedliwego Sędziego. Chciwy zbieraczu bogactw! Popatrz na tego, który dla nich się powiesił. Unikaj chciwości, oto na co poważyła się chciwość wobec swego Nauczyciela. O, Panie, dobry we wszystkim, chwała Tobie!" - troparion Wielkiego Czwartku.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Jaczna

  Ks. Piotr Hanczaruk, proboszcz wspólnoty wiernych w Jacznie, serdecznie zaprasza na liturgiczne uroczystości święta parafialnego - Zmartwychwstania Pańskiego. W najbliższy wtorek - 7 maja, o godz. 10.00, w głównej cerkwi sprawowana będzie uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wielki Tydzień w Cerkwi Prawosławnej - harmonogram nabożeństw

  Wierni Cerkwi prawosławnej rozpoczynają dziś Wielki Tydzień. To ostatni - najważniejszy okres, przed świętem Zmartwychwstania Pańskiego. Przez kolejne siedem dni nastąpi swoista retrospekcja wydarzeń ostatnich dni życia Chrystusa: pojmanie, zdrada, sąd, męki, ukrzyżowanie i śmierć. Jeśli więc pierwsza część Wielkiego Postu miała wiernych przygotować do pewnej drogi, to w tej drugiej skupiać się należy już nie na sobie, lecz przemierzyć tę drogę wraz z Chrystusem, wspominając ostatnie chwile Jego ziemskiego życia.

 • Foto: Barbara Matyszczyk

  Wjazd Chrystusa do Jerozolimy - Niedziela Palmowa

  "Powszechne zmartwychwstanie przed swoją męką uwiarygodniając, z martwych wzbudziłeś Łazarza, Chryste Boże, przeto i my, jak hebrajskie dzieci, niosąc symbole zwycięstwa, śpiewamy Ci, Zwycięzco śmierci: Hosanna na wysokościach! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie" - troparion święta.

 • foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie do wspólnego przygotowania palemek

  Przed nami święto wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Jak co roku Bractwo Cerkiewne św. Spirydona serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do wspólnego przygotowania palemek, które zostaną poświęcone podczas uroczystej Boskiej Liturgii. Spotykamy się w przededniu święta - w sobotę 27 kwietnia o godz. 10.30, w siedzibie Bractwa przy ul. Piłsudskiego 6 w Sokółce. Mile widziane będą tasiemki, ozdoby i nożyczki. W tym roku, przed niedzielnym nabożeństwem palemki będzie można nabyć nie tylko w sokólskiej cerkwi ale też w Jacznie, Nowym Dworze, Kuźnicy, Samogródzie oraz Krynkach. Serdecznie zapraszamy.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie do uczestnictwa w sakramencie namaszczenia chorych w Supraślu

  W najbliższą środę - 24 kwietnia, w supraskim monasterze Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, sprawowany będzie sakrament namaszczenia chorych - Jeleoświaszczenije. Zapraszając do uczestnictwa w tym wyjątkowym - sprawowanym raz w roku nabożeństwie oraz późniejszej Liturgii Uprzednio Oświeconych Darów, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona organizuje autokarową pielgrzymkę do Supraśla. Wyjazd z parkingu przy sokólskiej cerkwi o godz. 15:00.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wielkopostne gowienija duchowieństwa dekanatu sokólskiego

  Dziś z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba - Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, w cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Dworze, miały miejsce wielkopostne rekolekcje duchowieństwa okręgu sokólskiego. Rolę spowiednika przyjął na siebie o. Aleksander Klimuk, zaś sprawowanej następnie Boskiej Liturgii Uprzednio Oświęconych Darów przewodniczył Biskup Supraski Andrzej.

 • Foto: Ewa Jurgiel

  Wiosenne porządki na sokólskim cmentarzu

  Wczorajszego przedpołudnia, kilkunastoosobowa grupa parafian zebrała się na sokólskim cmentarzu, by kontynuować rozpoczęte jesienią ubiegłego roku prace porządkowe. Wspólnymi siłami starszych i młodszych udało się zebrać kilka worków śmieci oraz uporządkować teren, by przed zbliżającą się Paschą miejsce spoczynku naszych bliskich było schludne i zadbane. Uprzednia inicjatywa proboszcza o. Włodzimierza Misiejuka przerodziła się w oddolną akcję, w którą zaangażowali się członkowie Bractwa Św. Spirydona i parafianie, a co za tym idzie - z pewnością będzie kontynuowana w późniejszym czasie, o czym poinformujemy na łamach naszego portalu.

Script logo