Aktualności

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu sokólskiego

  We środę 29 marca, z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, w cerkwi św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej, odbędą się wielkopostne rekolekcje duchowieństwa okręgu sokólskiego. Boska Liturgia Uprzednio Oświęconych Darów, której przewodniczył będzie Biskup Supraski Andrzej, rozpocznie się o godz. 9.00. Rekolekcje są też dobrą sposobnością dla wiernych, by przed świętem Zmartwychwstania Pańskiego przystąpić do sakramentów spowiedzi i Eucharystii. W imieniu proboszcza o. Wiktora Tetiurki serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 • hierodiakon Eulogiusz, foto: Marta Łuksza

  Kondolencje

  23 marca 2023 r., po ciężkiej chorobie zasnął w Panu, hierodiakon Eulogiusz ze Stauropigialnego Męskiego Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. Chrystus Zmartwychwstał!
  Boska Liturgia i obrzęd pogrzebu zmarłego mnicha odbędą się 25 marca 2023 roku, o godz. 9.00 w monasterze w Jabłecznej. W piątek 24 marca, o godz. 17.00 odprawiona zostanie jutrznia za zmarłych. Ciało błogosławionej pamięci hierodiakona Eulogiusza spocznie na monasterskim cmentarzu.

 • Śp. ks. mitrat Sławomir Tofiluk

  Kondolencje

  21 marca odszedł do Pana ks. mitrat Sławomir Tofiluk, były proboszcz parafii Narodzenia NMP w Juszkowym Grodzie. Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa otuchy rodzinie i bliskim, składają duchowni Dekanatu Sokólskiego, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl. Chrystus Zmartwychwstał! Liturgia wraz z obrzędem pogrzebu zmarłego kapłana odbędzie się w sobotę 25 marca o godz. 9:00 w cerkwi Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Hajnówce. Dzień wcześniej, również w Hajnówce o godz. 19:00 odprawiona zostanie panichida.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Kondolencje

  Dziś -16 marca 2023 r., zasnął w Panu śp. Eugeniusz Naumowicz - ojciec ks. Grzegorza Naumowicza, proboszcza parafii św. Barbary w Kuzawie. Wyrazy głębokiego współczucia i szczere słowa otuchy, na ręce o. Grzegorza oraz rodziny i bliskich, składają duchowni Dekanatu Sokólskiego, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl. Chrystus Zmartwychwstał! Śp. Eugeniusz rodzinnie związany był z Sokólszczyzną i parafią w Krynkach. Panichida za duszę zmarłego sprawowana będzie w piątek - 17 marca o godz. 18:00, zaś Boska Liturgia i obrzęd pogrzebu w sobotę 18 marca o godz. 9:00. Nabożeństwa celebrowane będą w cerkwi Narodzenia NMP w Krynkach.

 • Oficjalny plakat organizatorów

  Zaproszenie za rekolekcje młodzieży

  Z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba - Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, Bractwo Młodzieży Prawosławnej działające przy parafiach: Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie i św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej wraz z opiekunem duchownym o. Piotrem Hanczarukiem, serdecznie zapraszają na gowienija młodzieży, które odbędą się w dniach 24.-26.03.2023 r. w parafii Wszystkich Świętych w Suwałkach.

 • ks. prot. Mirosław Łuciuk

  Imieniny o. Mirosława Łuciuka - proboszcza parafii w Jurowlanach i Kruszynianach

  Dziś, w dniu wspomnienia św. Mirosława (11 marca), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe ks. prot. Mirosławowi Łuciukowi - proboszczowi parafi św. Anny w Kruszynianach i św. Jerzego Zwycięzcy w Jurowlanach. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na długie i dobre lata życzą: duchowni Dekanatu Sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Ikona św. Paisjusza dotarła do cerkwi św. Aleksandra Newskiego w Sokółce

  Tłumy parafian powitały dziś ikonę św. Paisjusza, przywiezioną do Sokółki przez Bractwo Swiatogorców, wprost ze św. Góry Athos. Parafianom służyć będą odtąd nie tylko cenne nauki świętego - zawarte w sześciu księgach, ale też Jego osobiste wstawiennictwo przed tronem Najwyższego Boga.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wielki Kanon Pokutny św. Andrzeja z Krety

  Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną. Od czego zacząć mam opłakiwanie czynów Nędznego życia mego? Jakiż początek skargi Żałosnej dzisiaj uczynię, o Chryste? O miłosierny, udziel win moich odpuszczenia! - kanon św. Andrzeja z Krety.

 • Ikona św. Paisjusza

  Ikona św. Paisjusza w sokólskiej cerkwi

  W najbliższą niedzielę (5 marca), w parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce, będzie miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Bractwo Swiatogorców przywiezie do miejscowej cerkwi ikonę św. Paisjusza, napisaną na św. Górze Atos przez Jego ucznia. Proboszcz wspólnoty - o. Włodzimierz Misiejuk, zwraca się z prośbą o liczne i nieco wcześniejsze przybycie na niedzielną Boską Liturgię. Uroczyste przywitanie bractwowiczów i ikony - przy głównej cerkiewnej bramie, nastąpi przed rozpoczęciem nabożeństwa, ok. godz. 8:45. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Początek Wielkiego Postu

  "Kiedy zaś pościcie, nie bądźcie ponurzy jak obłudnicy, przybierają bowiem mroczne miny, aby pokazać ludziom, że poszczą. Amen, mówię wam, odbierają już nagrodę swoją. Ty zaś, gdy pościsz, namaść swoją głowę i twarz swoją umyj, tak byś nie ludziom pokazywał, że pościsz, lecz Ojcu twemu, Który jest w skrytości, i Ojciec twój widzący, co ukryte, jawnie cię nagrodzi". (Mt 6,14-18). Rozpoczynamy Wielki Post - okres o szczególnym znaczeniu dla wierzącego człowieka. W najbliższej przyszłości ma on nas przygotować na przyjęcie Zmartwychwstałego Chrystusa, w dalszej perspektywie jednak powinien doprowadzić do swoistej duchowej przemiany, umacniając tym samym naszą wiarę.

 • śp. Jan Żemajduk

  Kondolencje

  Dziś (24 lutego 2023 r.) w godzinach wieczornych, do Domu Ojca odszedł śp. Jan Żemajduk - starosta Cerkiewny i opiekun kaplicy św. Jana Chrzciciela w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie. Wyrazy głębokiego współczucia i szczere słowa otuchy, na ręce małżonki Anny, dzieci, rodziny i bliskich, składają: proboszcz parafii w Jacznie, duchowni Dekanatu Sokólskiego, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl. Chrystus Zmartwychwstał!

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Spotkanie zarządu Bractwa Św. Spirydona

  22 lutego 2023 r., po wieczornym nabożeństwie w cerkwi św. Aleksandra Newskiego w Sokółce, odbyło się spotkanie zarządu Bractwa Św. Spirydona z Tremituntu. Zarząd, wraz z ciałami statutowymi organizacji oraz opiekunami duchowymi, podsumował mijający rok oraz planował działania na najbliższy okres. Wśród cyklicznych przedsięwzięć zaplanowano m.in. organizację urodzin Bractwa i pikniku na zakończenie wakacji. Odbędzie się też doroczna piesza pielgrzymka na Św. Górę Grabarkę. Na jesień zaplanowano walne zgromadzenie oraz wybór władz na kolejną kadencję. O wszystkich wydarzeniach organizowanych przez bractwo będziemy informowali na łamach naszego portalu.    

 • JE Najprzewielebniejszy Warsonofiusz bp Siemiatycki

  Imieniny JE, Najprzewielebniejszego Warsonofiusza, Biskupa Siemiatyckiego

  Dziś Cerkiew wspomina św. Warsonofiusza Wielkiego (Prepodobnyj Warsonofij Wielikij - 19 lutego), niebiańskiego patrona Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Warsonofiusza - Biskupa Siemiatyckiego. Z okazji imienin, duchowni dekanatu sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni - na długie i dobre lata!

 • Foto: Uczestnicy ŚDMP

  Światowe Dni Młodzieży Prawosławnej

  Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i Całej Polski w dniach 10-12 lutego 2023 r. w Warszawie odbyły się obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej. W przedsięwzięciu wzięło udział 360 uczestników, z czego 60 to goście zza granicy. W tym zacnym gronie nie zabrakło też młodzieży z Sokólszczyzny.

 • śp. m. Dorota Wasilewska

  Kondolencje

  Dziś (13 lutego 2023 r.) do Domu Ojca odeszła śp. matuszka Dorota Wasilewska, małżonka o. Marka Wasilewskiego - proboszcza parafii św. Michała Archanioła w Trześciance. Wyrazy głębokiego współczucia i szczere słowa otuchy, na ręce o. Marka, córek: Natalii, Julii i Anastazji, siostry Joanny, rodziców oraz bliskich, składają duchowni Dekanatu Sokólskiego, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl. Matuszka Dorota urodziła się i wychowała na Sokólszczyźnie. Zawsze blisko Cerkwi, w swoją dorosłą ziemską drogę podążyła wraz z duchownym, tworząc domową małą cerkiew i opiekując się tą parafialną w nieodległej Trześciance. Drzwi jej domu były zawsze otwarte, wielokrotnie gościła też pielgrzymów podążających na św. Górę Grabarkę. Zapamiętamy ją jako kobietę zawsze uśmiechniętą, oddaną Bogu i ludziom. Chrystus Zmartwychwstał!
  Panichida za duszę zmarłej sprawowana będzie we środę (15 lutego) o godz. 18:00, zaś Boska Liturgia i obrzęd pogrzebu we czwartek (16 lutego) o godz. 9:00. Nabożeństwa celebrowane będą w cerkwi św. Michała Archanioła w Trześciance.

 • JE Najprzewielebniejszy Grzegorz abp Bielski

  Imieniny JE, Najprzewielebniejszego Grzegorza, Arcybiskupa Bielskiego

  Dziś Cerkiew wspomina św. Grzegorza Teologa (Swiatitiel Grigorij Bogosłow, archijepiskop Konstantinopolskij - 7 lutego), niebiańskiego patrona Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Grzegorza - Arcybiskupa Bielskiego, opiekuna duchowego Bractwa Młodzieży Prawosławnej z ramienia Świętego Soboru Biskupów PAKP. Z okazji imienin, duchowni Dekanatu Sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni - na długie i dobre lata!

 • Foto: za: monaster-suprasl.pl

  Monaster w Supraślu i klasztor w Jabłecznej - Pomnikami Historii

  W piątek 3 lutego, podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, Prezydent RP Andrzej Duda poinformował o uznaniu za Pomniki Historii: Monasteru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu oraz Klasztoru Świętego Onufrego w Jabłecznej. Pomnik historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków. Tytuł ten przyznaje się zabytkom o szczególnym znaczeniu dla kultury. Rangę Pomnika Historii podkreśla fakt, iż jest on ustanawiany rozporządzeniem Prezydenta RP, na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • Grafika: facebook.com/cerkiewjaczno

  Przygotowania do Wielkiego Postu

  Nie słychać już w naszych świątyniach radosnych pieśni sławiących narodzenie Chrystusa, milkną też hymny mówiące o Chrzcie i Objawieniu Pańskim. Przed nami wielki post, kiedy to pokornie oczekiwać będziemy na chwalebne Zmartwychwstanie naszego Zbawiciela. Już od dziś - przez cztery kolejne niedziele, Cerkiew przygotuje nas do tego jakże ważnego okresu w życiu każdego wierzącego chrześcijanina.  

 • JE Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i Całej Polski

  Imieniny JE, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i Całej Polski

  Dziś Cerkiew czci pamięć św. Sawy Arcybiskupa Serbskiego (Swiatitiel Sawwa, pierwyj archijepiskop Sierbskij - 25 stycznia), niebiańskiego patrona Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy - Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Z okazji imienin, duchowni Dekanatu Sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Eminencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg chroni Waszą Eminencję, błogosławi dobrym zdrowiem, umacnia we wszystkich postanowieniach i da siłę do dalszego niesienia posługi zwierzchnika naszej Cerkwi na długie i dobre lata!

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Dobra zabawa na balu karnawałowym

  Dzisiejsze popołudnie i wieczór, dzieci z różnych stron Sokólszczyzny spędziły na dobrej zabawie i wzajemnej integracji. Doroczny Bal Karnawałowy organizowany przez Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu, jak zwykle cieszył się dużym zainteresowaniem. Spotkanie w kawiarni "Lira" Sokólskiego Ośrodka Kultury, to prócz zabawy dla najmłodszych także doskonała okazja do wytchnienia dla rodziców i opiekunów. Czas na chwilę rozmowy przy filiżance herbaty i wymianę doświadczeń rodzicielskich.

 • JE Najprzewielebniejszy Jerzy abp Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz WP

  Imieniny JE, Najprzewielebniejszego Jerzego, Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, Ordynariusza WP

  Dziś Cerkiew wspomina św. Jerzego Chozewitę (Prepodobnyj Gieorgij Choziewit - 21 stycznia), niebiańskiego patrona Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jerzego - Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego. Z okazji imienin, duchowni Dekanatu Sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni na długie i dobre lata!

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto Chrztu Pańskiego w cerkwiach Dekanatu Sokólskiego

  Wielkie poświęcenie wody w dniu święta Chrztu Pańskiego w cerkwiach Dekanatu Sokólskiego.

 • Ikona Chrztu Pańskiego

  Plan wizyt duszpasterskich z wodą jordańską - parafia w Jacznie

  W dalszej części prezentujemy tegoroczny plan wizyt duszpasterskich z wodą jordańską, w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Chrzest Pański - plan wizyt duszpasterskich z wodą jordańską parafii w Sokółce

  „Panie, gdy byłeś chrzczony w wodach Jordanu, wówczas objawiła się najczcigodniejsza Trójca, gdyż głos Rodzica dał o Tobie świadectwo, nazywając Cię umiłowanym Synem, Duch zaś w postaci gołębicy świadczył o prawdziwości słowa Ojca. Chwała Tobie, Chryste, bowiem objawiłeś się i oświeciłeś świat”. Przed nami wielkie święto - jedno z grona dwunastu. Jak co roku 19 stycznia w naszych świątyniach wspomnimy modlitewnie chrzest Jezusa Chrystusa oraz objawienie się tajemnicy Świętej Trójcy.
  W dalszej części prezentujemy tegoroczny plan wizyt duszpasterskich z wodą jordańską, w parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce.

 • Oficjalny plakat organizatorów

  Zaproszenie na doroczny Bal Karnawałowy dla dzieci

  Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu ma przyjemność zaprosić na doroczny Bal Karnawałowy. Dzieci wraz z rodzicami, dziadkami i opiekunami zapraszamy w niedzielę 22 stycznia o godz. 15.00 do kawiarni "Lira" Sokólskiego Ośrodka Kultury. Zapewniamy dobrą zabawę, poczęstunek, drobne upominki dla najmłodszych oraz tradycyjnie świetną atmosferę.

 • Oficjalny plakat organizatorów

  Zaproszenie na koncert kolęd i pastorałek "Na styku kultur"

  Już w najbliższą niedzielę - 15 stycznia o godz. 15.00, odbędzie się kolejna edycja koncertu kolęd i pastorałek "Na styku kultur". Przedsięwzięcie organizowane przez Sokólski Ośrodek Kultury, parafię prawosławną św. Aleksandra Newskiego oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu, od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Na scenie kina "Sokół" wystąpią chóry i zespoły prezentujące kolędy dobrze znane zarówno w tradycji prawosławnej jak i katolickiej.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Kondolencje

  Wyrazy głębokiego współczucia i szczere słowa otuchy Panu Piotrowi Karolowi Bujwickiemu - Prezesowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, a także rodzinie i bliskim, z powodu śmierci mamy śp. Marianny Bujwickiej, składają duchowni Dekanatu Sokólskiego wraz z wiernymi, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl. Chrystus Zmartwychwstał!

 • Foto: Parafia Krynki

  Święto Narodzenia Chrystusa w Krynkach

  Świąteczne nabożeństwa w dniu Narodzenia Pana i Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa w kryńskiej cerkwi.

 • Foto: Parafia Kuźnica

  Święto Narodzenia Chrystusa w Kuźnicy

  Świąteczne nabożeństwa w dniu Narodzenia Pana i Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa w kuźnickiej cerkwi.

 • JE Najprzewielebniejszy Jakub abp Białostocki i Gdański

  Orędzie Bożonarodzeniowe Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego

  Bracia i Siostry! Dziś w naszych świątyniach i domach rozbrzmiewają radosne pieśni: przepiękne hymny  cerkiewne i kolędy. Niektóre z nich napisane były jeszcze w starożytności, inne w VIII wieku i później, a kolędy nawet współcześnie. Wszystkim tym śpiewanym utworom towarzyszy ogromna radość, mówią one bowiem o Synu Bożym, który stał się człowiekiem ze względu  na nas, by nas wybawić z niewoli grzechu i uczynić bogami z łaski. Nie dziwi więc fakt, że w dni świąt przenika nasze serca radość, bowiem święto czyni  nas uczestnikami tego wielkiego wydarzenia. Uczestnicząc w nabożeństwach mistycznie  jesteśmy przenoszeni do Groty Betlejemskiej. Stojąc w naszych świątyniach właściwie duchowo oglądamy, wraz z pastuszkami, narodziny z Marii Dziewicy Jej Syna, Jezusa Chrystusa – Bogoczłowieka, Który przyjął od niej ludzkie ciało. W ten sposób przeżywając święta, stajemy się świadkami tego wielkiego wydarzenia, a  łaska Boża przemienia nas tak, iż odczuwamy wewnętrzną duchową radość.

Script logo