Aktualności

 • JE Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i Całej Polski

  Imieniny JE, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i Całej Polski

  Dziś Cerkiew czci pamięć św. Sawy Arcybiskupa Serbskiego (Swiatitiel Sawwa, pierwyj archijepiskop Sierbskij - 25 stycznia), niebiańskiego patrona Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy - Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Z okazji imienin, duchowni Dekanatu Sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Eminencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg chroni Waszą Eminencję, błogosławi dobrym zdrowiem, umacnia we wszystkich postanowieniach i da siłę do dalszego niesienia posługi zwierzchnika naszej Cerkwi na długie i dobre lata!

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Dobra zabawa na balu karnawałowym

  Dzisiejsze popołudnie i wieczór, dzieci z różnych stron Sokólszczyzny spędziły na dobrej zabawie i wzajemnej integracji. Doroczny Bal Karnawałowy organizowany przez Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu, jak zwykle cieszył się dużym zainteresowaniem. Spotkanie w kawiarni "Lira" Sokólskiego Ośrodka Kultury, to prócz zabawy dla najmłodszych także doskonała okazja do wytchnienia dla rodziców i opiekunów. Czas na chwilę rozmowy przy filiżance herbaty i wymianę doświadczeń rodzicielskich.

 • JE Najprzewielebniejszy Jerzy abp Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz WP

  Imieniny JE, Najprzewielebniejszego Jerzego, Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, Ordynariusza WP

  Dziś Cerkiew wspomina św. Jerzego Chozewitę (Prepodobnyj Gieorgij Choziewit - 21 stycznia), niebiańskiego patrona Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jerzego - Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego. Z okazji imienin, duchowni Dekanatu Sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni na długie i dobre lata!

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto Chrztu Pańskiego w cerkwiach Dekanatu Sokólskiego

  Wielkie poświęcenie wody w dniu święta Chrztu Pańskiego w cerkwiach Dekanatu Sokólskiego.

 • Ikona Chrztu Pańskiego

  Plan wizyt duszpasterskich z wodą jordańską - parafia w Jacznie

  W dalszej części prezentujemy tegoroczny plan wizyt duszpasterskich z wodą jordańską, w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Chrzest Pański - plan wizyt duszpasterskich z wodą jordańską parafii w Sokółce

  „Panie, gdy byłeś chrzczony w wodach Jordanu, wówczas objawiła się najczcigodniejsza Trójca, gdyż głos Rodzica dał o Tobie świadectwo, nazywając Cię umiłowanym Synem, Duch zaś w postaci gołębicy świadczył o prawdziwości słowa Ojca. Chwała Tobie, Chryste, bowiem objawiłeś się i oświeciłeś świat”. Przed nami wielkie święto - jedno z grona dwunastu. Jak co roku 19 stycznia w naszych świątyniach wspomnimy modlitewnie chrzest Jezusa Chrystusa oraz objawienie się tajemnicy Świętej Trójcy.
  W dalszej części prezentujemy tegoroczny plan wizyt duszpasterskich z wodą jordańską, w parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce.

 • Oficjalny plakat organizatorów

  Zaproszenie na doroczny Bal Karnawałowy dla dzieci

  Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu ma przyjemność zaprosić na doroczny Bal Karnawałowy. Dzieci wraz z rodzicami, dziadkami i opiekunami zapraszamy w niedzielę 22 stycznia o godz. 15.00 do kawiarni "Lira" Sokólskiego Ośrodka Kultury. Zapewniamy dobrą zabawę, poczęstunek, drobne upominki dla najmłodszych oraz tradycyjnie świetną atmosferę.

 • Oficjalny plakat organizatorów

  Zaproszenie na koncert kolęd i pastorałek "Na styku kultur"

  Już w najbliższą niedzielę - 15 stycznia o godz. 15.00, odbędzie się kolejna edycja koncertu kolęd i pastorałek "Na styku kultur". Przedsięwzięcie organizowane przez Sokólski Ośrodek Kultury, parafię prawosławną św. Aleksandra Newskiego oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu, od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Na scenie kina "Sokół" wystąpią chóry i zespoły prezentujące kolędy dobrze znane zarówno w tradycji prawosławnej jak i katolickiej.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Kondolencje

  Wyrazy głębokiego współczucia i szczere słowa otuchy Panu Piotrowi Karolowi Bujwickiemu - Prezesowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, a także rodzinie i bliskim, z powodu śmierci mamy śp. Marianny Bujwickiej, składają duchowni Dekanatu Sokólskiego wraz z wiernymi, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl. Chrystus Zmartwychwstał!

 • Foto: Parafia Kuźnica

  Święto Narodzenia Chrystusa w Kuźnicy

  Świąteczne nabożeństwa w dniu Narodzenia Pana i Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa w kuźnickiej cerkwi.

 • Foto: Parafia Krynki

  Święto Narodzenia Chrystusa w Krynkach

  Świąteczne nabożeństwa w dniu Narodzenia Pana i Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa w kryńskiej cerkwi.

 • Foto: Parafia Jaczno

  Święto Narodzenia Chrystusa w Jacznie

  Świąteczne nabożeństwa w dniu Narodzenia Pana i Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa w jaczniańskiej cerkwi.

 • Foto: parafia Ostrów Północny

  Święto Narodzenia Chrystusa w Ostrowiu Północnym

  Świąteczne nabożeństwa w dniu Narodzenia Pana i Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa w ostrowskiej cerkwi.

 • JE Najprzewielebniejszy Jakub abp Białostocki i Gdański

  Orędzie Bożonarodzeniowe Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego

  Bracia i Siostry! Dziś w naszych świątyniach i domach rozbrzmiewają radosne pieśni: przepiękne hymny  cerkiewne i kolędy. Niektóre z nich napisane były jeszcze w starożytności, inne w VIII wieku i później, a kolędy nawet współcześnie. Wszystkim tym śpiewanym utworom towarzyszy ogromna radość, mówią one bowiem o Synu Bożym, który stał się człowiekiem ze względu  na nas, by nas wybawić z niewoli grzechu i uczynić bogami z łaski. Nie dziwi więc fakt, że w dni świąt przenika nasze serca radość, bowiem święto czyni  nas uczestnikami tego wielkiego wydarzenia. Uczestnicząc w nabożeństwach mistycznie  jesteśmy przenoszeni do Groty Betlejemskiej. Stojąc w naszych świątyniach właściwie duchowo oglądamy, wraz z pastuszkami, narodziny z Marii Dziewicy Jej Syna, Jezusa Chrystusa – Bogoczłowieka, Który przyjął od niej ludzkie ciało. W ten sposób przeżywając święta, stajemy się świadkami tego wielkiego wydarzenia, a  łaska Boża przemienia nas tak, iż odczuwamy wewnętrzną duchową radość.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Bożonarodzeniowe życzenia Dziekana Okręgu Sokólskiego

  Serdecznie pozdrawiam wszystkich parafian i mieszkańców Sokólszczyzny, a także wszystkich tych, którzy przyjechali z dalekiej Ukrainy szukając tutaj schronienia i spokoju, ze świętami Narodzenia Chrystusa. Życzę, żeby nie tylko ta noc była spokojna, ale na wszystkie dni naszego życia życzę wszystkim spokoju, zdrowia i Bożego błogosławieństwa.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wigilia święta Narodzenia Pańskiego

  Zasiądziemy dziś do wieczerzy wigilijnej - posiłku uroczystego acz nie wystawnego. Starsi i młodsi spotkamy się przy stole hojnie obdarowanym płodami ziemi, ale nie suto zastawionym. Po modlitwie i wspólnym podzieleniu się prosforą, gromadząc się wielopokoleniowo, spożyjemy posiłek wypełniony tradycjami, ale wciąż postny. Wigilia bowiem to jeszcze nie święto, to ostatnie chwile przygotowania na radosną nowinę o wcieleniu Syna Bożego. Kulminacyjnym momentem nadchodzącego czasu jest uroczyste nocne nabożeństwo. Celebrowane tej nocy wielkie powieczerze, jutrznia oraz uroczysta - sprawowana w białych szatach Boska Liturgia, podkreślają światłość, jaka zajaśniała w Betlejem i w istocie rozpoczynają świąteczny czas.

 • Ikona Narodzenia Pańskiego

  Narodzenie Chrystusa - świąteczne nabożeństwa w Dekanacie Sokólskim

  Przed nami Święto Narodzenia Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Czas radości, odpoczynku, spotkań z rodziną, niepowtarzalnej atmosfery kolędowania oraz obfitości podarków. Nie wolno nam jednak zapomnieć o istocie tego święta, o Bogu, modlitwie i naszych świątyniach, gdyż przede wszystkim tam, jako prawosławni chrześcijanie, powinniśmy się radować z narodzenia Syna Bożego i wychwalać Jego Imię.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Szczodrego Nowego Roku!

  Władco, Panie Boże nasz, Źródło życia i nieśmiertelności, Stwórco wszystkich stworzeń widzialnych i niewidzialnych, który w swojej władzy ustanowiłeś czasy i lata, który wszystkim rządzisz w Twojej mądrej i łaskawej Opatrzności, dziękujemy za Twoje dobrodziejstwa, którymi zadziwiłeś nas w minionym czasie naszego życia. Prosimy Cię, szczodrobliwy Panie, pobłogosław wieniec nadchodzącego roku Twoją łaską, daj z wysoka Twoje dobrodziejstwa całemu Twemu ludowi, zdrowie, zbawienie i wszystkim łaskawą pomoc. Wybaw z wszelkich złych sytuacji świętą Twą Cerkiew, to miasto i wszystkie miasta, i krainy, dając im pokój i ciszę. Tobie, Ojcu niemającemu początku, z Jednorodzonym Twoim Synem, i z Najświętszym, i Życiodajnym Twoim Duchem, w jednej istocie sławionemu Bogu, niech będziemy godni zawsze składać dziękczynienie i wywyższać najświętsze Twoje imię. Chwała Tobie, Bogu, Dobroczyńcy naszemu, na wieki wieków. Modlitwa molebnu na Nowy Rok.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wyjazd integracyjny BMP z Jaczna i Dąbrowy Białostockiej

  Z inicjatywy duchowych opiekunów: o. Wiktora Tetiurki - proboszcza parafii św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej oraz o. Piotra Hanczaruka - proboszcza parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie, członkowie miejscowego Bractwa Młodzieży Prawosławnej już po raz trzeci uczestniczyli w czterodniowym wyjeździe integracyjnym. Spotkanie to było nie tylko okazją do odpoczynku od nauki i codziennych obowiązków oraz zacieśnienia przyjacielskich relacji, ale też swoistym podziękowaniem - od duchownych dla młodzieży, za pomoc w życiu obu parafii. Rolę opiekuna grupy i przewodnika sprawował o. Piotr.

 • Oficjalny plakat organizatorów

  Zaproszenie na Bal Małankowy z Bractwem św. Spirydona

  Już tylko nieco ponad tydzień pozostał do Balu Małankowego organizowanego przez Bractwo Cerkiewne św. Spirydona. Serdecznie zapraszamy do zapisów i uczestnictwa na najlepszej imprezie w regionie. Spotykamy się w piątkowy wieczór - 13 stycznia 2023 r., o godz. 19.00, w Sali Bankietowej Dworek Zacisze na ul. 3-go Maja 17a w Sokółce. Organizatorzy zapewniają dania gorące, przystawki, napoje, kawę, herbatę, ciasto oraz jak zawsze fantastyczną zabawę i niezapomniane wrażenia. O oprawę muzyczną zadba DJ Piotr Kuźma. 

 • Foto: Filip Wołosiuk, Tomasz Wasiluk

  Bożonarodzeniowe rekolekcje duchowieństwa dekanatu sokólskiego

  Dziś, z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, w cerkwi NMP w Ostrowiu Północnym, duchowni okręgu sokólskiego uczestniczyli w gowienijach przed świętem Narodzenia Pańskiego. Rolę spowiednika przyjął na siebie o. Aleksander Klimuk. Sprawowanej następnie Boskiej Liturgii przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej, Biskup Supraski.

 • ks. Dawid Sulima

  Imieniny o. Dawida Sulimy - proboszcza parafii w Nowym Dworze

  Dziś, w dniu wspomnienia św. Praojców - starotestamentowych świętych (Swiatych praotiec - niedziela XXVIII po Pięćdziesiątnicy), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe ks. Dawidowi Sulimie - proboszczowi parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Dworze. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na długie i dobre lata życzą: duchowni dekanatu sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl.

 • Foto: Barbara Matyczczyk i Daniel Szczurko

  Modlitwa w dzień wspomnienia św. Spirydona z Tremituntu

  Dziś, w dzień wspomnienia św. Spirydona z Tremituntu, w sokólskiej cerkwi św. Aleksandra Newskiego, wznoszono modlitwę za wszystkich  bratczyków zrzeszonych w działaniach na rzecz Cerkwi - w imię św. Spirydona. Uroczystą Boską Liturgię oraz molebien sprawował ks. Łukasz Ławreszuk. W nabożeństwie uczestniczyli miejscowi parafianie oraz członkowie i sympatycy organizacji. 

 • JE Najprzewielebniejszy Abel abp. Lubelski i Chełmski

  Imieniny Arcybiskupa Abla

  Dziś - 25 grudnia, przypada dzień modlitewnej pamięci św. Praojców - starotestamentowych świętych (Swiatych praotiec - niedziela XXVIII po Pięćdziesiątnicy). Jest to także dzień imienin Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Abla - Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego. Duchowni Dekanatu Sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni - na długie i dobre lata!

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wesołych Świąt

  Wszystkim Braciom i Siostrom w Chrystusie, którzy po dzisiejszej wieczerzy wigilijnej będą świętowali Narodzenia Syna Bożego życzymy, by ten czas był wypełniony miłością i ciepłem. Niech te szczególne dni napełnią Wasze serca miłością. Dużo zdrowia oraz spełnienia marzeń życzy zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl.
  Życzenia wszystkim świętującym składa też proboszcz parafii w Jacznie o. Piotr Hanczaruk.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na bożonarodzeniowe rekolekcje duchowieństwa dekanatu sokólskiego

  We wtorek - 27 grudnia, z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, w cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Ostrowiu Północnym, odbędą się bożonarodzeniowe rekolekcje duchowieństwa dekanatu sokólskiego. Do wspólnej modlitwy oraz uczestnictwa w sakramentach spowiedzi i Eucharystii zaprasza proboszcz wspólnoty o. Aleksander Klimuk. Spowiedź rozpocznie się o godz. 7:45, zaś o godz. 9:00 - pod przewodnictwem JE Najprzewielebniejszego Andrzeja Biskupa Supraskiego, sprawowana będzie Boska Liturgia. 

 • Ikona św. Spirydona

  Zaproszenie na modlitwę w dzień wspomnienia św. Spirydona z Tremituntu

  W najbliższą niedzielę (25 grudnia), Cerkiew modlitewnie wspomina św. Spirydona z Tremituntu. Dziekan okręgu - ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk oraz Daniel Szczurko - przewodniczący Bractwa Cerkiewnego działającego na terenie naszego dekanatu i którego patronem jest św. Spirydon, serdecznie zapraszają do uczestnictwa w Boskiej Liturgii. Początek nabożeństwa w sokólskiej cerkwi św. Aleksandra Newskiego o godz. 9.00. Po nabożeństwie, w salce parafialnej odbędzie się spotkanie integracyjne członków i sympatyków Bractwa.

 • Foto: Uczestnicy XL Walnego Zgromadzenia BMP

  Młodzież z bractw Dekanatu Sokólskiego na XL Walnym Zgromadzeniu BMP w Polsce

  W minioną sobotę - 17 grudnia, w Chełmie odbyło się XL Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele bractw działających przy parafiach w Jacznie i Dąbrowie Białostockiej oraz w Sokółce, wraz z opiekunami: o. Piotrem Hanczarukiem i o. Łukaszem Ławreszukiem.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na warsztaty

  Ks. Łukasz Ławreszuk - wikariusz parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież wraz z rodzicami, na przedświąteczne warsztaty, podczas których najmłodsi spróbują swoich sił w niełatwej sztuce zdobienia pierników. W ramach przygotowań do radosnego święta Narodzenia Chrystusa będzie też wspólne śpiewanie kolęd. Spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę (18 grudnia) - bezpośrednio po Boskiej Liturgii, w salce domu parafialnego.

 • Foto: m. Ewa Charytoniuk

  Krzyż i Ewangelia śp. o. Archimandryty Gabriela przekazane parafii w Wierzchlesiu

  ,,Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania" Łk. 20,36
  W świąteczny, niedzielny dzień - 4 grudnia 2022 r., wierzchleska parafia weszła radośnie w okres przedświąteczny. W piękno kolęd, zwiastujących święto Bożego Narodzenia, wpisało się jeszcze jedno wyjątkowe wydarzenie. Podczas Boskiej Liturgii, modlili się z nami Państwo Jan - brat śp. Archimandryty Gabriela i jego żona Daria Giba. Po nabożeństwie Państwo Giba przekazali parafii Świętą Ewangelię i Krzyż Naprestolny, z których w swej posłudze korzystał śp. o. Archimandryta, syn ziemi wierzchleskiej.
Script logo