Aktualności

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Kruszynian

  Ks. prot. Mirosław Łuciuk - proboszcz parafii w Kruszynianach, serdecznie zaprasza wiernych na liturgiczne uroczystości w dzień święta Zaśnięcia św. Anny - matki Przenajświętszej Bogurodzicy. W najbliższą sobotę (7 sierpnia), o godz. 9.00 odprawiony zostanie Molebien z Małym Poświęceniem Wody, po którym rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto proroka Eliasza do Starej Grzybowszczyzny

  Ks. mitrat Aleksander Klimuk, proboszcz parafii w Ostrowiu Północnym, serdecznie zaprasza wiernych w zbliżający się poniedziałek (2 sierpnia), do cerkwi w Starej Grzybowszczyźnie, na wspólną modlitwę w dzień wspomnienia św. proroka Eliasza. Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.00, akatystem do św. Eliasza. Godzinę później odprawiona zostanie Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wspomnienie św. Włodzimierza w Ostrowiu Północnym

  Setki zniczy i świec zapłonęło dziś w Ostrowiu Północnym. Zapalili je ci którzy pamiętają - o tych, którzy odeszli. Chrześcijańską tradycję modlitwy za zmarłych kontynuowali dziś zarówno parafianie jak i wielu przyjezdnych, których przodkowie i bliscy związani byli z ostrowską ziemią. Doroczną okazją do modlitewnego spotkania był dzień wspomnienia patrona miejscowej cmentarnej kaplicy - św. równego apostołom księcia Włodzimierza. 

 • ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk

  Życzenia imieninowe dla o. Włodzimierza Misiejuka

  Dziś, w dniu wspomnienia św. równego Apostołom Wielkiego Księcia Włodzimierza (Rawnoapostolnyj wielikij kniaź Władimir - 28 lipca), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe proboszczowi parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce i zarazem dziekanowi okręgu sokólskiego - ks. mitratowi Włodzimierzowi Misiejukowi. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na mnogaja leta życzą: duchowni dekanatu sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto proroka Eliasza do Jaczna

  Proboszcz parafii w Jacznie - ks. Piotr Hanczaruk, serdecznie i gorąco zaprasza wiernych na wspólną modlitwę w najbliższy poniedziałek (2 sierpnia), w dzień wspomnienia św. proroka Eliasza. O godz. 9.00 odsłużony zostanie Molebien z Małym Poświęceniem Wody, zaś o 10.00 rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Już niebawem XXX piesza pielgrzymka z Sokółki na Św. Górę Grabarkę, zapraszamy

  Niespełna trzy tygodnie pozostały do jednego z najważniejszych wydarzeń dla prawosławnej społeczności Sokólszczyzny. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, pątnicy ponownie wyruszą pieszo na Św. Górę Grabarkę, niosąc pokorne modlitwy, żarliwe intencje i szczere podziękowania Najwyższemu Bogu. Będzie to jubileuszowa XXX pielgrzymka z Sokółki na świętą dla prawosławia górę krzyży. Spotykamy się tradycyjnie 12 sierpnia w cerkwi św. Aleksandra Newskiego, skąd podążymy w sześciodniową modlitewną wędrówkę.
  W dalszej części szczegóły dotyczące pielgrzymki.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do kaplicy św. Włodzimierza w Ostrowiu Północnym

  Proboszcz parafii w Ostrowiu Północnym, ks. mitrat Aleksander Klimuk, serdecznie i gorąco zaprasza wiernych na liturgiczne uroczystości w dzień wspomnienia św. równego Apostołom Wielkiego Księcia Włodzimierza. W najbliższą środę (28 lipca) od godz. 8.30 będzie można poświęcić groby spoczywających na miejscowym cmentarzu, zaś o godz. 10.00 rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia. 

 • JE Najprzewielebniejszy Andrzej bp Supraski

  Imieniny Biskupa Andrzeja

  Dziś Cerkiew czci pamięć św. Andrzeja Arcybiskupa Krety (Swiatitiel Andrej, archijepiskop Kritskij - 17 lipca), niebiańskiego patrona Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Andrzeja, Biskupa Supraskiego. Z okazji imienin, duchowni dekanatu sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni - na mnogaja leta!

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Modlitewne wspomnienie św. Andrzeja biskupa Krety w supraskim monasterze

  Dziś w supraskim monasterze modlitewnie wspominano św. Andrzeja - Biskupa Krety. Boskiej Liturgii, celebrowanej w cerkwi Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, przewodniczył bp Supraski Andrzej. Wspomniany święty jest niebiańskim patronem hierarchy, dlatego też po nabożeństwie licznie przybyłe duchowieństwo oraz zgromadzeni wierni złożyli serdeczne życzenia imieninowe władyce Andrzejowi. 

 • Foto: Daniel Szczurko

  Święto parafialne w Ozieranach Wielkich

  15 lipca to dzień szczególny dla niewielkiej parafii w Ozieranach Wielkich. To właśnie w tym - jakże upalnym dniu, z wnętrza cerkwi na miejscowym cmentarzu, kierowały się ku Bogu gorętsze od słońca modlitwy, zarówno rodowitych mieszkańców tej urokliwej miejscowości, jak też wielu pielgrzymów, którym bliskie są te tereny.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w Samogródzie

  "Bogiem chronioną Ojczyznę naszą, naczelne władze państwowe, władze samorządowe, miłujące Boga wojsko - pobłogosław Boże swoim miłosierdziem oraz zachowaj na długie lata" - wybrzmiały dziś słowa mnogoletstwija podczas Boskiej Liturgii w Samogródzie. A wydźwięk tych słów był szczególny, gdyż na tegorocznych uroczystościach święta parafialnego obecni byli zarówno przedstawiciele władz centralnych jak też wojewódzkich, powiatowych i gminnych, zaś nabożeństwom w dzień wspomnienia świętych apostołów Piotra i Pawła przewodniczył Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub.

 • ks. Piotr Hanczaruk

  Życzenia imieninowe dla o. Piotra Hanczaruka

  W dniu wspomnienia św. ap. Piotra (Sławnyj i wsiechwalnyj pierwowierchownyj apostoł Pietr - 12 lipca), pragniemy także złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe ks. Piotrowi Hanczarukowi - proboszczowi parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na mnogaja leta życzą: duchowni dekanatu sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Ozieran Wielkich

  Już w najbliższy czwartek (15 lipca), swoje święto parafialne obchodzić będzie cerkiew Położenia Ryzy Matki Bożej w Ozieranach Wielkich. Jest to wyjątkowe i niezwykle piękne wydarzenie, gdyż po nabożeństwie odbywa się czyn poświęcenia pól. Uroczysta Boska Liturgia rozpocznie się o godz. 9.00. Następnie wierni wyruszą w procesji, by pośród malowniczego krajobrazu prosić Najwyższego o dobry plon. Po dotarciu do Ozieran Wielkich, przy kapliczce w centrum wsi, odsłużony zostanie Molebien z Małym Poświęceniem Wody. Planowany jest też poczęstunek oraz krótka prelekcja nt. historii parafii. W imieniu proboszcza o. Justyna Jaroszuka serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w Siderce

  W dekanacie sokólskim - pośród malowniczego krajobrazu wsi Siderka, w otoczeniu krzyży nagrobków, stoi skromna acz zadbana, murowana kapliczka. Dla niezbyt licznego grona parafian, nabożeństwa sprawowane są tu dwa razy w miesiącu. Raz do roku jednak miejsce to tętni życiem, a zarówno wnętrze cerkwi jak i okalający ją plac, zapełniają się wiernymi. Parafianie, ludzie korzeniami rodzinnymi związani z tym miejscem, jak też ci, których przodkowie spoczywają na miejscowym cmentarzu, zaproszeni goście... wszyscy gromadzą się w modlitewnej atmosferze, by wspomnieć patrona świątyni, św. proroka Jana Chrzciciela. 

 • Foto: m. Ludmiła Klimuk

  Święto parafialne w Starej Grzybowszczyźnie

  Stara Grzybowszczyzna to wieś w powiecie sokólskim, w parafii ostrowskiej. Okolica piękna: puszczańskie lasy i urokliwe siedziby ludzkie, gdzie mało już rdzennych mieszkańców, a więcej przyjezdnych. Jednak w dniu 7 lipca do leśnej cerkwi zmierzają wierni z terenów bliższych i dalszych. Odwiedzają cmentarz, a potem udają się do świątyni. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Samogródu

  12 lipca Cerkiew wspomina pamięć śww. app. Piotra i Pawła. Z tej okazji, ks. prot. Adrian Charytoniuk - proboszcz parafii w Samogródzie, której patronami są św. apostołowie, gorąco zaprasza wiernych do wspólnej modlitwy. Tegoroczne uroczystości będą szczególne z uwagi na wizytę w samogródzkiej parafii zwierzchnika Diecezji Białostocko-Gdańskiej abp Jakuba. W najbliższy poniedziałek, o godz. 9.00 celebrowany będzie Molebien z Małym Poświęceniem Wody, o godz. 9.45 nastąpi powitanie hierarchy, zaś o godz. 10.00 rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Starej Grzybowszczyzny

  Ks. mitrat Aleksander Klimuk, proboszcz parafii w Ostrowiu Północnym, serdecznie zaprasza wszystkich wiernych w zbliżającą się środę - 7 lipca, do cerkwi w Starej Grzybowszczyźnie, na wspólna modlitwę w dzień wspomnienia narodzin św. Proroka i Poprzednika Jana Chrzciciela, patrona tamtejszej świątyni. Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.00, Molebnem z Małym Poświęceniem Wody. Godzinę później odprawiona zostanie Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Siderki

  W najbliższą środę - 7 lipca Cerkiew wspomina narodzenie św. Proroka i Poprzednika Jana Chrzciciela. Jest to parafialne święto w Siderce. Z tej okazji proboszcz ks. Piotr Hanczaruk gorąco zaprasza wiernych do wspólnej modlitwy. Uroczysta Boska Liturgia w cmentarnej kaplicy rozpocznie się o godz. 10.00. Od godz. 7.00 będzie też można poświęcić groby spoczywających na miejscowym cmentarzu.

 • Foto: ks. Piotr Hanczaruk

  Spotkanie bractw parafialnych w Jacznie

  W dniach 27-29 czerwca, w ośrodku wypoczynkowym Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Jacznie, odbyło spotkanie integracyjne młodzieży działającej przy parafiach: w Dąbrowie Białostockiej, Jacznie i Fastach.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Poświęcenie cerkwi w Supraślu

  Niezbadane wyroki Opatrzności Bożej sprawiły, że odradza się to, co zostało zniszczone i rodzi się nadzieja tam, gdzie jej nie było” - powiedział władyka Sawa - 4 czerwca 1984 r., podczas uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod odbudowę i rekonstrukcję cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy. To co wówczas się rozpoczęło, po prawie 40 latach symbolicznie dobiega końca. Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa, w otoczeniu hierarchów, duchowieństwa, przedstawicieli władz lokalnych i państwowych oraz tłumnie przybyłych wiernych, dokonał wczoraj poświęcenia odradzającej się świątyni, w samym centrum supraskiego monasteru.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Modlitwa i zabawa na zakończenie roku szkolnego

  Dzisiejsze popołudnie, dzieci wraz z rodzicami, spędzili na wspólnej zabawie i integracji. Okazją ku temu był festyn rodzinny "Halo Wakacje", zorganizowany przez Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu wraz z proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy. Przedsięwzięcia, którym patronowało Bractwo od lat cieszą się dużym zainteresowaniem. Nie inaczej było i tym razem, co cieszy tym bardziej, iż była to pierwsza plenerowa impreza po długiej przerwie spowodowanej pandemią. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto kaplicy w Krynkach

  Tradycją w kryńskiej parafii jest modlitewne spotkanie 26 czerwca, a okazją ku temu jest dzień święta niewielkiej drewnianej cerkiewki, ulokowanej na wzgórzu pośród setek nagrobków i poświęconej w cześć św. Antoniego Wielkiego. Licznie zgromadzeni parafianie pochylili dziś głowę przed ikoną patrona i przed prochami swoich bliskich, od wieków spoczywających na miejscowym cmentarzu. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Dzień wspomnienia św. męcz. Pawły - Sobota Rodzicielska

  Dziś przypada Sobota Rodzicielska przed świętem Trójcy Świętej (Trojczeskaja Rodzicielskaja Subota) - w tradycji prawosławia dzień modlitwy za zmarłych. Z tej okazji wierni spotkali się na sokólskim cmentarzu, by wspomnieć w modlitwie swoich bliskich, a także św. męcz. Pawłę - patronkę miejscowej kaplicy.

 • Oficjalny plakat organizatorów

  Zaproszenie na festyn rodzinny "Halo Wakacje"

  Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu wraz z proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy, serdecznie zapraszają na rodzinny festyn z okazji zakończenia roku szkolnego "Halo Wakacje". To pierwsza impreza plenerowa po długiej przerwie, dlatego nie może Was na niej zabraknąć. Spotykamy się w niedzielę 27 czerwca o godz. 14.30 w tamtejszej parafialnej cerkwi.
  W dalszej części szczegóły dotyczące przedsięwzięcia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Molebien na zakończenie roku szkolnego

  W najbliższą środę (23 czerwca) o godz. 18.00 w sokólskiej cerkwi, odsłużony zostanie molebien na zakończenie roku szkolnego. W imieniu proboszcza ks. mitrata Włodzimierza Misiejuka, serdecznie zapraszamy do modlitewnego uczestnictwa i podziękowania Bogu za kolejny rok nauki. Po nabożeństwie duchowni i katecheci rozdadzą uczniom świadectwa. 

 • ks. prot. Justyn Jaroszuk

  Życzenia imieninowe dla o. Justyna Jaroszuka

  Dziś, w dniu wspomnienia św. Justyna Filozofa (Muczenik Iustin Fiłosof - 14 czerwca), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe ks. prot. Justynowi Jaroszukowi - proboszczowi parafii Narodzenia NMP w Krynkach. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na mnogaja leta życzą: duchowni dekanatu sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na modlitwę w dzień wspomnienia św. męcz. Pawły - patronki kaplicy na cmentarzu w Sokółce

  Proboszcz parafii w Sokółce ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy - 19 czerwca, w dzień wspomnienia św. męcz. Pawły, patronki kaplicy na miejscowym cmentarzu. Boska Liturgia rozpocznie się o godz. 8.00. Jako że będzie to sobota rodzicielska - w tradycji prawosławnej dzień szczególnej modlitwy za zmarłych, wierni będą mogli poświęcić groby spoczywających na sokólskiej nekropolii. Z modlitwą duchowni będą oczekiwali od godz. 8.00. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w Augustowie

  Niewielka liczebnie wspólnota wiernych w Augustowie, gościła dziś w swoich progach braci w Chrystusie z innych parafii oraz liczne duchowieństwo. Gościła w skromnych murach tymczasowej kaplicy, choć z pewnością chciałaby gościć już w nowej, dostojnej i pięknej cerkwi, której ukończenie wyczekiwane jest od lat. Okazją do spotkania i wspólnej modlitwy były uroczystości święta parafialnego - Wniebowstąpienia Pańskiego, które tradycyjnie celebrowane są w Augustowie w następującą świąteczną niedzielę. 

 • Foto: materiały prasowe organizatora

  Międzynarodowy Konkurs “OrthPhoto Awards”

  Portal fotograficzny Orthphoto.net organizuje nowy międzynarodowy konkurs fotograficzny OrthPhoto Awards, który jest skierowany zarówno do fotografów profesjonalnych jak i amatorów. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie dzielenia z szerszą publicznością pięknem Cerkwi prawosławnej, jej tradycji, obrzędów i życia wiernych.
  W dalszej części prezentujemy szczegóły dotyczące konkursu.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto Wniebowstąpienia Pańskiego w Krynkach

  Wniebowstąpienie Pańskie - należące do grona dwunastu wielkich świąt, zostało ustanowione jeszcze w czasach apostolskich. Jest to święto ruchome - obchodzone w czterdziesty dzień po Zmartwychwstaniu Chrystusa, a co za tym idzie - zawsze we czwartek. Wniebowstąpienie jest ważnym wydarzeniem w cerkiewnym roku liturgicznym, a jego najbardziej widocznym elementem jest fakt, iż od tego dnia, a w zasadzie od wieczora dnia poprzedzającego, wierni przestają pozdrawiać się słowami Chrystos Woskresie. W dekanacie sokólskim dzień Wniebowstąpienia Pańskiego w sposób szczególny obchodzony jest w parafii Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Krynkach i przez tamtejszą wspólnotę wiernych traktowany jako drugie święto parafialne. Dzisiejszego poranka parafianie przybyli do miejscowej świątyni, by wznieść modlitwy za siebie, za bliskich, za ojczyznę oraz za obfitość płodów ziemi.

Script logo