Aktualności

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wielkopostne gowienija duchowieństwa Dekanatu Sokólskiego

  Dziś, z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, w cerkwi śww. app. Piotra i Pawła w Samogródzie, miały miejsce wielkopostne rekolekcje duchowieństwa okręgu sokólskiego. Rolę spowiednika przyjął na siebie o. Aleksander Klimuk, zaś sprawowanej następnie Boskiej Liturgii Uprzednio Oświęconych Darów przewodniczył władyka Jakub.

 • Oficjalny plakat organizatorów

  Już niebawem wielkopostne gowienija młodzieży w Wierzchlesiu

  Już niespełna tydzień pozostał do wielkopostnych gowieniji młodzieży, które odbędą się w dniach 08-10.04.2022 r., w parafii św. Jerzego w Wierzchlesiu. W dzisiejszych niespokojnych czasach, dobie powszechnego zgiełku, gonitwy za codziennością oraz intensywnej nauki, warto poświęcić chwilę na wyciszenie się, rozmowę z duchownym na nurtujące tematy, spotkanie w gronie prawosławnej młodzieży i zawarcie nowych znajomości. Minąwszy półmetek postu, czas ów będzie też doskonałym przygotowaniem do zbliżającego się Święta Świąt - Paschy Chrystusowej, fundamentu wiary naszej i naszych przodków. 
  Nie pozostawajcie obojętni, przekażcie tę informację dalej, zabierzcie rodzinę oraz znajomych i wszyscy gremialnie widzimy się w najbliższy piątek w parafii w Wierzchlesiu.
  W dalszej części szczegółowe informacje dotyczące rekolekcji.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu sokólskiego

  W najbliższy wtorek (5 kwietnia), z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, w cerkwi śww. app. Piotra i Pawła w Samogródzie, odbędą się wielkopostne rekolekcje duchowieństwa okręgu sokólskiego. Boska Liturgia Uprzednio Oświęconych Darów, której będzie przewodniczył władyka Jakub, rozpocznie się o godz. 9.00. Rekolekcje są też dobrą sposobnością dla wiernych, by przed świętem Zmartwychwstania Pańskiego przystąpić do sakramentów spowiedzi i Eucharystii. W imieniu proboszcza o. Adriana Charytoniuka serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 • Foto: ks. Krzysztof Szeremeta

  Komunikat Kancelarii Świętego Soboru Biskupów PAKP

  W dniu 22 marca 2022 roku, pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbyła się wiosenna sesja Świętego Soboru Biskupów PAKP. Obecni byli wszyscy arcybiskupi i biskupi. Obrady soborowe dotyczyły spraw zewnętrznych i wewnętrznych.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Stanowisko Soboru Biskupów polskiej Cerkwi w sprawie wojny na Ukrainie

  Święty Sobór Biskupów Św. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, po zapoznaniu się z aktualną sytuacją religijno – społeczną w Ukrainie, oświadcza:
  24 lutego 2022 r., niespodziewanie, nastąpiła inwazja wojsk rosyjskich na ziemie Ukrainy, które rozpoczęły działania wojenne. Nastał trudny czas bratobójczych walk, trwających po dzień dzisiejszy. W ich wyniku nastąpiło zburzenie normalnego życia obywateli, ginie wielu niewinnych ludzi, postępuje degradacja życia cerkiewnego i społecznego. Niszczone są dobra materialne: świątynie, zabytki, infrastruktura krytyczna i budynki mieszkalne".

 • Wielkopostna akcja pomocy poszkodowanym w wyniku wojny na Ukrainie

  Prawosławne parafie Dekanatu Sokólskiego oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu, przy współpracy z partnerami: siecią sklepów: "Jaskółka", "Gamma", "Lewiatan" i "Top Market", organizują zbiórkę żywności oraz artykułów pierwszej potrzeby, poszkodowanym w wyniku wojny na Ukrainie. Akcja odbędzie się w dniach 23-27 marca 2022 r.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Odezwa JE Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego

  Odezwa Jego Eminencji Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego do duchowieństwa i wiernych z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

  W dalszej części treść odezwy.

 • ks. prot. Mirosław Łuciuk

  Życzenia imieninowe dla o. Mirosława Łuciuka

  Dziś, w dniu wspomnienia św. Mirosława (10 marca), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe ks. prot. Mirosławowi Łuciukowi - proboszczowi parafi św. Anny w Kruszynianach i św. Jerzego Zwycięzcy w Jurowlanach. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na długie i dobre lata życzą: duchowni Dekanatu Sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl.

 • Kanon św. Andrzeja z Krety.

  Duszo moja, duszo moja, powstań! Czemu śpisz? Już koniec bliski - będziesz lamentować. Stań się więc trzeźwa, aby ci Chrystus Bóg przebaczył, Który jest wszędzie i wszystko napełnia - kanon św. Andrzeja z Krety.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Początek Wielkiego Postu

  Wierzący prawosławny chrześcijanin wśród szalejącego morza życia zawsze szuka spokojnego schronienia w Chrystusie Jezusie. Schronienie to otrzymujemy od Boga po wytrwałych trudach: postu, modlitwy i pokuty. Wołamy: „Boże, zmiłuj się nade mną grzesznym, Boże przebacz mi, oczyść i zmiłuj się nade mną!” - pisze w liście wielkopostnym do wiernych metropolita Warszawski i całej Polski Sawa. Rozpoczynamy Wielki Post - okres duchowej przemiany i życiowej odnowy, który umacniając naszą wiarę otworzy nam oczy i serca doczesności, pozwoli na godne przyjęcie Zmartwychwstałego Chrystusa oraz da spokój i radość w wieczności. 

 • za: eleos.pl

  Pomoc Ukrainie

  "Ukrainę i jej obywateli dotknęła wielka tragedia - wojna. Rozmiary tej tragedii oddają łzy, które trzeba otrzeć; ból, który należy uśmierzyć i potrzeby uchodźców, którym powinniśmy sprostać. Nasi Bracia i Siostry na Ukrainie potrzebują słów modlitwy i czynów naszych rąk. Modlitwa o pokój rozbrzmiewa w świątyniach naszej Cerkwi od tygodnia; czyny towarzyszą jej od samego początku" - Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa.
  Przyłączając się do słów zwierzchnika cerkwi w Polsce, wszystkich odwiedzających nasz portal pragniemy poinformować, iż pomocą i koordynacją działań na rzecz uchodźców z Ukrainy, na terenie Diecezji Białostocko-Gdańskiej, zajmuje się Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS. Oprócz tego, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, zachęca wszystkich chcących okazać materialną pomoc uchodźcom, do odwiedzenia strony internetowej bialystokpomaga.pl. Duchowni diecezji wszystkim potrzebującym udzielają też pomocy duszpasterskiej, zarówno w języku polskim jak też ukraińskim i rosyjskim. Drzwi każdej cerkwi są otwarte dla potrzebujących, a modlitwa i otwartość ludzkich serc, nie znają granic. 
  W dalszej części szczegóły dot. akcji pomocowej.

 • Foto: za orthodox.pl

  JE Arcybiskup Jakub - o sytuacji na Ukrainie i miłości do bliźniego

  - Sytuacja na Ukrainie jest bardzo ciężka i tragiczna. Kiedy jeden człowiek zabija drugiego człowieka jest to najgorsze co może być. Naszym zadaniem jest robić wszystko aby pomagać cierpiącym i modlić się, żeby jak najszybciej konflikt się zakończył - powiedział zwierzchnik diecezji Białostocko-Gdańskiej w radiu Orthodoxia.
  Zapraszamy do wysłuchania audycji kliknij aby posłuchać.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Modlitwa o pokój na Ukrainie

  Kancelaria Arcybiskupia z polecania JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego informuje, iż Arcybiskup Jakub postanowił, by podczas Boskich Liturgii dołączyć do ektenii usilnej modlitwy o pokój na Ukrainie. Jednocześnie Arcybiskup Jakub zwraca się do wszystkich czcigodnych duchownych, braci i sióstr zakonnych oraz wszystkich umiłowanych wiernych Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej o gorliwe modlitwy o pokój.

 • Oficjalny plakat organizatorów

  Zaproszenie na gowienija młodzieży w Wierzchlesiu

  "Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego" Mk. 10,15.
  Bractwo Młodzieży Prawosławnej działające przy parafiach: Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie i św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej wraz opiekunami duchowymi oraz o. Adrianem Charytoniukiem - proboszczem parafii św. Jerzego w Wierzchlesiu, serdecznie zapraszają na gowienija młodzieży, które odbędą się w dniach 08-10.04.2022 r.

 • JE Najprzewielebniejszy Warsonofiusz bp Siemiatycki

  Imieniny Biskupa Warsonofiusza

  Dziś Cerkiew wspomina św. Warsonofiusza Wielkiego (Prepodobnyj Warsonofij Wielikij - 19 lutego), niebiańskiego patrona Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Warsonofiusza - Biskupa Siemiatyckiego. Z okazji imienin, duchowni dekanatu sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni - na długie i dobre lata!

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto Spotkania Pańskiego

  Raduj się, Łaski Pełna Bogurodzico Dziewico, bowiem z Ciebie zajaśniało Słońce Sprawiedliwości, Chrystus Bóg nasz, oświecający znajdujących się w ciemnościach. Wesel się i Ty, Starcze sprawiedliwy, który wziąłeś w swoje ramiona Wyzwoliciela dusz naszych, dającego nam zmartwychwstanie - troparion święta, ton 1.

 • Grafika: facebook.com/cerkiewjaczno

  Przygotowania do Wielkiego Postu

  Na horyzoncie niedalekiej przyszłości widać już pierwsze oznaki zbliżającego się Wielkiego Postu. Ów 40-dniowy okres, o szczególnym znaczeniu dla każdego prawosławnego chrześcijanina, nazywany jest wiosną duchową. By ową wiosnę właściwie przeżyć, Cerkiew przeprowadzi nas, począwszy od dziś, przez kolejne cztery niedziele przygotowawcze.  

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Parafia Wszystkich Świętych w Suwałkach włączona do Dekanatu Sokólskiego

  W związku z faktem, iż ks. prot. Marek Kozłowski objął funkcję proboszcza parafii w Suwałkach, uwzględniając przy tym integralność terytorialną suwalskiej wspólnoty wiernych z parafią w Augustowie, JE Najprzewielebniejszy Jakub - Arcybiskup Białostocki i Gdański podjął decyzję o włączeniu parafii Wszystkich Świętych w Suwałkach do Dekanatu Sokólskiego. Od 2022 r., w skład Okręgu Sokólskiego wchodzi trzynaście parafii, na terenie których funkcjonują 22 świątynie.

 • JE Najprzewielebniejszy Grzegorz abp Bielski

  Imieniny Arcybiskupa Grzegorza

  Dziś Cerkiew wspomina św. Grzegorza Teologa (Swiatitiel Grigorij Bogosłow, archijepiskop Konstantinopolskij - 7 lutego), niebiańskiego patrona Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Grzegorza - Arcybiskupa Bielskiego, opiekuna duchowego Bractwa Młodzieży Prawosławnej z ramienia Świętego Soboru Biskupów PAKP. Z okazji imienin, duchowni Dekanatu Sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni - na długie i dobre lata!

 • Foto: Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Białostockiej

  Duchowa literatura w dąbrowskiej bibliotece

  Biblioteka publiczna w Dąbrowie Białostockiej wzbogaciła się o kilka nowych pozycji. Duchową literaturę przekazała placówce Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie. Do zapoznania się z nowym woluminem, mieszkańców gminy zachęca zarówno pomysłodawca - o. Piotr Hanczaruk, jak też Maciej Sulik - dyrektor dąbrowskiego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Apel proboszcza parafii w Sokółce

  Proboszcz parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce - ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, zwraca się z gorącym apelem do wszystkich odwiedzających parafialny cmentarz, by wszelkiego rodzaju odpady umieszczać w miejscach do tego wyznaczonych.
  Parafia przygotowała kosze i są one regularnie wywożone. Pozostawianie śmieci gdzie popadnie i tworzenie dzikich wysypisk na miejscu wiecznego spoczynku, nie najlepiej świadczy zarówno o pamięci naszych przodków jak i o naszej wspólnocie, a jako wierni wszyscy pracujemy na ten wizerunek. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Powitanie nowego proboszcza w Nowym Dworze

  Dziś, w cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Dworze, miała miejsce uroczystość powitania nowego proboszcza. Sprawowanej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, w asyście ks. Dawida Sulimy, któremu zwierzchnik Diecezji Białostocko-Gdańskiej - abp Jakub, powierzył posługę w miejscowej wspólnocie. Po nabożeństwie, życzenia wielu łask Bożych, sił i dobrego zdrowia nowemu proboszczowi, złożył zarówno ks. dziekan, jak też przedstawiciele lokalnych władz władz samorządowych, duchowni z bratniego kościoła rzymskokatolickiego oraz licznie zgromadzeni parafianie. 

 • Bazyli Piwnik

  Kondolencje

  Jak informuje Kancelaria Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w dniu dzisiejszym do Domu Ojca odszedł Bazyli Piwnik - przewodniczący Bractwa Prawosławnego świętych Cyryla i Metodego. Wyrazy głębokiego współczucia i szczere słowa otuchy, na ręce rodziny, bliskich, przyjaciół i współpracowników, składają duchowni Dekanatu Sokólskiego, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl. 
  W 1998 r., Pan Bazyli uhonorowany został najbardziej zaszczytnym tytułem, jaki może w Cerkwi otrzymać osoba świecka - Wielkiego Archonta Cerkwi Chrystusowej, nadanym przez patriarchę Konstantynopola. Zapamiętamy go jako uśmiechniętego, sympatycznego człowieka, niezłomnego działacza - sercem oddanego Cerkwi, a także pielgrzyma, który swą drogą do wieczności podążał także razem z pątnikami z Sokólszczyzny. Wieczna pamięć, Chrystus Zmartwychwstał!

 • JE Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski

  Imieniny Metropolity Sawy

  Dziś Cerkiew czci pamięć św. Sawy Arcybiskupa Serbskiego (Swiatitiel Sawwa, pierwyj archijepiskop Sierbskij - 25 stycznia), niebiańskiego patrona Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy - Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Z okazji imienin, duchowni Dekanatu Sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Eminencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg chroni Waszą Eminencję, błogosławi dobrym zdrowiem, umacnia we wszystkich postanowieniach i da siłę do dalszego niesienia posługi zwierzchnika naszej Cerkwi na długie i dobre lata!

 • JE Najprzewielebniejszy Jerzy abp Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy

  Imieniny Arcybiskupa Jerzego

  Dziś Cerkiew wspomina św. Jerzego Chozewitę (Prepodobnyj Gieorgij Choziewit - 21 stycznia), niebiańskiego patrona Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jerzego - Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego. Z okazji imienin, duchowni Dekanatu Sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni na długie i dobre lata!

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Ruch służbowy w Diecezji Białostocko-Gdańskiej i Dekanacie Sokólskim

  W dniu 17.01.2022 r., kancelaria arcybiskupia poinformowała o ruchu służbowym w Diecezji Białostocko-Gdańskiej. W Dekanacie Sokólskim - decyzją JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Jakuba, proboszczem parafii św. Mikołaja w Nowym Dworze, z dniem 24.01 mianowany został ks. Dawid Sulima, dotychczasowy wikariusz parafii św. Mikołaja w Gdańsku. Ponadto, z dniem 17.01 ks. prot. Marek Kozłowski mianowany został proboszczem parafii Wszystkich Świętych w Suwałkach i tym samym przestał pełnić obowiązki wikariusza w parafii św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zakończył się remont cerkwi Zaśnięcia NMP w Ostrowiu Północnym

  Nie ma już śladów po rusztowaniach, które od wczesnej jesieni stały przy Uspieńskiej cerkwi w Ostrowiu Północnym. A co jest? Jest piękna, nowa elewacja, solidne schody oraz poddane renowacji okna, które doskonale komponują się z odnowionym uprzednio dachem i złocistymi kopułami, co w całości nadaje niepowtarzalnego charakteru tej urokliwej, zabytkowej świątyni - perle architektury Sokólszczyzny i Podlasia. Kilka tygodni temu zakończono prace remontowe, zamykając tym samym całościowy remont zewnętrzny cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny.  

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Bożonarodzeniowe życzenia proboszcza parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie

  Życzenia bożonarodzeniowe od ks. Piotra Hanczaruka - proboszcza parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie - KLIKNIJ

 • JE Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański foto: za orthodox.bialystok.pl

  Orędzie Bożonarodzeniowe JE Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego

  Bracia i Siostry,
  nadeszły dni Święta Narodzenia Pana Naszego Jezusa Chrystusa, podczas których wierni liturgicznie przeżywają Wcielenie Boga, Boga „Który – jak wyznajemy w Symbolu Wiary – dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i wcielił się z Ducha Świętego, i Marii Dziewicy, i stał się człowiekiem”. Stał się nim po to, by ludzkość podnieść z upadku i przywrócić nam godność synów Bożych oraz dać możliwość życia wiecznego w Królestwie Niebieskim, któremu nie będzie końca. To dlatego dni świąt są tak podniosłe, radosne i pełne nadziei. By jednak przeżywać je należycie i godnie, wymagane jest od każdego właściwe do nich przygotowanie. Włącza ono, przede wszystkim, liturgiczną refleksję dni poprzedzających Święto, post oraz uczestnictwo w sakramentach spowiedzi i Eucharystii.  Świąteczną radość wzmagają też pieśni bożonarodzeniowe, bogatsze posiłki czy nawet świąteczne ozdoby. Każdy z nas winien jednak pamiętać o najważniejszym – przyozdobieniu swej duszy czystością i łaską, wtedy nasze świętowanie jest najwłaściwsze, a my stajemy się mistycznymi uczestnikami betlejemskiej groty.
 • foto: Adam Matyszczyk

  Bożonarodzeniowe życzenia Dziekana Okręgu Sokólskiego

  Pozdrawiając ze świętem Narodzenia Pańskiego, życzę wszystkim pokoju betlejemskiej nocy, otwartych serc wschodnich mędrców, prostoty szczerości i dobrotliwości pasterzy, a nade wszystko opieki i błogosławieństwa Narodzonego Dzieciątka.

Script logo