Aktualności

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wielka Sobota

  "Dostojny Józef z drzewa zdjął przeczyste ciało Twoje, całunem czystym owinął i wonnościami namaściwszy w nowym złożył grobie" - troparion Wielkiej Soboty

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Jaczna

  Ks. Piotr Hanczaruk, proboszcz wspólnoty wiernych w Jacznie, serdecznie zaprasza na liturgiczne uroczystości święta parafialnego - Zmartwychwstania Pańskiego. W najbliższy wtorek (26 kwietnia), o godz. 10.00, w miejscowej świątyni odprawiona zostanie uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wielki Piątek

  "Dzisiaj na drzewie wisi Ten, który na wodach ziemię zawiesił. Na króla aniołów zakładana jest korona cierniowa. W szatę hańby przyobleczony jest Ten, Który niebo przyodziewa obłokami. Policzkowany jest Ten, który w Jordanie uwolnił Adama. Gwoździami przybity jest Oblubieniec Cerkwi. Włócznią przebity jest Syn Dziewicy. Kłaniamy się cierpieniom Twym, Chryste. Okaż nam Twe chwalebne Zmartwychwstanie!"  - antyfona 15 Wielkiego Piątku.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wielki Czwartek

  "Kiedy chwalebni uczniowie na wieczerzy podczas umycia nóg zostali oświeceni, wtedy Judasz niegodny, zamroczony pożądaniem srebra, niesprawiedliwym sędziom wydaje Ciebie, sprawiedliwego Sędziego. Chciwy zbieraczu bogactw! Popatrz na tego, który dla nich się powiesił. Unikaj chciwości, oto na co poważyła się chciwość wobec swego Nauczyciela. O, Panie, dobry we wszystkim, chwała Tobie!" - troparion Wielkiego Czwartku.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wielki Tydzień w Cerkwi Prawosławnej - harmonogram nabożeństw

  We wczorajszą niedzielę, przynosząc do cerkwi zielone, przyozdobione gałązki, przeżywaliśmy duchowo święto Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Radość nie trwała jednak długo, gdyż już tego samego dnia na wieczornych nabożeństwach wspominaliśmy spotkanie i naradę arcykapłanów, podczas której podjęto decyzję o wydaniu Zbawiciela na śmierć. Dzień po dniu - godzina po godzinie, wypełniać się będzie to, co nieuniknione, to, na co przygotowywali ludzkość święci i prorocy, listy, posłania i Stary Testament: pojmanie, zdrada, sąd, męki, ukrzyżowanie i śmierć.
  Cerkiew prawosławna darowała swoim wiernym Wielki Post, by każdy indywidualnie mógł przygotować się na to, co już niebawem nastąpi. Przez 40 minionych dni - bogaciliśmy się duchowo i pokutowaliśmy cieleśnie, by dziś być już gotowymi i co jeszcze ważniejsze - godnymi. Wewnętrzna modlitwa, liczne nabożeństwa, spowiedź i Eucharystia, wyciszenie i wstrzemięźliwość w spożywaniu pokarmów - wśród zgiełku codzienności rysowała się droga, którą mamy iść. Czas tych przygotowań właśnie się zakończył. Przez kolejne siedem dni Wielkiego Tygodnia, wspominać będziemy wydarzenia, które stanowią fundament naszej wiary, a cały okres przygotowań był po to, by teraz przemierzyć wraz z Chrystusem ostatnie dni Jego ziemskiego życia i uczestniczyć w tajemnicy zwycięstwa życia nad śmiercią. 

  Zachęcając do wspólnej modlitwy w naszych świątyniach, w dalszej części przedstawiamy też harmonogram nabożeństw w cerkwiach dekanatu sokólskiego. 

 • Wjazd Chrystusa do Jerozolimy - Niedziela Palmowa

  "Powszechne zmartwychwstanie przed swoją męką uwiarygodniając, z martwych wzbudziłeś Łazarza, Chryste Boże, przeto i my, jak hebrajskie dzieci, niosąc symbole zwycięstwa, śpiewamy Ci, Zwycięzco śmierci: Hosanna na wysokościach! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie" - troparion święta Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wielkopostne rekolekcje młodzieży

  Od piątku, z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, w parafii św. Jerzego Zwycięzcy w Wierzchlesiu trwały wielkopostne rekolekcje młodzieży. Ich kulminacyjnym momentem była dzisiejsza Boska Liturgia. "Jutro wspólnie połączymy się w Świętej Eucharystii, wy tu, o. Łukasz w Sokółce, a ja w Jacznie - powiedział po sobotniej wieczornej spowiedzi o. Piotr Hanczaruk. Mimo, iż będziemy się znajdowali w różnych miejscach, to tak naprawdę przystępując do sakramentu Eucharystii, wszyscy będziemy zjednoczeni w wierze naszych ojców, zjednoczeni w Chrystusie. Fakt, iż tu dziś jesteście jest świadectwem, iż mimo wielu przeciwności zdołaliście pójść za Chrystusem, poświęcając te kilka dni na ubogacenie duchowe i przygotowanie do święta Zmartwychwstania Pańskiego".

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wielkopostne gowienija duchowieństwa Dekanatu Sokólskiego

  Dziś, z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, w cerkwi śww. app. Piotra i Pawła w Samogródzie, miały miejsce wielkopostne rekolekcje duchowieństwa okręgu sokólskiego. Rolę spowiednika przyjął na siebie o. Aleksander Klimuk, zaś sprawowanej następnie Boskiej Liturgii Uprzednio Oświęconych Darów przewodniczył władyka Jakub.

 • Oficjalny plakat organizatorów

  Już niebawem wielkopostne gowienija młodzieży w Wierzchlesiu

  Już niespełna tydzień pozostał do wielkopostnych gowieniji młodzieży, które odbędą się w dniach 08-10.04.2022 r., w parafii św. Jerzego w Wierzchlesiu. W dzisiejszych niespokojnych czasach, dobie powszechnego zgiełku, gonitwy za codziennością oraz intensywnej nauki, warto poświęcić chwilę na wyciszenie się, rozmowę z duchownym na nurtujące tematy, spotkanie w gronie prawosławnej młodzieży i zawarcie nowych znajomości. Minąwszy półmetek postu, czas ów będzie też doskonałym przygotowaniem do zbliżającego się Święta Świąt - Paschy Chrystusowej, fundamentu wiary naszej i naszych przodków. 
  Nie pozostawajcie obojętni, przekażcie tę informację dalej, zabierzcie rodzinę oraz znajomych i wszyscy gremialnie widzimy się w najbliższy piątek w parafii w Wierzchlesiu.
  W dalszej części szczegółowe informacje dotyczące rekolekcji.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu sokólskiego

  W najbliższy wtorek (5 kwietnia), z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, w cerkwi śww. app. Piotra i Pawła w Samogródzie, odbędą się wielkopostne rekolekcje duchowieństwa okręgu sokólskiego. Boska Liturgia Uprzednio Oświęconych Darów, której będzie przewodniczył władyka Jakub, rozpocznie się o godz. 9.00. Rekolekcje są też dobrą sposobnością dla wiernych, by przed świętem Zmartwychwstania Pańskiego przystąpić do sakramentów spowiedzi i Eucharystii. W imieniu proboszcza o. Adriana Charytoniuka serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 • Foto: ks. Krzysztof Szeremeta

  Komunikat Kancelarii Świętego Soboru Biskupów PAKP

  W dniu 22 marca 2022 roku, pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbyła się wiosenna sesja Świętego Soboru Biskupów PAKP. Obecni byli wszyscy arcybiskupi i biskupi. Obrady soborowe dotyczyły spraw zewnętrznych i wewnętrznych.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Stanowisko Soboru Biskupów polskiej Cerkwi w sprawie wojny na Ukrainie

  Święty Sobór Biskupów Św. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, po zapoznaniu się z aktualną sytuacją religijno – społeczną w Ukrainie, oświadcza:
  24 lutego 2022 r., niespodziewanie, nastąpiła inwazja wojsk rosyjskich na ziemie Ukrainy, które rozpoczęły działania wojenne. Nastał trudny czas bratobójczych walk, trwających po dzień dzisiejszy. W ich wyniku nastąpiło zburzenie normalnego życia obywateli, ginie wielu niewinnych ludzi, postępuje degradacja życia cerkiewnego i społecznego. Niszczone są dobra materialne: świątynie, zabytki, infrastruktura krytyczna i budynki mieszkalne".

 • Wielkopostna akcja pomocy poszkodowanym w wyniku wojny na Ukrainie

  Prawosławne parafie Dekanatu Sokólskiego oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu, przy współpracy z partnerami: siecią sklepów: "Jaskółka", "Gamma", "Lewiatan" i "Top Market", organizują zbiórkę żywności oraz artykułów pierwszej potrzeby, poszkodowanym w wyniku wojny na Ukrainie. Akcja odbędzie się w dniach 23-27 marca 2022 r.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Odezwa JE Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego

  Odezwa Jego Eminencji Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego do duchowieństwa i wiernych z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

  W dalszej części treść odezwy.

 • ks. prot. Mirosław Łuciuk

  Życzenia imieninowe dla o. Mirosława Łuciuka

  Dziś, w dniu wspomnienia św. Mirosława (10 marca), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe ks. prot. Mirosławowi Łuciukowi - proboszczowi parafi św. Anny w Kruszynianach i św. Jerzego Zwycięzcy w Jurowlanach. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na długie i dobre lata życzą: duchowni Dekanatu Sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl.

 • Kanon św. Andrzeja z Krety.

  Duszo moja, duszo moja, powstań! Czemu śpisz? Już koniec bliski - będziesz lamentować. Stań się więc trzeźwa, aby ci Chrystus Bóg przebaczył, Który jest wszędzie i wszystko napełnia - kanon św. Andrzeja z Krety.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Początek Wielkiego Postu

  Wierzący prawosławny chrześcijanin wśród szalejącego morza życia zawsze szuka spokojnego schronienia w Chrystusie Jezusie. Schronienie to otrzymujemy od Boga po wytrwałych trudach: postu, modlitwy i pokuty. Wołamy: „Boże, zmiłuj się nade mną grzesznym, Boże przebacz mi, oczyść i zmiłuj się nade mną!” - pisze w liście wielkopostnym do wiernych metropolita Warszawski i całej Polski Sawa. Rozpoczynamy Wielki Post - okres duchowej przemiany i życiowej odnowy, który umacniając naszą wiarę otworzy nam oczy i serca doczesności, pozwoli na godne przyjęcie Zmartwychwstałego Chrystusa oraz da spokój i radość w wieczności. 

 • za: eleos.pl

  Pomoc Ukrainie

  "Ukrainę i jej obywateli dotknęła wielka tragedia - wojna. Rozmiary tej tragedii oddają łzy, które trzeba otrzeć; ból, który należy uśmierzyć i potrzeby uchodźców, którym powinniśmy sprostać. Nasi Bracia i Siostry na Ukrainie potrzebują słów modlitwy i czynów naszych rąk. Modlitwa o pokój rozbrzmiewa w świątyniach naszej Cerkwi od tygodnia; czyny towarzyszą jej od samego początku" - Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa.
  Przyłączając się do słów zwierzchnika cerkwi w Polsce, wszystkich odwiedzających nasz portal pragniemy poinformować, iż pomocą i koordynacją działań na rzecz uchodźców z Ukrainy, na terenie Diecezji Białostocko-Gdańskiej, zajmuje się Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS. Oprócz tego, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, zachęca wszystkich chcących okazać materialną pomoc uchodźcom, do odwiedzenia strony internetowej bialystokpomaga.pl. Duchowni diecezji wszystkim potrzebującym udzielają też pomocy duszpasterskiej, zarówno w języku polskim jak też ukraińskim i rosyjskim. Drzwi każdej cerkwi są otwarte dla potrzebujących, a modlitwa i otwartość ludzkich serc, nie znają granic. 
  W dalszej części szczegóły dot. akcji pomocowej.

 • Foto: za orthodox.pl

  JE Arcybiskup Jakub - o sytuacji na Ukrainie i miłości do bliźniego

  - Sytuacja na Ukrainie jest bardzo ciężka i tragiczna. Kiedy jeden człowiek zabija drugiego człowieka jest to najgorsze co może być. Naszym zadaniem jest robić wszystko aby pomagać cierpiącym i modlić się, żeby jak najszybciej konflikt się zakończył - powiedział zwierzchnik diecezji Białostocko-Gdańskiej w radiu Orthodoxia.
  Zapraszamy do wysłuchania audycji kliknij aby posłuchać.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Modlitwa o pokój na Ukrainie

  Kancelaria Arcybiskupia z polecania JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego informuje, iż Arcybiskup Jakub postanowił, by podczas Boskich Liturgii dołączyć do ektenii usilnej modlitwy o pokój na Ukrainie. Jednocześnie Arcybiskup Jakub zwraca się do wszystkich czcigodnych duchownych, braci i sióstr zakonnych oraz wszystkich umiłowanych wiernych Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej o gorliwe modlitwy o pokój.

 • Oficjalny plakat organizatorów

  Zaproszenie na gowienija młodzieży w Wierzchlesiu

  "Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego" Mk. 10,15.
  Bractwo Młodzieży Prawosławnej działające przy parafiach: Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie i św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej wraz opiekunami duchowymi oraz o. Adrianem Charytoniukiem - proboszczem parafii św. Jerzego w Wierzchlesiu, serdecznie zapraszają na gowienija młodzieży, które odbędą się w dniach 08-10.04.2022 r.

 • JE Najprzewielebniejszy Warsonofiusz bp Siemiatycki

  Imieniny Biskupa Warsonofiusza

  Dziś Cerkiew wspomina św. Warsonofiusza Wielkiego (Prepodobnyj Warsonofij Wielikij - 19 lutego), niebiańskiego patrona Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Warsonofiusza - Biskupa Siemiatyckiego. Z okazji imienin, duchowni dekanatu sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni - na długie i dobre lata!

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto Spotkania Pańskiego

  Raduj się, Łaski Pełna Bogurodzico Dziewico, bowiem z Ciebie zajaśniało Słońce Sprawiedliwości, Chrystus Bóg nasz, oświecający znajdujących się w ciemnościach. Wesel się i Ty, Starcze sprawiedliwy, który wziąłeś w swoje ramiona Wyzwoliciela dusz naszych, dającego nam zmartwychwstanie - troparion święta, ton 1.

 • Grafika: facebook.com/cerkiewjaczno

  Przygotowania do Wielkiego Postu

  Na horyzoncie niedalekiej przyszłości widać już pierwsze oznaki zbliżającego się Wielkiego Postu. Ów 40-dniowy okres, o szczególnym znaczeniu dla każdego prawosławnego chrześcijanina, nazywany jest wiosną duchową. By ową wiosnę właściwie przeżyć, Cerkiew przeprowadzi nas, począwszy od dziś, przez kolejne cztery niedziele przygotowawcze.  

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Parafia Wszystkich Świętych w Suwałkach włączona do Dekanatu Sokólskiego

  W związku z faktem, iż ks. prot. Marek Kozłowski objął funkcję proboszcza parafii w Suwałkach, uwzględniając przy tym integralność terytorialną suwalskiej wspólnoty wiernych z parafią w Augustowie, JE Najprzewielebniejszy Jakub - Arcybiskup Białostocki i Gdański podjął decyzję o włączeniu parafii Wszystkich Świętych w Suwałkach do Dekanatu Sokólskiego. Od 2022 r., w skład Okręgu Sokólskiego wchodzi trzynaście parafii, na terenie których funkcjonują 22 świątynie.

 • JE Najprzewielebniejszy Grzegorz abp Bielski

  Imieniny Arcybiskupa Grzegorza

  Dziś Cerkiew wspomina św. Grzegorza Teologa (Swiatitiel Grigorij Bogosłow, archijepiskop Konstantinopolskij - 7 lutego), niebiańskiego patrona Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Grzegorza - Arcybiskupa Bielskiego, opiekuna duchowego Bractwa Młodzieży Prawosławnej z ramienia Świętego Soboru Biskupów PAKP. Z okazji imienin, duchowni Dekanatu Sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni - na długie i dobre lata!

 • Foto: Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Białostockiej

  Duchowa literatura w dąbrowskiej bibliotece

  Biblioteka publiczna w Dąbrowie Białostockiej wzbogaciła się o kilka nowych pozycji. Duchową literaturę przekazała placówce Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie. Do zapoznania się z nowym woluminem, mieszkańców gminy zachęca zarówno pomysłodawca - o. Piotr Hanczaruk, jak też Maciej Sulik - dyrektor dąbrowskiego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Apel proboszcza parafii w Sokółce

  Proboszcz parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce - ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, zwraca się z gorącym apelem do wszystkich odwiedzających parafialny cmentarz, by wszelkiego rodzaju odpady umieszczać w miejscach do tego wyznaczonych.
  Parafia przygotowała kosze i są one regularnie wywożone. Pozostawianie śmieci gdzie popadnie i tworzenie dzikich wysypisk na miejscu wiecznego spoczynku, nie najlepiej świadczy zarówno o pamięci naszych przodków jak i o naszej wspólnocie, a jako wierni wszyscy pracujemy na ten wizerunek. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Powitanie nowego proboszcza w Nowym Dworze

  Dziś, w cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Dworze, miała miejsce uroczystość powitania nowego proboszcza. Sprawowanej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, w asyście ks. Dawida Sulimy, któremu zwierzchnik Diecezji Białostocko-Gdańskiej - abp Jakub, powierzył posługę w miejscowej wspólnocie. Po nabożeństwie, życzenia wielu łask Bożych, sił i dobrego zdrowia nowemu proboszczowi, złożył zarówno ks. dziekan, jak też przedstawiciele lokalnych władz władz samorządowych, duchowni z bratniego kościoła rzymskokatolickiego oraz licznie zgromadzeni parafianie. 

 • Bazyli Piwnik

  Kondolencje

  Jak informuje Kancelaria Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w dniu dzisiejszym do Domu Ojca odszedł Bazyli Piwnik - przewodniczący Bractwa Prawosławnego świętych Cyryla i Metodego. Wyrazy głębokiego współczucia i szczere słowa otuchy, na ręce rodziny, bliskich, przyjaciół i współpracowników, składają duchowni Dekanatu Sokólskiego, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl. 
  W 1998 r., Pan Bazyli uhonorowany został najbardziej zaszczytnym tytułem, jaki może w Cerkwi otrzymać osoba świecka - Wielkiego Archonta Cerkwi Chrystusowej, nadanym przez patriarchę Konstantynopola. Zapamiętamy go jako uśmiechniętego, sympatycznego człowieka, niezłomnego działacza - sercem oddanego Cerkwi, a także pielgrzyma, który swą drogą do wieczności podążał także razem z pątnikami z Sokólszczyzny. Wieczna pamięć, Chrystus Zmartwychwstał!

Script logo