Aktualności

 • JE Najprzewielebniejszy Paisjusz abp Przemyski i Gorlicki

  Imieniny Arcybiskupa Paisjusza

  Dziś przypada dzień modlitewnej pamięci św. Paisjusza Wieliczkowskiego (Prepodobnyj Paisij Wieliczkowskij - 28 listopada), niebiańskiego patrona Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Paisjusza, Arcybiskupa Przemyskiego i Gorlickiego. Z okazji imienin, duchowni dekanatu sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni - na mnogaja leta!

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Montaż nadajnika radia Otrhodoxia na sokólskiej dzwonnicy

  Dziś na sokólskiej dzwonnicy prowadzono montaż instalacji anten, nadajnika i osprzętu radia Orthodoxia, które już niebawem usłyszymy na falach 91.3 FM. Postęp prac obserwował zarówno proboszcz ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk jak też dyrektor rozgłośni ks. Mateusz Kiczko.

 • Jego Świątobliwość Patriarcha serbski Ireneusz

  Zmarł Jego Świątobliwość patriarcha serbski Ireneusz

  Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski zawiadamia, że 20 listopada br., w godzinach porannych, w wojskowym szpitalu w Belgradzie zmarł Jego Świątobliwość Arcybiskup Peć, Metropolita Belgradzko-Karłowacki, Patriarcha Serbski Ireneusz.

 • fb/cerkiewjaczno

  Zaproszenie do wspólnej wieczornej modlitwy słowami Akatystu z cerkwi w Jacznie i Mrągowie

  W związku kolejnymi obostrzeniami dotyczącymi zgromadzeń, które wprowadzono, by walczyć z rozprzestrzeniającym się wirusem, Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie wraz z Parafią Przemienienia Pańskiego w Mrągowie, serdecznie zapraszają do wspólnej wieczornej modlitwy słowami Akatystu. Z parafialnej cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego, w niedziele, wtorki i piątki transmitowany na żywo będzie Akatyst przed Jaczniańską Ikoną Matki Bożej oraz Molebien za zdrowie. Nabożeństwo sprawowane będzie zarówno w języku polskim jak i cerkiewnosłowiańskim. Natomiast Parafia Przemienienia Pańskiego, w poniedziałki, środy i czwartki, będzie wznosić modlitwę słowami Akatystu ku czci św. Męczenników Chełmskich i Podlaskich.
  Nabożeństwa będą transmitowane online - od niedzieli do piątku o 19.00.
  Cerkiew w Jacznie - Facebook lub YouTube
  Cerkiew w Mrągowie - Facebook

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Informacja dotycząca nabożeństw i święcenia grobów w sokólskiej parafii

  Proboszcz parafii w Sokółce, ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk informuje, iż z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną i wprowadzone obostrzenia, nabożeństwa w najbliższą sobotę i niedzielę (14 i 15 listopada) sprawowane będą w głównej sokólskiej cerkwi św. Aleksandra Newskiego - początek Boskiej Liturgii w sobotę o godz. 8.00 w niedzielę o godz. 9.00. Święcenie grobów odbywać się zaś będzie według następującego porządku: sobota w godz.: 11.00 - 13.00; niedziela w godz.: 12.00 - 14.00.
  W imieniu proboszcza zapraszamy do wspólnej modlitwy, prosimy też o stosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święcenie grobów i nabożeństwa sprawowane 14 listopada

  14 listopada, w dniu pamięci śww. Kosmy i Damiana, po raz kolejny wyruszymy na cmentarze, by odwiedzić swoich bliskich i wznieść przed Bogiem modlitwę za ich nieśmiertelne dusze. O tym dniu mówi się powszechnie „Prawosławne Wszystkich Świętych”, zapewne w kontekście dwutygodniowego odstępu po katolickim święcie zmarłych. W istocie jednak sytuacja wygląda nieco inaczej.

 • JE Najprzewielebniejszy Jakub abp Białostocki i Gdański

  Imieniny Arcybiskupa Jakuba

  Dziś przypada dzień modlitewnej pamięci św. Apostoła Jakuba, brata Pańskiego, pierwszego biskupa Jerozolimy (Apostoł Iakow, brat Gospodień po płoti - 5 listopada). Św. Apostoł Jakub jest niebiańskim patronem Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego. Z okazji imienin, duchowni dekanatu sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni - na mnogaja leta!

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Informacja dotycząca niedzielnego nabożeństwa w Sokółce

  Proboszcz parafii w Sokółce, ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk informuje, iż z uwagi na decyzję Prezesa Rady Ministrów o zamknięciu cmentarzy, jutrzejsza (1 listopada) niedzielna Boska Liturgia będzie sprawowana w głównej cerkwi Aleksandra Newskiego. Początek nabożeństwa o godz. 9.00. 

 • Święcenie grobów i nabożeństwa sprawowane 1 listopada - AKTUALIZACJA (komunikat KPRM)

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w opublikowanym komunikacie informuje, iż w dniach 31 października - 2 listopada, wszystkie cmentarze w kraju będą zamknięte. Nie dotyczy to uroczystości pogrzebowych i czynności z nimi związanych. Decyzja ma związek z aktualną sytuacją epidemiologiczną.

  Mimo, iż w tradycji prawosławia 1 listopada nie jest dniem wspomnienia zmarłych, to wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wiernych i korzystając z dnia wolnego od pracy, jak co roku, w większości parafii na Sokólszczyźnie będzie można poświęcić groby swoich bliskich, złożyć karteczkę z imionami w modlitwie za dusze wszystkich od wieków zmarłych, a także uczestniczyć w sprawowanych nabożeństwach.
  W dalszej części prezentujemy harmonogram w parafiach okręgu sokólskiego.

 • ks. Łukasz Ławreszuk

  Życzenia imieninowe dla o. Łukasza Ławreszuka

  Dziś, w dniu wspomnienia św. Apostoła i Ewangelisty Łukasza (Apostoł i jewangielist Łuka - 31 października), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe ks. Łukaszowi Ławreszukowi - wikariuszowi parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na mnogaja leta życzą: duchowni dekanatu sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl.

 • Logo Radia Orthodoxia

  Już wkrótce Radio Orthodoxia usłyszymy w Sokółce - 91.3 FM

  Trwają przygotowania do uruchomienia nowych stacji nadawczych Radia Orthodoxia. Do końca tego roku zostaną uruchomione 3 nowe nadajniki: w Sokółce - na dzwonnicy cerkwi św. Aleksandra Newskiego, w Siemiatyczach - na cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego i w Bielsku Podlaskim - na budowanej dzwonnicy cerkwi Opieki Matki Bożej. Do tej pory radio emitowało swój program z Białegostoku na częstotliwości 102.7fm. Dzięki nowym nadajnikom rozgłośnia obejmie swoim zasięgiem znaczną część woj. podlaskiego.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Uroczystości święta "Pokrowy" w Nowym Dworze

  W owym czasie - na przełomie IX i X w., gdy stolica cesarstwa bizantyjskiego znalazła się w niebezpieczeństwie i nie było już praktycznie szans na ocalenie miasta od najeźdźców, mieszkańcy licznie gromadzili się w świątyniach, gdyż jedynie w Bogu i Bogurodzicy upatrywali nadziei na ocalenie. W trakcie nocnej modlitwy, św. Andrzej wraz ze swoim uczniem Epifaniuszem ujrzeli Matkę Bożą, która trzymała obrus (omofor) nad wszystkimi ludźmi w świątyni. Był to wyraz szczególnej łaski i opieki oraz znak, że modlitwy zostały wysłuchane. Następnego dnia oblężenie ustało, a wrogie wojska odeszły. Dziś przypada święto, celebrowane jako najważniejsze po cyklu dwunastu wielkich świąt prawosławia, odnoszące się do tych historycznych wydarzeń. Szczególnie uroczyście celebrowane jest w Nowym Dworze, gdzie rokrocznie 14 października wierni wznoszą modlitwę, by Bogurodzica objęła opieką ich samych, rodziny, domostwa, najbliższe otoczenie, ojczyznę i całą ludzkość. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy do Nowego Dworu

  Ks. mitrat Józef Sitkiewicz wraz z wiernymi nowodworskiej parafii, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w jutrzejszych (14 października) uroczystościach święta Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy. O godz. 9.00 odsłużony zostanie Akatyst przed Ikoną Pokrow Przenajświętszej Bogurodzicy, zaś godzinę później rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wspomnienie św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej

  Dziś swoje drugie święto parafialne obchodzą wierni wspólnoty w Dąbrowie Białostockiej. Już od wczesnych godzin porannych miejscowa cerkiew, konsekrowana w 1995 r. w cześć św. Apostoła Jana Teologa, wypełniona był ciepłem, miłością i wiernymi, którzy dzień ów postanowili poświęcić na modlitwę. Na nabożeństwa przybyła większość duchownych dekanatu sokólskiego, oraz gościnnie kapłani z innych parafii na Podlasiu, by modlitewnie wspomnieć św. Ewangelistę Jana.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto Zaśnięcia św. Apostoła Jana Teologa do Dąbrowy Białostockiej

  Ks. mitrat Mikołaj Dejneko, proboszcz parafii w Dąbrowie Białostockiej, serdecznie zaprasza w najbliższy piątek (9 października), na wspólną modlitwę w dzień święta Zaśnięcia św. Apostoła Jana Teologa. O godz. 9.00 odsłużony zostanie Akatyst do patrona miejscowej cerkwi, zaś godzinę później rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Kondolencje

  Wyrazy głębokiego współczucia i szczere słowa otuchy matuszce Krystynie oraz ojcu Jarosławowi Grygiewiczom, z powodu śmierci mamy i teściowej ś.p. Olgi Makarewicz, składają duchowni Dekanatu Sokólskiego wraz z wiernymi, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl. Chrystus Zmartwychwstał!
  Rodzina informuje, iż we środę (30 września) o godz. 17.00 w cerkwi św. Ducha w Białymstoku sprawowana będzie Panichida, zaś we czwartek (1 października) także w tej świątyni o godz. 8:30 Boska Liturgia i otpiewanije. Złożenie ciała nastąpi na cmentarzu św. Eufrozyny na Leśnej Dolinie.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Parafialne święto w Kuźnicy

  Podwyższenie Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego jest jednym z grona dwunastu wielkich świąt prawosławia i co ciekawe - jedynym w tej hierarchii, które nie dotyczy czasów biblijnych. Dzień tego pięknego święta opatrzonego symboliką zarówno męki jak też Zmartwychwstania Chrystusa, jest również dniem małej paschy parafii w Kuźnicy. To właśnie w tamtejszej cerkwi, niedzielne przedpołudnie spędzili tłumnie przybyli wierni, a Boską Liturgię, w otoczeniu większości duchownych okręgu sokólskiego, celebrował ordynariusz Diecezji Białostocko-Gdańskiej abp Jakub.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Kuźnicy - AKTUALIZACJA

  Proboszcz parafii w Kuźnicy - ks. prot. Jarosław Grygiewicz, serdecznie zaprasza na nabożeństwa z okazji święta parafialnego Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Tegorocznym uroczystościom przewodniczył będzie zwierzchnik Diecezji Białostocko-Gdańskiej abp Jakub. W najbliższą sobotę (26 września), o godz. 17.00 odsłużone będzie nabożeństwo Całonocnego Czuwania z obrzędem wyniesienia św. krzyża na środek cerkwi. W niedzielę (27 września) o godz. 9.00 odprawiony zostanie Molebien z Małym Poświęceniem Wody. Ok. godz. 9.30 wierni udadzą się na spotkanie arcypasterza, po przywitaniu którego rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Krynkach

  Rok kalendarzowy trwa w najlepsze, jednak kilka dni temu - 14 września (według kalendarza gregoriańskiego) rozpoczął się nowy cerkiewny rok liturgiczny. Datę tę ustalono już w IV stuleciu, podczas Soboru Powszechnego w Nicei. Rok liturgiczny w Cerkwi prawosławnej zawiera w sobie liczne święta stałe oraz ruchome. Największym wśród nich jest rzecz jasna Zmartwychwstanie Pańskie. Drugim w hierarchii jest cykl dwunastu wielkich świąt: Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy (21 września), Podwyższenie Krzyża Pańskiego (27 września), Wprowadzenie Przenajświętszej Bogurodzicy do Świątyni (4 grudnia), Chrzest Pański / Objawienia Pańskie (19 stycznia), Narodzenie Chrystusa (7 stycznia), Spotkanie Pańskie (15 lutego), Zwiastowanie Przenajświętszej Bogurodzicy (7 kwietnia), Wjazd Chrystusa do Jerozolimy (tydzień przed świętem Zmartwychwstania), Wniebowstąpienie Pańskie (40 dni po święcie Zmartwychwstania), Zesłanie Ducha Świętego / Pięćdziesiątnica (50 dni po święcie Zmartwychwstania), Przemienienie Pańskie (19 sierpnia), Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy (28 sierpnia). Pierwsze z tego cyklu - Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy, uroczyście celebrowano dziś w Krynkach, jako parafialne święto cerkwi i całej tamtejszej wspólnoty wiernych.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Poświęcenie ikonostasu cerkwi św. Jerzego w Orzyszu

  W dniu dzisiejszym miałem zaszczyt uczestniczyć w uroczystości poświęcenia nowego ikonostasu w cerkwi św. Jerzego w Orzyszu. Zapraszam na krótką fotorelację z tego jakże ważnego wydarzenia, nie tylko dla tamtejszej niewielkiej parafii ale też dla całej prawosławnej społeczności w Polsce. Ten kto nie zna historii akcji "Wspólnego dzieła" z 2017 r. i ogromu pracy o. Jarosława Kupryjaniuka - koniecznie musi je poznać. Ten kto wierzy w ofiarność ludzkich serc i zna wytrwałość proboszcza, z pewnością powtórzy znamienne słowa "Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych", które w tym miejscu, przed rokiem, wypowiedział abp Jakub dokonując małego poświęcenia cerkwi po jej generalnym remoncie.

 • JE Najprzewielebniejszy Atanazy bp Łódzki i Poznański

  Imieniny Biskupa Atanazego

  Dziś Cerkiew wspomina św. Atanazego Brzeskiego (Prepodobnomuczenik Afanasij, igumien Brestskij - 18 września), niebiańskiego patrona Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Atanazego, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego. Z okazji imienin, duchowni dekanatu sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni - na mnogaja leta!

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Krynek

  Ks. prot. Justyn Jaroszuk, proboszcz parafii w Krynkach, serdecznie zaprasza na liturgiczne uroczystości święta Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy. Tegoroczne obchody parafialnego święta będą miały wyjątkową oprawę, gdyż przewodniczył im będzie zwierzchnik Diecezji Białostocko-Gdańskiej abp Jakub. Świąteczne nabożeństwa rozpoczną się w przeddzień - w niedzielę (20 września) o godz. 18.00 - Całonocnym Czuwaniem. W dzień święta, czyli w najbliższy poniedziałek, o godz. 8.45 odsłużony zostanie Molebien z Małym Poświęceniem Wody. Ok. godz. 9.30 wierni procesyjnie udadzą się na spotkanie abp Jakuba, po przywitaniu którego rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wspomnienie św. Aleksandra Newskiego i piękny jubileusz w sokólskiej Parafii

  "Najprzewielebniejszy władyko, witamy serdecznie w imieniu dzieci i młodzieży naszej parafii. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i prosimy o arcypasterskie błogosławieństwo oraz modlitwę za młode pokolenie i za nas wszystkich" - tymi słowami prawosławna młodzież przywitała przybyłego do Sokółki bp supraskiego Andrzeja. Wizyta hierarchy uświetniła obchody parafialnego święta, w którym uczestniczyło liczne duchowieństwo, przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych oraz tłumnie przybyli wierni.

 • ks. mitrat Aleksander Klimuk

  Życzenia imieninowe dla o. Aleksandra Klimuka

  Dziś, w dniu wspomnienia św. Wielkiego Księcia Aleksandra Newskiego (Błagowiernyj wielikij kniaź Aleksandr Niewskij - 12 września), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe ks. mitratowi Aleksandrowi Klimukowi - proboszczowi parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Ostrowiu Północnym. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na mnogaja leta życzą: duchowni dekanatu sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny www.cerkiew-sokolka.pl.

 • ks. prot. Adrian Charytoniuk

  Życzenia imieninowe dla o. Adriana Charytoniuka

  Dziś, w dniu wspomnienia św. męcz. Adriana (Muczenik Adrian Nikomidijskij - 8 września), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe ks. prot. Adrianowi Charytoniukowi - proboszczowi parafi śww. ap.ap. Piotra i Pawła w Samogródzie i św. Jerzego Zwycięzcy w Wierzchlesiu. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na mnogaja leta życzą: duchowni dekanatu sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny www.cerkiew-sokolka.pl.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na modlitwę w dzień wspomnienia ścięcia głowy św. Jana Chrzciciela

  11 września Cerkiew wspomina ścięcie głowy św. Jana Chrzciciela. Na pamiątkę tego wydarzenia ustanowiono wielkie święto i ścisły post, jako wyrażenie smutku z powodu śmierci proroka. W niektórych parafiach praktykuje się w tym dniu nabożeństwa na cmentarzach i święcenie grobów. W tym roku wspomnienie tego wydarzenia przypada w piątek.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na parafialne święto do Sokółki

  JE Najprzewielebniejszy Andrzej - biskup supraski, będzie przewodniczył Boskiej Liturgii, podczas parafialnego święta w sokólskiej cerkwi. Proboszcz, ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk serdecznie i gorąco zaprasza do wzięcia udziału w uroczystościach, w dzień wspomnienia św. Aleksandra Newskiego - patrona miejscowej świątyni. W przeddzień święta - w piątek (11 września), o godz. 18.00 odprawione będzie nabożeństwo całonocnego czuwania. W sobotę (12 września), o godz. 8.30 odsłużony zostanie Molebien z Małym Poświęceniem Wody. Około godz. 9.30 udamy się na spotkanie władyki Andrzeja, po przywitaniu którego rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w Ostrowiu Północnym

  "Bramy raju - dopóki przyszedł Chrystus były zamknięte. Z momentem przyjścia na świat Zbawiciela, zostały one odkryte, dlatego Cerkiew nie świętuje śmierci lecz zaśnięcie. W teologii prawosławnej nie ma pojęcia śmierci, gdyż nasza wiara nie miałaby wówczas sensu" - powiedział o. Justyn Jaroszuk do zgromadzonych w ostrowskiej cerkwi. A okazją ku duchowemu pouczeniu i wspólnej modlitwie, było parafialne święto, na które licznie przybyli nie tylko miejscowi, ale też przyjezdni wierni.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Ostrowia Północnego

  Proboszcz parafii w Ostrowiu Północnym - ks. mitrat Aleksander Klimuk, serdecznie zaprasza na liturgiczne uroczystości w dzień święta Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy. W najbliższy piątek (28 sierpnia) o godz. 9.00 odsłużony zostanie Molebien z Małym Poświęceniem Wody. Godzinę później rozpocznie się Boska Liturgia. W niedzielę (30 sierpnia) o godz. 17.00 sprawowane zaś będzie nabożeństwo pogrzebu Przenajświętszej Bogurodzicy.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Nikt jak Bóg - uroczystości na św. Górze Grabarce

  Człowiek wiary jest przekonany, że jego losem, a jednocześnie losem kosmosu - czyli całego świata, zarządza Bóg. Dlatego często mówimy: Nikt jak Bóg! Przyszliśmy w to szczególne miejsce, gdzie w 1710 r. opatrzność boża objawiła swoją moc. Wtedy to, nasi przodkowie doświadczeni chorobą, przybywali w to miejsce, do ikony Chrystusa Zbawiciela i otrzymywali pomoc, pozostawali przy życiu. Musimy uświadomić sobie jedną prawdę, która często umyka naszym umysłom. Człowiek jest mikrokosmosem i zawiera w sobie wszystko to, co zawiera kosmos. Kosmos wraz ze swoją szeroko pojmowaną naturą, swoim zasięgiem obejmuje każdego z nas. Bóg zaś objawia się tam gdzie chce, kiedy chce i jak chce. To powinien zrozumieć człowiek, który nazywa siebie prawosławnym wierzącym chrześcijaninem. Jeżeli tej prawdy nie rozumie, to nie zrozumie wiele ze swojego życia - tymi słowami zwierzchnik prawosławnej cerkwi w Polsce, metropolita Sawa, przywitał tysiące ludzi zgromadzonych na św. Górze Grabarce. 

Script logo