Aktualności

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Nabożeństwa w Niedzielę Antypaschy

  Tradycyjnie tydzień po święcie Zmartwychwstania Pańskiego, spotykamy się na cmentarzach, by pomodlić się nad grobami swoich bliskich. Wspominając tych, którzy zasnęli z nadzieją na życie wieczne, dzielimy się z nimi radością Zmartwychwstania, a na grobach prócz zniczy kładziemy także kolorowe jajka, będące symbolem życia. Właśnie w Niedzielę Antypaschy - zwaną też Niedzielą Przewodnią, w wielu parafiach praktykuje się nabożeństwa w kaplicach połączone ze święceniem grobów. Samo słowo "Antypascha" (gr. αντιπασχα, od αντι - w miejsce, w zamian, zamiast, ze względu na, w porównaniu z; πασχα - Pascha) nie jest przeciwieństwem dnia Paschalnego, lecz jego "ponownym" przeżyciem, wypełnieniem i jednocześnie zakończeniem Światłego Tygodnia (Świetłoj Siedmicy) - najbardziej uroczystego okresu w całym roku liturgicznym.
  W dalszej części prezentujemy harmonogram nabożeństw i święcenia grobów w dekanacie sokólskim.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie

  Po raz pierwszy w tegorocznym okresie paschalnym, duchowni okręgu sokólskiego spotkali się na wspólnej modlitwie. Radosne przesłanie Chrystos Woskresie przekazywali sobie nie gdzie indziej jak w świątyni konsekrowanej właśnie w cześć święta Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie. Tradycyjnie już trzeci dzień Paschy jest świętem tamtejszej wspólnoty wiernych.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w Jacznie

  Trzeci dzień święta Zmartwychwstania Pańskiego jest też parafialnym świętem w wspólnoty wiernych w Jacznie. O godz. 10.00 w miejscowej cerkwi odprawiona zostanie uroczysta Boska Liturgia. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy i uczestnictwa w transmisji na żywo - kliknij aby uczestniczyć w transmisji

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Dekanalny plan nabożeństw Tygodnia Paschalnego

  Chrystus Zmartwychwstał! Χριστός ἀνέστη! Chrystos Woskresie!
  Bóg po raz kolejny pozwolił przeżywać radość Zmartwychwstania. Choć nie tłumnie w naszych cerkwiach, a w skromnym odosobnieniu naszych domów, radujmy się tym błogosławionym czasem i przekazujmy tę nowinę sobie nawzajem - Chrystos Woskresie! Dziękując za dar Zmartwychwstania spójrzmy w przyszłość z nadzieją. Nadzieją, iż już niebawem wrócimy do normalności. Wróćmy do niej silniejsi, odnowieni i umocnieni w wierze. Pokażmy światu, iż ten czas izolacji nie był stracony, a okazał się raczej swoistym posłuszanijem, które zamykając nam dostęp do szumnego otoczenia, otworzyło umysły i serca na miłość do Boga i do bliźniego.
  W dalszej części przedstawiamy harmonogram nabożeństw Tygodnia Paschalnego w Dekanacie Sokólskim.

 • Ikona Zmartwychwstania Pańskiego

  Orędzie Paschalne JE Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego

  Orędzie Paschalne JE Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, do Czcigodnego Duchowieństwa, Miłujących Boga Braci i Sióstr Zakonnych i Wszystkich Wiernych Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Zbawicielu mój żywy! Tyś ofiarą, której Nie zdołano zabić na zawsze. Jako Bóg ochotnie Sam siebie Ojcu ofiarując Wskrzesiłeś z sobą Cały ród Adama Z grobu powstając (kanon paschalny 6,3).

  Chrystus Zmartwychwstał!

 • Paschalne życzenia do redakcji i Bractwa św. Spirydona

  Niech powstanie Bóg i rozproszą się Jego wrogowie. Pascha święta nam dziś zajaśniała, Pascha nowa, święta, Pascha mistyczna, Pascha najczcigodniejsza! Pascha – Chrystus Zbawiciel! Pascha nieskalana, Pascha wielka! Pascha wiernych! Pascha otwierająca nam bramy raju! Pascha uświęcająca wszystkich wiernych!
  Radujmy się i przebaczajmy! W to Święto Świąt, fundament Chrześcijaństwa, w sercach niech pozostanie jedynie nieskalana radość. Niech Zmartwychwstanie Pańskie stanie się ponadczasowym przesłaniem łagodzącym uprzedzenia, uciszającym spory i zmieniającym stereotypy. Niech Christos Woskresie wypowiadają usta uśmiechnięte, łagodne i szczere a usłyszą serca pełne pokory przebaczenia i wyrozumiałości. Najprzewielebniejszym hierarchom, czcigodnemu duchowieństwu, wiernym okręgu sokólskiego oraz wszystkim odwiedzającym nasz portal, najserdeczniejsze życzenia składa zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo św. Spirydona.

 • Życzenia

  Życzenia Starosty Sokólskiego

  Z okazji święta Zmartwychwstania Pańskiego, serdeczne życzenia dla prawosławnej społeczności powiatu sokólskiego, przesyła Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz ze współpracownikami oraz Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Krasiński wraz z radnymi.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Bóg i świat oczekuje świadectwa naszej wiary - o. Włodzimierz Misiejuk

  Drodzy Bracia i Siostry.
  Tegoroczny Wielki Post stał się dla nas szczególnym wyzwaniem i probierzem naszej wiary. Wszystko wskazuje na to, że podobnym będzie również przeżywanie radości Zmartwychwstania Pańskiego.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Dekanalny plan nabożeństw Wielkiego Tygodnia

  Zakończyliśmy 40-dniowy Wielki Post i stajemy u progu Wielkiego Tygodnia. W obrzędy ostatnich sześciu dni przed Paschą wprowadziła nas sobota wskrzeszenia Łazarza oraz Niedziela Palmowa - ustanowiona na cześć uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Wielki Post, poprzez wstrzemięźliwość w spożywaniu pokarmów, spowiedź, liczne nabożeństwa i wewnętrzną modlitwę, miał za zadanie przygotować nas na to, co właśnie następuje. Teraz już nie powinniśmy się koncentrować na sobie, lecz na tym, czego Zbawiciel dokonuje dla każdego z nas. W milczeniu i pokorze pójdźmy za Chrystusem przez wszystkie dni Wielkiego Tygodnia, przez wszystkie następujące po sobie wydarzenia, pojmanie, zdradę Judasza, sąd, mękę oraz śmierć, aż po Zmartwychwstanie.

 • Zaproszenie na nowy cykl filmów pt.: „Podróże po Wielkim Tygodniu”

  Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie serdecznie zaprasza na nowy cykl filmów pt.: „Podróże po Wielkim Tygodniu”. Zrealizowane przez Sokółka TV obrazy przedstawią poszczególne dni, począwszy od Soboty Łazarza, przez wszystkie dni Tygodnia Męki Pańskiej, po Niedzielę Paschy. Refleksjami na temat nabożeństw w tym okresie podzieli się hieromnich Pantelejmon z Monasteru Zwiastowania NMP w Supraślu.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Organizacja nabożeństw i posług w parafii Św. Aleksandra Newskiego w Sokółce.

  Przedstawiamy komunikat ks. mitrata Włodzimierza Misiejuka, dotyczący organizacji nabożeństw i posług w parafii Św. Aleksandra Newskiego w Sokółce.

 • Foto: ks. Piotr Hanczaruk, lektor Daniel Grygiewicz

  Wielkopostne gowienija duchowieństwa okręgu sokólskiego

  W miniony piętek, w cerkwi św. Aleksandra Newskiego w Sokółce, miały miejsce wielkopostne gowienija duchowieństwa okręgu sokólskiego. Rekolekcje w trakcie Wielkiego Postu zawsze gromadziły w świątyni tłumy wiernych, licznie przystępujących do sakramentów spowiedzi i Eucharystii. Jak jednak dobrze wiemy, ten rok jest szczególnie trudny, a nałożone przez władze państwowe obostrzenia, związane z rozprzestrzeniającym się wirusem sprawiły, iż Boska Liturgia sprawowana była w zasadzie bez udziału wiernych. Nabożeństwu przewodniczył bp supraski Andrzej.

 • Oficjalny plakat organizatorów

  Transmisja Wielkiego Kanonu Pokutnego Św. Andrzeja z Krety

  Drodzy bracia i siostry, parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie gorąco zaprasza do uczestnictwa w dzisiejszej (1.IV) transmisji on-line z czytania Wielkiego Kanonu Pokutnego Św. Andrzeja z Krety. Z racji tego, iż nasza parafia jest niewielką wspólnotą wiernych, a chór tworzą głównie osoby starsze, jak też w związku z zaleceniami epidemiologicznymi, postanowiliśmy, iż przeczytamy w całości tylko sam Kanon - w języku polskim, bez sprawowania Utrenii. Zapraszamy wszystkich dziś o godz. 19.00 do wspólnej modlitwy i zachęcamy do tego, by składający się z 250 troparionów Kanon, czytać wraz z nami w swoich domach. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Organizacja nabożeństw i posług w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie

  Przedstawiamy komunikat ks. Piotra Hanczaruka, dotyczący organizacji nabożeństw i posług w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Przesłanie JE Najprzewielebniejszego abp Jakuba na V tydzień Wielkiego Postu

  "Bracia i Siostry, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 24 marca, zabraniające uczestnictwa na nabożeństwach ponad pięciu osobom, nie oznacza przerwania naszej modlitwy i postu. Wręcz przeciwnie, winniśmy poświęcić się wzmożonym wysiłkom i duchowym zmaganiom. Nie mogąc uczestniczyć w nabożeństwach w naszych świątyniach, poświęćmy się w tym czasie na modlitwę w domu, najlepiej wspólną - z domownikami. Pomódlmy się o jak najszybsze zakończenie tego trudnego czasu. Usilmy nasz post, bo jest on najlepszym narzędziem walki z grzechem i złem amen" - Abp Jakub.

  Zachęcamy do wysłuchania przesłania JE Najprzewielebniejszego Jakuba - Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, na V tydzień Wielkiego Postu, które wygłosił za pośrednictwem Radia Orthodoxia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Organizacja nabożeństw i posług w parafii Św. Aleksandra Newskiego w Sokółce

  Przedstawiamy komunikat ks. mitrata Włodzimierza Misiejuka, dotyczący organizacji nabożeństw i posług w parafii Św. Aleksandra Newskiego w Sokółce.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Komunikat Kancelarii Arcybiskupiej

  W dalszej części przedstawiamy treść komunikatu ze spotkania JE Najprzewielebniejszego Jakuba - Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, z dziekanami: białostockim, gródeckim i sokólskim oraz proboszczami prawosławnych parafii Miasta Białegostoku.

   

 • Wspólna wieczorna modlitwa - transmisja online z cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie

  "Kto z niezachwianą wiarą wznosi prośby modlitewne do Przenajświętszej Bogarodzicy, nigdy nie bywa zawiedziony, ale zawsze zostaje usłyszany i wynagrodzony zgodnie z pobożnym życzeniem" - św. Dymitr Rostowski. W związku kolejnymi obostrzeniami dotyczącymi zgromadzeń, które wprowadzono by walczyć z rozprzestrzeniającym się wirusem, Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie gorąco zaprasza do wspólnej wieczornej modlitwy. Codziennie o godz. 19.00, w parafialnej cerkwi, transmitowany na żywo będzie akatyst przed Jaczniańską Ikoną Matki Bożej oraz molebien za zdrowie, wraz z prośbami z „modlitwy w czasie morowego powietrza”. Nabożeństwo sprawowane będzie zarówno w języku polskim jak i cerkiewnosłowiańskim.

 • Foto: Adam Matyszczyk, ks Adrian Charytoniuk

  Gdzie dwóch albo trzech zebranych w moje imię... - cerkiew w Samogródzie

  ,,Gdzie dwóch albo trzech zebranych w moje imię, tam jestem wśród nich" (Mt.18,20). Dziękujemy Bogu za kolejny rok, w którym nasza parafialna cerkiew sukcesywnie odzyskiwała swoją niesamowitą piękność. Był to rok bardzo pracowity, a efekty tej pracy można zobaczyć odwiedzając XIX-wieczną samogródzką cerkiew.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Kondolencje

  Wyrazy głębokiego współczucia i szczere słowa otuchy Państwu Urszuli i Zbigniewowi Biegańskim z powodu śmierci ojca i teścia ś.p. Antoniego Henryka Grochowskiego, składają duchowni dekanatu sokólskiego wraz z wiernymi, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl. Chrystus Zmartwychwstał!

 • Foto: Krzysztof Szeremeta

  Komunikat Kancelarii Św. Soboru Biskupów

  W dniu 17 marca 2020 r. pod przewodnictwem Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbył się Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W pracach soborowych wzięli udział wszyscy arcybiskupi i biskupi.

 • Oficjalny plakat organizatora

  Zgłębiajmy mądrość słów Jezusa Chrystusa

  Zachęcam do wspólnej modlitwy za całą naszą społeczność i świat. Oderwijmy się od uzależniającego Internetu, telewizji, mediów społecznościowych, cudzych opinii i wszechwiedzących ekspertów. Zgłębiajmy mądrość słów Jezusa Chrystusa, które przekazał nam w Ewangelii. Zachęcam również do tego, by poznawać wiarę prawosławną poprzez czytanie książek. Oferuję możliwość wypożyczenia prawosławnej literatury, która znajduję się w prywatnej skromnej biblioteczce. Wszelkie informacje tel.: 660 66 1234. Ks. Piotr Hanczaruk - proboszcz parafii w Jacznie

 • Foto: o. Marek Kozłowski

  Ruszył kolejny etap budowy cerkwi w Augustowie - apel o wsparcie

  Proboszcz parafii w Augustowie - ks. prot. Marek Kozłowski, wraz z całą wspólnotą wiernych, składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w akcji "Wspólne Dzieło - 2019". Udało się zebrać kwotę 400 tys. zł., dzięki której wykonano kolejne - ważne etapy wznoszenia Domu Bożego. Po krótkiej zimowej przerwie prace przy budowie nowej cerkwi w Augustowie zostały wznowione. W tym roku planowane jest wykonanie dachu świątyni. Dach, podobnie jak fundament, jest jednym z najbardziej widocznych etapów każdej budowy. Niejako zamyka pewien etap prac, pozwalając tym samym na zabezpieczenie ścian oraz rozpoczęcie prac we wnętrzu budynku. Jest też etapem symbolicznym, który nadaje ostateczny zewnętrzny kształt cerkwi. Wszyscy radujemy się z faktu, iż już niebawem na własne oczy będziemy mogli podziwiać dom naszej modlitwy w pełnej okazałości.

 • Foto: Krzysztof Szeremeta

  Komunikat Soboru Biskupów ws. epidemii koronawirusa

  W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego koronawirusem w naszym kraju i pandemią na świecie, Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego zaniepokojony zaistniałą sytuacją, zwraca się do wiernych naszej Cerkwi z wezwaniem do czujności i odpowiedzialności w codziennym życiu i apeluje o usilne modlitwy do Pana Życia – Jezusa Chrystusa o ustanie epidemii i zdrowie wszystkich chorych, jak również tych, którzy niosą im pomoc – lekarzy i całego personelu medycznego. Módlmy się do Wszechmogącego Boga, Źródła życia i Lekarza dusz i ciał naszych, o powstrzymanie tej śmiercionośnej epidemii.
  „Boże! Wspomóż, zbaw, zmiłuj się, ochroń nas łaską Twoją; wybaw nas od choroby, abyśmy wychwalali Ciebie z dziękczynieniem, teraz i zawsze, i na wieki wieków”.

 • Modlitwa o zakończenie pandemii koronawirusa

  W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz wprowadzonymi obostrzeniami, mającymi zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, w tym zakazie zgromadzeń publicznych, informujemy, iż nie odbędą się spotkania wielkopostne planowane w sokólskiej parafii (13.III, 20.III, 27.III i 03.IV). W kwestii harmonogramu nabożeństw należy kontaktować się ze swoim proboszczem. W tych trudnych dla nas chwilach nie zapominajmy o modlitwie za nas i za całą ludzkość, która stanęła w obliczu dużego zagrożenia. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  W duchu prawosławia - zaproszenie na spotkanie w Jacznie

  Ks. Piotr Hanczaruk serdecznie zaprasza na kolejną odsłonę spotkań "W duchu prawosławia". W niedzielny wieczór (22 marca), wszyscy chętni będą mogli porozmawiać z Hieromnichem Pantelejmonem z Monasteru w Supraślu, na temat duchowego przeżywania Wielkiego Tygodnia. Przypominamy, iż każde ze spotkań rozpoczyna się o godz. 18.00 - Akatystem przed Jaczeńską Ikoną Matki Bożej. Następnie proboszcz zaprasza do miejscowej świetlicy na spotkanie tematyczne przy herbacie.

 • ks. prot. Mirosław Łuciuk

  Życzenia imieninowe dla o. Mirosława Łuciuka

  Dziś, w dniu wspomnienia św. Mirosława (10 marca), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe ks. prot. Mirosławowi Łuciukowi - proboszczowi parafi św. Anny w Kruszynianach i św. Jerzego Zwycięzcy w Jurowlanach. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na mnogaja leta życzą: duchowni dekanatu sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny www.cerkiew-sokolka.pl.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Sami, własnymi rękami - cerkiew w Wierzchlesiu

  Własnymi siłami, przy niebiańskim patronacie Św. Jerzego, postawiliśmy w Wierzchlesiu kolejny krok przy upiększeniu naszej parafialnej cerkwi. Dzięki zaangażowaniu parafian mogliśmy podczas Boskiej Liturgii cieszyć się owocami naszego wspólnego dzieła. Nowy okład na Prestoł i nowy żyrandol w części ołtarzowej są kolejnymi namacalnymi znakami siły naszej wspólnoty. "Jeśli my tego nie zrobimy, może być tak, że już nikt tego nie zrobi..." – takimi słowami zmobilizowaliśmy się do rozpoczęcia kapitalnego remontu cerkwi.

 • Zaproszenie na "Wielkopostne Piątki"

  Parafia prawosławna św. Aleksandra Newskiego w Sokółce oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona serdecznie zapraszają na cykl spotkań "Wielkopostne Piątki". Co tydzień po Krestnoj Pieśni spotkamy się w świetlicy parafialnej, by porozmawiać z duchownymi, mnichami i działaczmi na różne tematy związane z prawosławiem. W dalszej części harmonogram spotkań.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wiecznaja Pamiat'

  Proboszcz parafii w Ostrowiu Północnym ks. mitrat Aleksander Klimuk wraz z matuszką, a także Rada Parafialna oraz cała wspólnota wiernych składają szczere wyrazy współczucia Państwu Krystynie i Dariuszowi Wiszniewskim z powodu śmierci śp. Mikołaja - taty i teścia. Wiecznaja Pamiat'.

Script logo