Aktualności

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Archiwum 2015-05-22 - Święto parafialne w Nowym Dworze

  2015-05-22
  Święta parafialne są uroczystościami tak podniosłymi i radosnymi, iż bardzo często nazywane są lokalną małą Paschą. Właśnie w takim wydarzeniu uczestniczyli wczoraj wierni parafii w Nowym Dworze. 22 maja Cerkiew wspominała przeniesienie relikwii św. Mikołaja Cudotwórcy z Miry Licejskiej do miejscowości Bari we Włoszech, a ów święty jest patronem miejscowej świątyni.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Archiwum 2015-05-30 - Remont cerkwi w Kruszynianach

  2015-05-30
  Niedawno pisaliśmy o niewielkiej parafii w Augustowie, w której wierni przedsięwzięli budowę Cerkwi z prawdziwego zdarzenia. Nie jest to jednak najmniej liczna parafia w dekanacie sokólskim i nie jedyna, w której czynione są wielkie dzieła. Oddalona od Augustowa o ponad 110 km, wysunięta najbardziej na południe powiatu i granicząca bezpośrednio z okręgiem gródeckim, jest parafia w Kruszynianach.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Archiwum 2015-06-06 - Remonty w parafii w Jacznie

  2015-06-06
  Zakończywszy remont domu parafialnego, probostwo w Jacznie przedsięwzięło kolejne ważne dzieło, jakim jest generalny remont dzwonnicy miejscowej Cerkwi.

 • Foto: Igor Dacewicz

  Archiwum 2017-05-21 - Święto parafialne w Dąbrowie Białostockiej

  2017-05-21
  21 maja Cerkiew czci pamięć św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa. Tego dnia Parafia Prawosławna w Dąbrowie Białostockiej uroczyście obchodziła święto parafialne. W tym roku miało ono szczególny charakter i oprawę, gdyż dąbrowską wspólnotę wiernych odwiedził zwierzchnik Diecezji Białostocko-Gdańskiej abp Jakub. Ekscelencja, w otoczeniu duchowieństwa i dzieci oraz przy akompaniamencie orkiestry dętej z miejscowego Zespołu Szkół Samorządowych, przybył do parafialnej cerkwi, gdzie przywitała go młodzież, rada parafialna, wicestarosta powiatu sokólskiego oraz proboszcz. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Archiwum 2017-05-22 - Święto parafialne w Nowym Dworze

  2017-05-22
  930 lat temu, ciało św. Mikołaja Cudotwórcy - Arcybiskupa Myr Licyjskich w Azji Mniejszej, w obawie przed zbeszczeszczeniem przeniesione zostało do włoskiego miasta Bari. Otoczone kultem i wydzielające leczniczą mirrę moszczy złożono w nowym, srebrnym sarkofagu oraz umieszczono w wybudowanej na cześć świętego bazylice. Św. Mikołaj jest jednym z najbardziej czczonych w Cerkwi prawosławnej. Należny honor oddaje mu również Kościół rzymskokatolicki. Przypisuje się Mu orędownictwo przy uzdrowieniach, modlą się doń podróżujący oraz będący w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. Cudotwórca pomaga również wiernym mającym problemy rodzinne oraz jest patronem wdów i sierot. Na pamiątkę przeniesienia relikwii ustanowiono święto, zaś wiele nowopowstających świątyń konsekrowano poświęcając je właśnie Arcybiskupowi Myr Licyjskich. Na Sokólszczyźnie św. Mikołajowi poświęcona jest cerkiew w Nowym Dworze, dlatego też dziś świątynię tę tłumnie odwiedzali wierni, przedstawiciele władz i służb mundurowych oraz liczne duchowieństwo.

Script logo