Aktualności

 • Foto: Filip Wołosiuk

  Bożonarodzeniowe rekolekcje duchowieństwa dekanatu sokólskiego

  Dziś w kryńskiej cerkwi Narodzenia NMP, z błogosławieństwa Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, odbyły się rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Sokólskiego. Boskiej Liturgii przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej - Biskup Supraski. W słowie skierowanym do duchowieństwa i zgromadzonych wiernych, hierarcha podkreślił moc płynącą z sakramentów spowiedzi i Eucharystii. Wskazał także na konieczność oczyszczania duszy w ciągu życia, a szczególnie przed nadchodzącym świętem Narodzenia Pańskiego. Bp Andrzej przekazał też arcypasterskie błogosławieństwo od władyki Jakuba. Zabierając głos, dziekan Okręgu Sokólskiego - o. Włodzimierz Misiejuk, podziękował hierarsze za celebrowanie nabożeństwa, spowiednikowi o. Aleksandrowi Klimukowi oraz gospodarzowi o. Justynowi Jaroszukowi za przygotowanie gowienii.

 • JE Najprzewielebniejszy Abel abp Lubelski i Chełmski

  Imieniny Arcybiskupa Abla

  Dziś - 26 grudnia, przypada dzień modlitewnej pamięci św. Praojców - starotestamentowych świętych. Jest to także dzień imienin Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Abla, Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego. Duchowni dekanatu sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni - na mnogaja leta!

 • Foto: Barbara Matyszczyk

  Modlitwa w dzień wspomnienia św. Spirydona z Tremituntu

  Dziś, w dzień wspomnienia św. Spirydona z Tremituntu, w sokólskiej cerkwi wznoszono modlitwę za wszystkich Bratczyków zrzeszonych w działaniach na rzecz Cerkwi - w imię św. Spirydona. Uroczystą Boską Liturgię oraz molebien sprawowali:  ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, ks. prot. Jarosław Grygiewicz, ks. prot. Marek Kozłowski, ks. prot. Justyn Jaroszuk oraz ks. Łukasz Ławreszuk. W nabożeństwie uczestniczyli miejscowi parafianie oraz członkowie i sympatycy Bractwa św. Spirydona. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wesołych Świąt

  Wszystkim, którzy po dzisiejszej wieczerzy wigilijnej będą świętowali Narodzenia Chrystusa życzymy, by te dni były wypełnione miłością i ciepłem, które pozostanie na dłużej w Waszych sercach. Dużo zdrowia oraz spełnienia marzeń życzy zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na bożonarodzeniowe rekolekcje duchowieństwa dekanatu sokólskiego

  We wtorek - 28 grudnia, z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, w cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krynkach, odbędą się bożonarodzeniowe rekolekcje duchowieństwa dekanatu sokólskiego. Boska Liturgia rozpocznie się o godz. 9.00. Nabożeństwu przewodniczył będzie JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa we wspólnej modlitwie.

 • Zaproszenie na modlitwę w dzień wspomnienia św. Spirydona z Tremituntu

  W najbliższą sobotę (25 grudnia) Cerkiew modlitewnie wspomina św. Spirydona z Tremituntu. Proboszcz sokólskiej parafii ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, opiekun duchowy ks. prot. Justyn Jaroszuk oraz przewodniczący Daniel Szczurko, serdecznie zapraszają do uczestnictwa w Boskiej Liturgii, w intencji Bractwa Cerkiewnego działającego na terenie naszego dekanatu i którego patronem jest św. Spirydon. Początek nabożeństwa w sokólskiej cerkwi św. Aleksandra Newskiego o godz. 8.00.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Odnowiona cerkiew w Kuźnicy

  W pamięci wiernych jest jeszcze z pewnością obraz niewielkiej murowanej, pokrytej czerwoną blachą cerkwi, która góruje nad przygranicznym terenem Kuźnicy. Obecnie, położona na urokliwym wzgórzu świątynia, ma już śnieżnobiałe ściany, doskonale komponujące się z pięknym, stalowoszarym dachem z kształtnymi kopułami i estetycznym fundamentem w tym samym kolorze. Solidne kamienne schody prowadzą do przytulnego wnętra z piękną polichromią i oryginalnym ikonostasem. Wszystkie zmiany, choć trwały lat kilka, są zasługą proboszcza - o. Jarosława Grygiewicza, jego parafian oraz ofiarności ludzi, którym bliska jest kuźnicka cerkiew.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Kolejne etapy budowy cerkwi w Augustowie

  Wyjątkowo udanym był mijający rok dla wiernych augustowskiej parafii. Powstaje tam nowy Dom Boży, a dzięki staraniom proboszcza oraz zaangażowaniu i pomocy wielu osób, udało się zrealizować wszystkie z zaplanowanych prac. Dostojny błyszczący krzyż wieńczący złocistą kopułę, góruje już nad okolicą wskazując, iż tu będzie - a w zasadzie już jest centrum prawosławia w Augustowie, miejsce modlitwy dla pafarian, podróżnych, turystów - dla każdego, kto będzie tego potrzebował.

 • foto: Paweł Turczyński

  Nowy Zarząd Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

  11 grudnia 2021 r., w Warszawie odbyło się XXXIX Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, podczas którego wyłoniono nowe władze organizacji.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zakończył się remont muru wokół cerkwi w Samogródzie

  Zima to dobry czas podsumowań. Czas, by spojrzeć z perspektywy mijającego roku na wszystko to, co z Bożą pomocą udało się wykonać. Zacznijmy od parafii w Samogródzie, która zakończyła remont okalającego cerkiew muru, a co za tym idzie, zamknęła etap zewnętrznych prac przy pięknej zabytkowej świątyni. Całość pozwoliła na zachowanie bardzo cennych wartości historycznych, architektonicznych i religijnych, zawartych w wyjątkowej kompozycji: drewniana cerkiew - kamienne ogrodzenie - parkowy starodrzew wokół zabytków.

 • Foto: o. Piotr Hanczaruk

  Lekcja religii w supraskim monasterze

  Niecodzienną lekcję religii miały dziś dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Różanymstoku oraz Szkoły Podstawowej w Sidrze. Z inicjatywy o. Piotra Hanczaruka i błogosławieństwa biskupa Supraskiego Andrzeja, uczniowie odwiedzili Monaster Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy w Supraślu.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Modlitwa w 40 dni po śmierci o. Józefa Sitkiewicza

  Dziś, w nowodworskiej cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy, wznoszono modlitwy w 40 dzień po odejściu do Pana o. Józefa Sitkiewicza, wieloletniego proboszcza miejscowej wspólnoty wiernych. Sprawowanej Boskiej Liturgii i Panichidzie przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej - Biskup Supraski, w otoczeniu licznie przybyłego duchowieństwa. W nabożeństwie uczestniczyła rodzina o. Józefa, duchowni kościoła rzymskokatolickiego, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i służb mundurowych oraz parafianie.

 • Oficjalna zapowiedź cyklu "Bliżej Symbolu Wiary"

  Bliżej Symbolu Wiary - mini serial o modlitwie Wieruju

  Symbol wiary - kredo chrześcijaństwa, które powinien znać każdy wierzący. Zbiór podstawowych prawd oraz streszczenie wszystkiego w co wierzymy. Modlitwa, którą oprócz Otcze Nasz i Caru Niebienyj, od małego uczymy nasze dzieci. Czy na pewno jest nam znana? To pytanie zadał sobie o. Piotr Hanczaruk - proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie, odpowiedź zaś zaowocowała realizacją projektu, o którym szerzej w dalszej części artykułu.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na modlitwę w 40 dzień po śmierci o. Józefa Sitkiewicza

  We środę (8 grudnia) - w dzień oddania święta Wprowadzenia Przenajświętszej Bogurodzicy do Świątyni, w cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Dworze, sprawowana będzie Boska Liturgia oraz Panichida w 40 dzień po śmierci o. Józefa Sitkiewicza. Do wspólnej modlitwy za duszę wieloletniego proboszcza nowodworskiej parafii gorąco zapraszają: matuszka Barbara wraz z dziećmi i rodziną, duchowni Okręgu Sokólskiego oraz parafianie. Początek nabożeństwa o godz. 9:00.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Modlitwa nad grobem o. Mikołaja Dejneko

  Po wczorajszej modlitwie za duszę o. Mikołaja Dejneko, dziś młodzież z bractwa działającego przy parafiach w Dąbrowie Białostockiej i Jacznie wraz z opiekunami duchowymi o. Wiktorem Tetiurką, o. Piotrem Hanczarukiem oraz o. ihumenem Włodzimierzem z monasteru w Sakach, odwiedzili niewielki cmentarz w Biełkach, gdzie w oczekiwaniu na powtórne przyjście Zbawiciela, spoczywa ciało o. Mikołaja.

 • JE Najprzewielebniejszy Paisjusz abp Przemyski i Gorlicki

  Imieniny Arcybiskupa Paisjusza

  Dziś przypada dzień modlitewnej pamięci św. Paisjusza Wieliczkowskiego (Prepodobnyj Paisij Wieliczkowskij - 28 listopada), niebiańskiego patrona Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Paisjusza, Arcybiskupa Przemyskiego i Gorlickiego. Z okazji imienin, duchowni dekanatu sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni - na mnogaja leta!

 • ks. mitrat mgr Mikołaj Dejneko

  Wspomnienie o. Mikołaja Dejneko

  Mija rok, odkąd odszedł do Pana ks. mitrat Mikołaj Dejneko. Duchowy przewodnik całych pokoleń, budowniczy i wieloletni proboszcz parafii św. apostoła Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej. Znaliśmy go jako ciepłego i serdecznego człowieka oraz cichego, wyważonego oraz oddanego Bogu i Cerkwi kapłana. Nie ustawajmy w modlitwie do Najwyższego za duszę o. Mikołaja. Wspomnijmy też raz jeszcze jego życie tu na ziemi, kiedy będąc z nami na co dzień, celebrował nabożeństwa, służył pomocą, życiową wskazówką i dobrą radą. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Modlitwa w rocznicę po śmierci o. Mikołaja Dejneko

  Dziś w cerkwi św. Apostoła Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej wznoszono modlitwę w pierwszą rocznicę po śmierci ks. mitrata Mikołaja Dejneko, budowniczego pięknej cerkwi i pierwszego proboszcza miejscowej wspólnoty wiernych. Na tę okoliczność dąbrowską parafię odwiedził Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Andrzej - Biskup Supraski. W otoczeniu licznie przybyłego duchowieństwa, hierarcha przewodniczył Boskiej Liturgii i Panichidzie za duszę o. Mikołaja.  

 • Ks. prot. Wiktor Tetiurka

  Życzenia imieninowe dla o. Wiktora Tetiurki

  Dziś, w dniu wspomnienia św. męcz. Wiktora (Muczenik Wiktor Damasskij - 24 listopada), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe ks. prot. Wiktorowi Tetiurce - proboszczowi parafi św. ap. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na mnogaja leta życzą: duchowni dekanatu sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na nabożeństwo w rocznicę po śmierci o. Mikołaja Dejneko

  Ks. prot. Wiktor Tetiurka serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy - w sobotę 27 listopada, w rocznicę po śmierci byłego wieloletniego proboszcza parafii w Dąbrowie Białostockiej o. Mikołaja Dejneko. Boska Liturgia w dąbrowskiej cerkwi św. Jana Teologa rozpocznie się o godz. 9.00.

 • Ks. protodiakon Anatoli Daniluk foto: Aleksander Wasyluk

  Odszedł do Pana ks. protodiakon Anatoli Daniluk

  Wczoraj - 16 listopada po długiej i ciężkiej chorobie odszedł do Pana ks. protodiakon Anatoli Daniluk.
  W dalszej części informacje dot. uroczystości pogrzebowych duchownego.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Nabożeństwa 14 listopada w sokólskiej parafii

  Jak informuje o. Łukasz Ławreszuk, w najbliższą niedzielę 14 listopada, sprawowana będzie tylko jedna Boska Liturgia - o godz. 9.00 w cerkwi św. Aleksandra Newskiego. Od godz. 11.00 będzie też można poświęcić groby na parafialnym cmentarzu. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święcenie grobów i nabożeństwa sprawowane 14 listopada

  14 listopada, w dniu pamięci śww. Kosmy i Damiana, po raz kolejny wyruszymy na cmentarze, by odwiedzić swoich bliskich i wznieść przed Bogiem modlitwę za ich nieśmiertelne dusze. O tym dniu mówi się powszechnie „Prawosławne Wszystkich Świętych”, zapewne w kontekście dwutygodniowego odstępu po katolickim święcie zmarłych. W istocie jednak sytuacja wygląda nieco inaczej.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na modlitwę w 9 dzień po śmierci o. Józefa Sitkiewicza

  W najbliższą niedzielę (7 listopada), w cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Dworze, o godz. 9.00 sprawowana będzie Boska Liturgia, zaś o godz. 12.00 Panichida w dziewiąty dzień po śmierci o. Józefa Sitkiewicza. Duchowni okręgu sokólskiego zapraszają do uczestnictwa i wspólnej modlitwy. 

 • JE Najprzewielebniejszy Jakub abp Białostocki i Gdański

  Imieniny arcybiskupa Jakuba

  Dziś przypada dzień modlitewnej pamięci św. Apostoła Jakuba, brata Pańskiego, pierwszego biskupa Jerozolimy (Apostoł Iakow, brat Gospodień po płoti - 5 listopada). Św. Apostoł Jakub jest niebiańskim patronem Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego. Z okazji imienin, duchowni dekanatu sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni - na mnogaja leta!

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Boska Liturgia św. Jakuba w katedralnej cerkwi św. Mikołaja w Białymstoku

  W dzień modlitewnej pamięci św. apostoła Jakuba - brata Pańskiego, pierwszego biskupa Jerozolimy, w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku sprawowana była uroczysta Boska Liturgia św. Jakuba. Starożytnemu jerozolimskiemu nabożeństwu - najstarszej zachowanej Liturgii w naszej Cerkwi, przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, w asyście duchowieństwa diecezji oraz w obecności licznie zgromadzeni wiernych i przybyłych gości. Dzisiejsze modlitewne spotkanie było też okazją do przekazania imieninowych pozdrowień władyce Jakubowi. Z setek ust popłynęły życzenia jak najlepszego zdrowia, sił i obfitych łask Bożych w arcypasterskiej służbie Cerkwi. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Pogrzeb o. Józefa Sitkiewicza

  Dziś, w cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Dworze, odbyły się uroczystości pogrzebowe o. Józefa Sitkiewicza. W ostatnią ziemską drogę o. Józef wyruszył ze świątyni, w której pełnił posługę kapłańską przez 38 lat. Żegnała go rodzina - bo nie inaczej można nazwać tłumnie zgromadzonych wiernych, włodarzy gminy i powiatu, komendantów służb, braci z kościoła rzymskokatolickiego i duchownych, z którymi służył przy jednym ołtarzu. Żegnała go rodzina - bo jak rodzinę traktował wszystkich, z którymi dane mu było obcować w drodze do wieczności. Żegnała go rodzina - bo był naszym ojcem duchowym, przewodnikiem i opiekunem. Nowy Dwór na chwilę się dziś zatrzymał, oddając cześć swojemu honorowemu obywatelowi. Nie było zajęć w szkole, ludzie wyszli przed swoje domy. Cerkiewnym dzwonom odprowadzającym swojego proboszcza, wtórowała strażacka syrena oraz dźwięk alarmowy wozu bojowego, eskortującego kondukt pogrzebowy. Wznośmy modlitwy, by na końcu drogi, w którą dziś wyruszył czcigodny o. Józef, czekało na niego zbawienie i wieczna radość w królestwie niebieskim.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Panichida za duszę o. Józefa Sitkiewicza

  Dziś wieczorem, w nowodworskiej cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy, sprawowana była Panichida za spokój duszy o. Józefa Sitkiewicza. Nabożeństwu przewodniczył JE najprzewielebniejszy Andrzej - Biskup Supraski, w asyście 30 duchownych, w obecności rodziny, bliskich, przyjaciół i tłumnie przybyłych wiernych.

 • ś.p. ks. mitrat Józef Sitkiewicz

  Wspomnienie o. Józefa Sitkiewicza

  "Dziękuję wam wszystkim i życzę, by Przenajświętsza Maria Panna wysłuchała naszych modlitw." Tymi słowami o. Józef Sitkiewicz przywitał wszystkich zgromadzonych w swojej parafialnej cerkwi, niespełna trzy tygodnie temu - podczas tegorocznego święta Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy. Nikt z nas nie spodziewał się wówczas, iż będzie to ostatnie jego powitanie i zarazem swoiste pożegnanie - z duchownymi, z parafianami, z druhami OSP, z samorządowcami... z ludźmi, których tak kochał i którym służył całe swoje życie.

 • ks. Łukasz Ławreszuk

  Życzenia imieninowe dla o. Łukasza Ławreszuka

  Dziś, w dniu wspomnienia św. Apostoła i Ewangelisty Łukasza (Apostoł i jewangielist Łuka - 31 października), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe ks. Łukaszowi Ławreszukowi - wikariuszowi parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na mnogaja leta życzą: duchowni dekanatu sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl.

Script logo