Aktualności

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do kaplicy w Jurowlanach

  W sobotę (6 sierpnia), wierni parafii w Jurowlanach spotkają się na miejscowym cmentarzu, by wspomnieć patronów tamtejszej kaplicy - śww. męcz. Borysa i Gleba oraz pochylić głowy nad grobami swoich bliskich. Do wspólnej modlitwy zaprasza proboszcz ks. prot. Mirosław Łuciuk. Poświęcić groby będzie można od godz. 8.00, zaś o 10.00 rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk

  Życzenia imieninowe dla o. Włodzimierza Misiejuka

  Dziś, w dniu wspomnienia św. równego Apostołom Wielkiego Księcia Włodzimierza (Rawnoapostolnyj wielikij kniaź Władimir - 28 lipca), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe proboszczowi parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce i zarazem dziekanowi okręgu sokólskiego - ks. mitratowi Włodzimierzowi Misiejukowi. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na długie i dobre lata życzą: duchowni Dekanatu Sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wspomnienie św. Włodzimierza w Ostrowiu Północnym

  Modlitwa za zmarłych jest obowiązkiem oraz powinnością chrześcijan. Jest potrzebna, gdyż jak twierdzą ojcowie duchowi: "Ciągle żywa dusza bez obumarłego ciała nie jest w stanie zrobić czegokolwiek dla swego zbawienia". Modlitwa ta jest też wyrazem miłości, wszak wznoszona jest za tych, dzięki którym żyjemy, którzy nas wychowali, wykształcili, wskazali drogę. Tę piękną tradycję kontynuowano dziś w Ostrowiu Północnym, gdzie wielu pochyliło głowę nad grobami okalającymi kaplicę św. równego apostołom księcia Włodzimierza, zaś doroczną okazją do spotkania na miejscowej nekropolii był dzień wspomnienia patrona świątyni. 

 • Oficjalny plakat organizatorów

  XXXI piesza pielgrzymka z Sokółki na Św. Górę Grabarkę - zapowiedź

  Już niebawem dane nam będzie po raz kolejny doświadczyć tej niesamowitej bliskości Boga, kiedy wespół z innymi pątnikami przemierzać będziemy kolejne kilometry modlitewnej wędrówki na świętą dla polskiego prawosławia górę krzyży. XXXI Piesza Pielgrzymka z Sokółki na Świętą Górę Grabarkę wyruszy już za nieco ponad 2 tygodnie - tradycyjnie 12 sierpnia. Niosąc w sercu pokorne modlitwy, żarliwe intencje i szczere podziękowania Najwyższemu Bogu, odwiedzimy m.in.: Wierzchlesie, Królowy Most, Narew, Czyże, Saki i Milejczyce. Wierzymy, iż bezpiecznie pokonawszy 150 km, 17 sierpnia dotrzemy na miejsce, by jak co roku pozostawić wotywne krzyże wśród tysięcy innych oraz wziąć udział w uroczystościach święta Przemienienia Pańskiego.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto proroka Eliasza do Jaczna

  Proboszcz parafii w Jacznie - ks. Piotr Hanczaruk, serdecznie zaprasza wiernych na wspólną modlitwę w najbliższy wtorek (2 sierpnia), w dzień wspomnienia św. proroka Eliasza. O godz. 9.00 odsłużony zostanie Molebien z Małym Poświęceniem Wody, zaś o 10.00 rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto proroka Eliasza do Starej Grzybowszczyzny

  Ks. mitrat Aleksander Klimuk, proboszcz parafii w Ostrowiu Północnym, serdecznie zaprasza wiernych w zbliżający się wtorek (2 sierpnia), do cerkwi w Starej Grzybowszczyźnie, na wspólną modlitwę w dzień wspomnienia św. proroka Eliasza. Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.00, akatystem do św. Eliasza. Godzinę później odprawiona zostanie Boska Liturgia.

 • Foto: www.facebook.com/cerkiewjaczno

  Wakacyjny obóz dla dzieci w Jacznie

  W parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie trwa wakacyjny obóz dla dzieci. Bogaty program wydarzenia zorganizowanego przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej oraz motyw przewodni - fotografia gwarantują, iż uczestnicy nie mogą narzekać na nudę. W miniony piątek, najmłodszych odwiedził Biskup Supraski Andrzej. Hierarcha uczestniczył w porannych modlitwach w miejscowej cerkwi, towarzyszył dzieciom podczas posiłku, przygotował też słodką niespodziankę wszystkim zakwaterowanym w domku Bractwa.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do kaplicy św. Włodzimierza w Ostrowiu Północnym

  Proboszcz parafii w Ostrowiu Północnym, ks. mitrat Aleksander Klimuk, serdecznie zaprasza wiernych na liturgiczne uroczystości w dzień wspomnienia św. równego Apostołom Wielkiego Księcia Włodzimierza. W najbliższy czwartek (28 lipca) od godz. 8.30 będzie można poświęcić groby spoczywających na miejscowym cmentarzu, zaś o godz. 10.00 rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wspomnienie św. Andrzeja - biskupa Krety w supraskim monasterze

  Dziś w suprskim monasterze modlitewnie wspominano św. Andrzeja Biskupa Krety. Boskiej Liturgii, celebrowanej w cerkwi Zwiastowania NMP, przewodniczył bp Supraski Andrzej. Wspomniany święty jest niebiańskim patronem hierarchy, dlatego też po nabożeństwie licznie przybyłe duchowieństwo oraz zgromadzeni wierni złożyli serdeczne życzenia imieninowe bp Andrzejowi. 

 • JE Najprzewielebniejszy Andrzej bp Supraski

  Imieniny Biskupa Andrzeja

  Dziś Cerkiew czci pamięć św. Andrzeja Arcybiskupa Krety (Swiatitiel Andrej, archijepiskop Kritskij - 17 lipca), niebiańskiego patrona Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Andrzeja - Biskupa Supraskiego. Z okazji imienin, duchowni Dekanatu Sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni - na długie i dobre lata!

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Kondolencje

  Dziś (16 lipca 2022 r.) do Domu Ojca odeszła śp. matuszka Maria Misijuk, małżonka o. Grzegorza Misijuka - proboszcza parafii św. Jerzego w Białymstoku. Wyrazy głębokiego współczucia i szczere słowa otuchy, na ręce o. Grzegorza, synów: o. Adama - proboszcza parafii św. Jana Klimaka w Warszawie, o. Włodzimierza - kustosza cerkwi akademickiej w Białymstoku, Jerzego oraz brata o. Włodzimierza - proboszcza parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce, a także całej rodzinie i bliskim, składają duchowni Dekanatu Sokólskiego, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl. Chrystus Zmartwychwstał!
  Panichida za duszę zmarłej sprawowana będzie w poniedziałek (18 lipca) o godz. 18:00, zaś Boska Liturgia i obrzęd pogrzebu we wtorek (19 lipca) o godz. 8:00. Nabożeństwa celebrowane będą w cerkwi Św. Jerzego w Białymstoku, po czym nastąpi wyprowadzenie na cmentarz św. Eufrozyny w Białymstoku.

 • ks. Piotr Hanczaruk

  Życzenia imieninowe dla o. Piotra Hanczaruka

  W dniu wspomnienia św. ap. Piotra (Sławnyj i wsiechwalnyj pierwowierchownyj apostoł Pietr - 12 lipca), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe ks. Piotrowi Hanczarukowi - proboszczowi parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na długie i dobre lata życzą: duchowni Dekanatu Sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w Samogródzie

  Samogródzka cerkiew stoi nieco na uboczu, bez bliskości domów, sklepów, ulic. Choć nie będąc w centrum, jak wiele innych świątyń na Sokólszczyźnie, to w żadnym razie nie jest osamotniona. Parafianie dobrze znają prowadzące doń drogi, znają je też wierni z dalszych stron, znają samorządowcy, mundurowi, turyści. Najliczniej odwiedzana jest 12 lipca, w dniu wspomnienia jej patronów - śww. app. Piotra i Pawła. Okoliczne pola, poprzecinane wstęgami miedz i dróg, przywodzą na myśl mickiewiczowską inwokację Pana Tadeusza. I choć dziś pod niebem zasnutym ciężkimi chmurami, raz po raz smagana była wiatrem i roszona rzęsistym deszczem, to niezmiennie piękna i na swój sposób wyjątkowa - przede wszystkim w swej duchowości, gościła na modlitwie liczne grono wiernych.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Samogródu

  12 lipca Cerkiew wspomina pamięć śww. app. Piotra i Pawła. Z tej okazji, ks. prot. Adrian Charytoniuk - proboszcz parafii w Samogródzie, której patronami są św. apostołowie, gorąco zaprasza wiernych do wspólnej modlitwy. W przededniu święta - w najbliższy poniedziałek o godz. 17.00 sprawowany będzie Akatyst. We wtorek o godz. 9.00 celebrowany będzie Molebien z Małym Poświęceniem Wody, zaś o godz. 10.00 rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia. 

 • Foto: Filip Wołosiuk

  Święto parafialne w Starej Grzybowszczyźnie

  Kalendarz cerkiewny mierzy czas i oznacza daty ważnych wydarzeń. Wspomina świętych, ich przyjście na świat i żywoty. Szczególnie czczone są Boże Narodzenie, Narodzenie Bogurodzicy oraz Narodzenie Jana Chrzciciela. Jak co roku, pamięć o synu Zachariasza i Elżbiety zgromadziła wiernych w filialnej cerkwi, w Starej Grzybowszczyźnie.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w Siderce

  Dziś wszystkie okoliczne drogi prowadziły do Siderki, a konkretnie na niewielkie wzgórze - miejsce wiecznego spoczynku dla żyjących i pracujących tu mieszkańców. Widać je z daleka. Jest zadbane, często odwiedzane przez miejscowych i wszystkich rodzinnie związanych z tą parafią. Tu od rana wznoszono modlitwy nad grobami, tu uroczyście wspominano też św. proroka Jana Chrzciciela, patrona miejscowej kaplicy.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Starej Grzybowszczyzny

  Ks. mitrat Aleksander Klimuk, proboszcz parafii w Ostrowiu Północnym, serdecznie zaprasza wiernych w zbliżający się czwartek - 7 lipca, do cerkwi w Starej Grzybowszczyźnie, na wspólna modlitwę w dzień wspomnienia narodzin św. Proroka i Poprzednika Jana Chrzciciela - patrona tamtejszej świątyni. Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.00 Molebnem z Małym Poświęceniem Wody. Godzinę później odprawiona zostanie Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Siderki

  W najbliższy czwartek - 7 lipca, Cerkiew wspomina narodzenie św. Proroka i Poprzednika Jana Chrzciciela. Jest to parafialne święto w Siderce. Z tej okazji proboszcz ks. Piotr Hanczaruk gorąco zaprasza wiernych do wspólnej modlitwy. Uroczysta Boska Liturgia w cmentarnej kaplicy rozpocznie się o godz. 10.00. Od godz. 7.00 będzie też można poświęcić groby spoczywających na miejscowym cmentarzu.

 • Foto: Kasia Sanik, Paula Krzywicka, Paweł Krukowski

  Obóz roboczy w Jacznie

  W dniach 24-29.06.2022 r., w Jacznie odbył się obóz roboczy Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Do obiektu BMP nieopodal jaczniańskiej cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego, przyjechali przedstawiciele bractw z kilku podlaskich parafii. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na modlitwę do kaplicy w Krynkach

  Oprócz Wniebowstąpienia Pańskiego i święta Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, wierni z parafii w Krynkach raz do roku spotykają się uroczyście w kaplicy św. Antoniego Wielkiego na miejscowym cmentarzu. Także i w tym roku do wspólnej modlitwy w najbliższą niedzielę (26 czerwca) zaprasza proboszcz ks. prot. Justyn Jaroszuk. Boska Liturgia rozpocznie się o godz. 9.00. Będzie także możliwość poświęcenia grobów spoczywających na kryńskiej nekropolii.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Modlitwa i zabawa na zakończenie roku szkolnego

  Już za kilka dni oficjalnie zakończy się rok szkolny, a uczniowie rozpoczną upragnione wakacje. Dzisiejszego popołudnia, zarówno dzieci i młodzież jak też rodzice i opiekunowie, mieli przedsmak beztroskiego odpoczynku i zabawy, uczestnicząc w festynie z okazji zbliżającej się przerwy w nauce. Przedsięwzięcie zorganizowało Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu wraz z parafią Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Ostrowiu Północnym oraz miejscowym ośrodkiem wypoczynkowym Zielony Zakątek.

 • Foto: Paweł Giczan

  Święto parafialne w Nowowoli

  Dzień wspomnienie Wszystkich Świętych jest parafialnym świętem niewielkiej wspólnoty wiernych w Nowowoli. Tamtejsza kaplica, wzniesiona na urokliwym wzgórzu, gościła w swoich murach zarówno parafian, jak też licznie przybyłych gości. Na świecznikach wewnątrz cerki zapłonęły świece, a na okalających świątynię grobach znicze. Kierowane ku Bogu modlitwy wznoszono za doczesność, przyszłość oraz za dusze tych, którzy tę świątynię budowali, tu żyli i tu spoczęli - z nadzieją na zmartwychwstanie w Chrystusie. Modlitwie przewodniczył proboszcz, ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w Suwałkach

  To był ważny dzień dla parafii w Suwałkach, otwierający poniekąd nową kartę w jej bogatej historii. Po raz pierwszy uroczystość parafialnego święta obchodzono w obrębie Dekanatu Sokólskiego, do którego od 2022 r., należy suwalska wspólnota wiernych. Mieszczącą się na cmentarzu przy ul. Zarzecze 6 drewnianą świątynię wybudowano w latach 1891 - 1892 r. Dziś modlitwy wznosili w niej duchowni i licznie zgromadzeni parafianie. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Nowowoli

  Ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk gorąco zaprasza w najbliższą niedzielę (19 czerwca), na modlitwę do kaplicy w Nowowoli. Dzień wspomnienia Wszystkich Świętych - pierwsza niedziela po Pięćdziesiątnicy, jest naprestolnym praznikiem tej świątyni. Od godz. 8.00 będzie można poświęcić groby spoczywających na miejscowym cmentarzu, zaś ok. godz. 10.00 rozpocznie się Boska Liturgia.

 • Foto: z archiwum prywatnego

  Jubileusz 30-lecia święceń kapłańskich o. Jarosława Grygiewicza

  Przed trzydziestoma laty ks. prot. Jarosław Grygiewicz - proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy, rozpoczął kapłańską drogę, przyjmując w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku święcenia diakonatu (13 czerwca 1992 r.) i kapłańskie (14 czerwca 1992 r.). Czcigodny Ojcze Jarosławie, dziękujemy za nieustającą modlitwę za nas grzesznych, za wnikliwe lekcje religii i cenne życiowe rady. Dziękujemy za otwarte drzwi parafialnego domu, wspieranie w trudnych chwilach i dzielenie z nami rodzinnych radości. Dziękujemy za dbałość o otrzymane od poprzedników świątynie i twarde krzewienie wiary - zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Ten piękny jubileusz dotyczy nie tylko o. Jarosława ale i matuszki Krystyny, która przez cały ten czas wspiera swojego męża i niesie niełatwą posługę małżonki kapłana. W dniu 30-lecia święceń kapłańskich, synowie Daniel i Łukasz, duchowni Dekanatu Sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl składają Ojcu Jarosławowi i Matuszcze Krystynie najserdeczniejsze życzenia. Błogosławieństwa Bożego, dobrego zdrowia i sił na dalsze lata posługi oraz radości w każdym dniu - na długie i dobre lata! 

 • ks. prot. Justyn Jaroszuk

  Życzenia imieninowe dla o. Justyna Jaroszuka

  Dziś, w dniu wspomnienia św. Justyna Filozofa (Muczenik Iustin Fiłosof - 14 czerwca), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe ks. prot. Justynowi Jaroszukowi - proboszczowi parafii Narodzenia NMP w Krynkach. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na długie i dobre lata życzą: duchowni Dekanatu Sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl.

 • Zaproszenie na festyn z okazji zakończenia roku szkolnego

  Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu wraz z proboszczem parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Ostrowiu Północnym, serdecznie zapraszają na wspólną modlitwę oraz rodzinny festyn z okazji zakończenia roku szkolnego. Widzimy się w najbliższą niedzielę 19 czerwca o godz. 14.00 w ostrowskiej parafialnej cerkwi.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Suwałk

  W pierwszą niedzielę po Piećdziesiątnicy Cerkiew wspomina modlitewnie Wszystkich Świętych. Na tę okoliczność ks. prot. Marek Kozłowski - proboszcz parafii w Suwałkach, gorąco zaprasza do uczestnictwa w uroczystościach święta parafialnego. W najbliższą niedzielę (19 czerwca), o godz. 9.00 sprawowany będzie Molebien z Małym Poświęceniem Wody, zaś godzinę później rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na modlitwę w dzień wspomnienia św. męcz. Pawły - patronki kaplicy na cmentarzu w Sokółce

  Proboszcz parafii w Sokółce ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy w najbliższy czwartek (16 czerwca), w dzień wspomnienia św. męcz. Pawły. Boska Liturgia w kaplicy na miejscowym cmentarzu rozpocznie się o godz. 9.00.

 • JE Najprzewielebniejszy Paweł bp Hajnowski

  Imieniny Biskupa Pawła

  Dziś - 5 czerwca, przypada dzień modlitewnej pamięci św. Męczenników Chełmskich i Podlaskich (Muczenikow Chołmskich i Podlaszskich - pierwsza niedziela czerwca). Jest to także dzień imienin Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Pawła - Biskupa Hajnowskiego. Duchowni Dekanatu Sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni - na długie i dobre lata!

Script logo