Aktualności

 • Foto: o. Piotr Hanczaruk

  Lekcja religii w supraskim monasterze

  Niecodzienną lekcję religii miały dziś dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Różanymstoku oraz Szkoły Podstawowej w Sidrze. Z inicjatywy o. Piotra Hanczaruka i błogosławieństwa biskupa Supraskiego Andrzeja, uczniowie odwiedzili Monaster Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy w Supraślu.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Modlitwa w 40 dni po śmierci o. Józefa Sitkiewicza

  Dziś, w nowodworskiej cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy, wznoszono modlitwy w 40 dzień po odejściu do Pana o. Józefa Sitkiewicza, wieloletniego proboszcza miejscowej wspólnoty wiernych. Sprawowanej Boskiej Liturgii i Panichidzie przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej - Biskup Supraski, w otoczeniu licznie przybyłego duchowieństwa. W nabożeństwie uczestniczyła rodzina o. Józefa, duchowni kościoła rzymskokatolickiego, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i służb mundurowych oraz parafianie.

 • Oficjalna zapowiedź cyklu "Bliżej Symbolu Wiary"

  Bliżej Symbolu Wiary - mini serial o modlitwie Wieruju

  Symbol wiary - kredo chrześcijaństwa, które powinien znać każdy wierzący. Zbiór podstawowych prawd oraz streszczenie wszystkiego w co wierzymy. Modlitwa, którą oprócz Otcze Nasz i Caru Niebienyj, od małego uczymy nasze dzieci. Czy na pewno jest nam znana? To pytanie zadał sobie o. Piotr Hanczaruk - proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie, odpowiedź zaś zaowocowała realizacją projektu, o którym szerzej w dalszej części artykułu.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na modlitwę w 40 dzień po śmierci o. Józefa Sitkiewicza

  We środę (8 grudnia) - w dzień oddania święta Wprowadzenia Przenajświętszej Bogurodzicy do Świątyni, w cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Dworze, sprawowana będzie Boska Liturgia oraz Panichida w 40 dzień po śmierci o. Józefa Sitkiewicza. Do wspólnej modlitwy za duszę wieloletniego proboszcza nowodworskiej parafii gorąco zapraszają: matuszka Barbara wraz z dziećmi i rodziną, duchowni Okręgu Sokólskiego oraz parafianie. Początek nabożeństwa o godz. 9:00.

 • JE Najprzewielebniejszy Paisjusz abp Przemyski i Gorlicki

  Imieniny Arcybiskupa Paisjusza

  Dziś przypada dzień modlitewnej pamięci św. Paisjusza Wieliczkowskiego (Prepodobnyj Paisij Wieliczkowskij - 28 listopada), niebiańskiego patrona Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Paisjusza, Arcybiskupa Przemyskiego i Gorlickiego. Z okazji imienin, duchowni dekanatu sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni - na mnogaja leta!

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Modlitwa nad grobem o. Mikołaja Dejneko

  Po wczorajszej modlitwie za duszę o. Mikołaja Dejneko, dziś młodzież z bractwa działającego przy parafiach w Dąbrowie Białostockiej i Jacznie wraz z opiekunami duchowymi o. Wiktorem Tetiurką, o. Piotrem Hanczarukiem oraz o. ihumenem Włodzimierzem z monasteru w Sakach, odwiedzili niewielki cmentarz w Biełkach, gdzie w oczekiwaniu na powtórne przyjście Zbawiciela, spoczywa ciało o. Mikołaja.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Modlitwa w rocznicę po śmierci o. Mikołaja Dejneko

  Dziś w cerkwi św. Apostoła Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej wznoszono modlitwę w pierwszą rocznicę po śmierci ks. mitrata Mikołaja Dejneko, budowniczego pięknej cerkwi i pierwszego proboszcza miejscowej wspólnoty wiernych. Na tę okoliczność dąbrowską parafię odwiedził Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Andrzej - Biskup Supraski. W otoczeniu licznie przybyłego duchowieństwa, hierarcha przewodniczył Boskiej Liturgii i Panichidzie za duszę o. Mikołaja.  

 • ks. mitrat mgr Mikołaj Dejneko

  Wspomnienie o. Mikołaja Dejneko

  Mija rok, odkąd odszedł do Pana ks. mitrat Mikołaj Dejneko. Duchowy przewodnik całych pokoleń, budowniczy i wieloletni proboszcz parafii św. apostoła Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej. Znaliśmy go jako ciepłego i serdecznego człowieka oraz cichego, wyważonego oraz oddanego Bogu i Cerkwi kapłana. Nie ustawajmy w modlitwie do Najwyższego za duszę o. Mikołaja. Wspomnijmy też raz jeszcze jego życie tu na ziemi, kiedy będąc z nami na co dzień, celebrował nabożeństwa, służył pomocą, życiową wskazówką i dobrą radą. 

 • Ks. prot. Wiktor Tetiurka

  Życzenia imieninowe dla o. Wiktora Tetiurki

  Dziś, w dniu wspomnienia św. męcz. Wiktora (Muczenik Wiktor Damasskij - 24 listopada), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe ks. prot. Wiktorowi Tetiurce - proboszczowi parafi św. ap. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na mnogaja leta życzą: duchowni dekanatu sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na nabożeństwo w rocznicę po śmierci o. Mikołaja Dejneko

  Ks. prot. Wiktor Tetiurka serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy - w sobotę 27 listopada, w rocznicę po śmierci byłego wieloletniego proboszcza parafii w Dąbrowie Białostockiej o. Mikołaja Dejneko. Boska Liturgia w dąbrowskiej cerkwi św. Jana Teologa rozpocznie się o godz. 9.00.

 • Ks. protodiakon Anatoli Daniluk foto: Aleksander Wasyluk

  Odszedł do Pana ks. protodiakon Anatoli Daniluk

  Wczoraj - 16 listopada po długiej i ciężkiej chorobie odszedł do Pana ks. protodiakon Anatoli Daniluk.
  W dalszej części informacje dot. uroczystości pogrzebowych duchownego.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Nabożeństwa 14 listopada w sokólskiej parafii

  Jak informuje o. Łukasz Ławreszuk, w najbliższą niedzielę 14 listopada, sprawowana będzie tylko jedna Boska Liturgia - o godz. 9.00 w cerkwi św. Aleksandra Newskiego. Od godz. 11.00 będzie też można poświęcić groby na parafialnym cmentarzu. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na modlitwę w 9 dzień po śmierci o. Józefa Sitkiewicza

  W najbliższą niedzielę (7 listopada), w cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Dworze, o godz. 9.00 sprawowana będzie Boska Liturgia, zaś o godz. 12.00 Panichida w dziewiąty dzień po śmierci o. Józefa Sitkiewicza. Duchowni okręgu sokólskiego zapraszają do uczestnictwa i wspólnej modlitwy. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święcenie grobów i nabożeństwa sprawowane 14 listopada

  14 listopada, w dniu pamięci śww. Kosmy i Damiana, po raz kolejny wyruszymy na cmentarze, by odwiedzić swoich bliskich i wznieść przed Bogiem modlitwę za ich nieśmiertelne dusze. O tym dniu mówi się powszechnie „Prawosławne Wszystkich Świętych”, zapewne w kontekście dwutygodniowego odstępu po katolickim święcie zmarłych. W istocie jednak sytuacja wygląda nieco inaczej.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Boska Liturgia św. Jakuba w katedralnej cerkwi św. Mikołaja w Białymstoku

  W dzień modlitewnej pamięci św. apostoła Jakuba - brata Pańskiego, pierwszego biskupa Jerozolimy, w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku sprawowana była uroczysta Boska Liturgia św. Jakuba. Starożytnemu jerozolimskiemu nabożeństwu - najstarszej zachowanej Liturgii w naszej Cerkwi, przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, w asyście duchowieństwa diecezji oraz w obecności licznie zgromadzeni wiernych i przybyłych gości. Dzisiejsze modlitewne spotkanie było też okazją do przekazania imieninowych pozdrowień władyce Jakubowi. Z setek ust popłynęły życzenia jak najlepszego zdrowia, sił i obfitych łask Bożych w arcypasterskiej służbie Cerkwi. 

 • JE Najprzewielebniejszy Jakub abp Białostocki i Gdański

  Imieniny arcybiskupa Jakuba

  Dziś przypada dzień modlitewnej pamięci św. Apostoła Jakuba, brata Pańskiego, pierwszego biskupa Jerozolimy (Apostoł Iakow, brat Gospodień po płoti - 5 listopada). Św. Apostoł Jakub jest niebiańskim patronem Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego. Z okazji imienin, duchowni dekanatu sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni - na mnogaja leta!

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Pogrzeb o. Józefa Sitkiewicza

  Dziś, w cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Dworze, odbyły się uroczystości pogrzebowe o. Józefa Sitkiewicza. W ostatnią ziemską drogę o. Józef wyruszył ze świątyni, w której pełnił posługę kapłańską przez 38 lat. Żegnała go rodzina - bo nie inaczej można nazwać tłumnie zgromadzonych wiernych, włodarzy gminy i powiatu, komendantów służb, braci z kościoła rzymskokatolickiego i duchownych, z którymi służył przy jednym ołtarzu. Żegnała go rodzina - bo jak rodzinę traktował wszystkich, z którymi dane mu było obcować w drodze do wieczności. Żegnała go rodzina - bo był naszym ojcem duchowym, przewodnikiem i opiekunem. Nowy Dwór na chwilę się dziś zatrzymał, oddając cześć swojemu honorowemu obywatelowi. Nie było zajęć w szkole, ludzie wyszli przed swoje domy. Cerkiewnym dzwonom odprowadzającym swojego proboszcza, wtórowała strażacka syrena oraz dźwięk alarmowy wozu bojowego, eskortującego kondukt pogrzebowy. Wznośmy modlitwy, by na końcu drogi, w którą dziś wyruszył czcigodny o. Józef, czekało na niego zbawienie i wieczna radość w królestwie niebieskim.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Panichida za duszę o. Józefa Sitkiewicza

  Dziś wieczorem, w nowodworskiej cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy, sprawowana była Panichida za spokój duszy o. Józefa Sitkiewicza. Nabożeństwu przewodniczył JE najprzewielebniejszy Andrzej - Biskup Supraski, w asyście 30 duchownych, w obecności rodziny, bliskich, przyjaciół i tłumnie przybyłych wiernych.

 • ś.p. ks. mitrat Józef Sitkiewicz

  Wspomnienie o. Józefa Sitkiewicza

  "Dziękuję wam wszystkim i życzę, by Przenajświętsza Maria Panna wysłuchała naszych modlitw." Tymi słowami o. Józef Sitkiewicz przywitał wszystkich zgromadzonych w swojej parafialnej cerkwi, niespełna trzy tygodnie temu - podczas tegorocznego święta Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy. Nikt z nas nie spodziewał się wówczas, iż będzie to ostatnie jego powitanie i zarazem swoiste pożegnanie - z duchownymi, z parafianami, z druhami OSP, z samorządowcami... z ludźmi, których tak kochał i którym służył całe swoje życie.

 • ks. Łukasz Ławreszuk

  Życzenia imieninowe dla o. Łukasza Ławreszuka

  Dziś, w dniu wspomnienia św. Apostoła i Ewangelisty Łukasza (Apostoł i jewangielist Łuka - 31 października), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe ks. Łukaszowi Ławreszukowi - wikariuszowi parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na mnogaja leta życzą: duchowni dekanatu sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl.

 • ś.p. ks. mitrat Józef Sitkiewicz

  Zmarł o. Józef Sitkiewicz - wieloletni proboszcz parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Dworze

  Dziś - 30 października, w godz. porannych, w białostockim szpitalu zmarł ks. mitrat Józef Sitkiewicz, wieloletni proboszcz parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Dworze. Wyrazy głębokiego współczucia i szczere słowa otuchy na ręce matuszki Barbary, córki Julity, syna Daniela, wszystkich bliskich oraz całej nowodworskiej wspólnoty wiernych, składają: duchowni Dekanatu Sokólskiego, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl.
  Rodzina informuje, iż we wtorek (2 listopada) o godz. 18.00 w cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Dworze, sprawowana będzie Panichida, zaś we środę (3 listopada) także w tej świątyni, o godz. 9:00 Boska Liturgia i obrzęd pogrzebu. Nabożeństwu przewodniczyć będzie JE Najprzewielebniejszy Jakub - Arcybiskup Białostocki i Gdański. Złożenie ciała o. Józefa nastąpi na cmentarzu w Wasilkowie - w rodzinnym grobowcu.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Nowi kapelani Straży Pożarnej

  Wczorajszego wieczora - w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie, miał miejsce akt mianowania nowych kapelanów Straży Pożarnej. Uroczystość rozpoczęła się wspólną modlitwą, w intencji wszystkich strażaków oraz ich rodzin. Następnie, w obecności kadry kierowniczej PSP i OSP oraz przedstawicieli władz samorządowych, prawosławny kapelan krajowy Państwowej Straży Pożarnej - o. archimandryta Sergiusz, wręczył duchownym dekrety abp Jerzego - Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego, powołujące: na kapelana powiatowego Straży Pożarnej - o. Piotra Hanczaruka oraz na kapelana gminnego Straży Pożarnej w gminie Krynki - o. prot. Justyna Jaroszuka.   

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święcenie grobów i nabożeństwa sprawowane 1 listopada

  Mimo, iż w tradycji prawosławia 1 listopada nie jest dniem szczególnej modlitwy za zmarłych, to wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wiernych i korzystając z dnia wolnego od pracy, jak co roku, w większości parafii na Sokólszczyźnie będzie można poświęcić groby swoich bliskich, złożyć karteczkę z imionami w modlitwie za dusze wszystkich, którzy zasnęli z nadzieją na zmartwychwstanie, a także uczestniczyć w sprawowanych nabożeństwach.

 • Oficjalny plakat organizatorów

  Zaproszenie na Bal Zapustowy

  Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie serdecznie zaprasza na Bal Zapustowy! Spotykamy się 19 listopada o godz. 19.00 w restauracji "Na Skarpie" w Dąbrowie Białostockiej. Organizatorzy zapewniają trzy gorące posiłki, przekąski, ciasto i napoje oraz rzecz jasna miłą atmosferę. O oprawę muzyczną zadba DJ Piotr Kuźma. Bal - oprócz świetnej zabawy i integracji, ma również na celu wsparcie niewielkiej wspólnoty wiernych w Jacznie. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. 
  W dalszej części szczegóły dotyczące zapisów.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto opieki Przenajświętszej Bogurodzicy w Nowym Dworze

  "Bracie, czy widzisz Królową i Panią wszystkich, modlącą się za cały świat?" Zapytał św. Andrzej Salos błogosławionego Epifaniusza. "Widzę, święty ojcze, i lękam się." odpowiedział mu Epifaniusz". Od czasu, gdy Konstantynopol oblegany był przez Saracenów, a przerażona ludność zgromadziła się w świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy w Blachernach, minęło już 11 stuleci. Ówczesne objawienie się Królowej Niebos, która okryła lud swoim szalem - omoforem, zwiastowało zbawienie mieszkańcom. Pamięć o łasce Matki Bożej i wiara w Jej opiekę jest ciągle żywa i wspominana w wielu świątyniach na całym świecie, w tym także u nas, na Sokólszczyźnie - w niewielkiej parafii w Nowym Dworze.  

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wspomnienie św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej

  Ewangeliczne księgi Nowego Testamentu, których autorstwo przypisuje się apostołowi Janowi, uważane są za jedne z najpiękniejszych świadectw, jakie pozostawili po sobie uczniowie Chrystusa. Za swą naukę o "Bogu Słowie" apostoła Jana zwie się Bogosłowem. Życie Jana Teologa wypełnione było też nauką miłości, przez co - po Jego zaśnięciu, stał się patronem wielu świątyń i parafii. Na Sokólszczyźnie apostoł Jan jest niebiańskim patronem wspólnoty wiernych w Dąbrowie Białostockiej, gdzie 2 razy do roku wznoszone są szczególne modlitwy ku Jego czci.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy do Nowego Dworu

  Ks. mitrat Józef Sitkiewicz - proboszcz parafii w Nowym Dworze, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy w dzień święta Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy. W najbliższy czwartek (14 października), o godz. 9.00 odsłużony zostanie Akatyst przed Ikoną Pokrow Przenajświętszej Bogurodzicy, zaś godzinę później rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • Zaproszenie na święto Zaśnięcia św. Apostoła Jana Teologa do Dąbrowy Białostockiej

  Ks. prot. Wiktor Tetiurka - proboszcz parafii w Dąbrowie Białostockiej, serdecznie zaprasza w najbliższą sobotę (9 października), na wspólną modlitwę w dzień święta Zaśnięcia św. Apostoła Jana Teologa. O godz. 9.00 odsłużony zostanie Molebien z Małym Poświęceniem Wody, zaś godzinę później rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w Kuźnicy

  Podwyższenie Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego jest jednym z grona dwunastu wielkich świąt prawosławia i co ciekawe - jedynym w tej hierarchii, które nie dotyczy czasów biblijnych i jedynym, w którym obowiązuje ścisły post. Dzień tego pięknego święta, opatrzonego symboliką zarówno męki jak też zmartwychwstania Chrystusa, jest też dniem małej paschy parafii w Kuźnicy. To właśnie w tamtejszej - położonej na wzgórzu cerkwi, poniedziałkowe przedpołudnie spędzili miejscowi i przyjezdni wierni oraz liczne duchowieństwo.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Akatyst do św. męcz. mł. Gabriela

  Dzisiejszego wieczora, w soborze św. Mikołaja w Białymstoku, sprawowany był Akatyst przed przypadającym jutro (22 września) świętem przeniesienia relikwii św. męcz. mł. Gabriela. W nabożeństwie uczestniczyli duchowni okręgu sokólskiego.

Script logo