Aktualności

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Orędzie Paschalne JE Arcybiskupa Jakuba

  Bracia i Siostry,
  przeszedłszy okres Wielkiego Postu Bóg pozwolił nam wejść w radość zmartwychwstania Chrystusa. Święto Paschy jest bowiem przeżywaniem zmartwychwstania i nadziei życia wiecznego, a zatem świętem niezwykłej Radości. Należy jednak pamiętać, że Święto Zmartwychwstania jest zawsze poprzedzone liturgicznym przeżywaniem Wielkiego Piątku - cierpienia i śmierci naszego Zbawiciela. By odczuć w pełni radość dzisiejszego dnia, koniecznym jest też właściwe przeżycie dni poprzedzających święto. To dlatego do Święta Zmartwychwstania Chrystusa przygotowywani jesteśmy wysiłkiem ascezy i uczestnictwem w wyjątkowych nabożeństwach czterdziestnicy i Wielkiego Tygodnia. Przygotowując się do święta właściwie, w rzeczywistości przygotowujemy siebie do zmartwychwstania i życia wiecznego z tym, Który za nas umarł i jako pierwszy zmartwychwstał.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zmartwychwstanie Pańskie, Święty Ogień - harmonogram nabożeństw

  Zmartwychwstania Chrystusa jest fundamentem chrześcijaństwa, jest centrum wszystkich innych świąt i wszystkich wydarzeń. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał - mówił św. Paweł, daremna byłaby nasza wiara. Nie jest jednak daremna, bo dziś - tak jak przed przeszło dwoma tysiącami lat, Paschę świętują wszystkie cerkwie i wszystkie parafie, a wierni wszem wobec ogłaszają, iż Chrystus zmartwychwstał - prawdziwie zmartwychwstał.

 • Życzenia Paschalne Burmistrz Krynek

  Życzenia Paschalne Burmistrz Krynek.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Paschalne życzenia od redakcji

  Chrystus Zmartwychwstał! Χριστός ἀνέστη! Chrystos Woskresie!
  Najprzewielebniejszym hierarchom, czcigodnemu duchowieństwu, wiernym okręgu sokólskiego oraz wszystkim odwiedzającym nasz portal, najserdeczniejsze życzenia w dzień Pschy Chrystusowej składa zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Życzenia dziekana okręgu sokólskiego

  Drodzy Bracia i Siostry - Chrystos Wosresie!
  Tym radosnym powitaniem przypominam, że skończyły się nasze wielkopostne zmagania, podczas których mogliśmy dojść do absurdalnych wniosków, że mimo naszych starań nie wszystko w życiu możemy naprawić. Przez takie myślenie człowiek czasami traci to, co podstawowe - swoją wiarę. Przy krzyżu Chrystusowym widzieliśmy jednak dwie postawy - dwóch łotrów. Jeden z nich chciał tylko, by przestać odczuwać ból, by zejść z krzyża. Drugi natomiast poprosił, by Jezus wspomniał go w swoim Królestwie. Nie zabrał - lecz tylko wspomniał, że był obok Niego ktoś, kto miał świadomość pokutowania za swoje występki, a Ten, który pośród nich wisi, żadnego zła nie uczynił. Pamiętamy też Judasza i apostoła Piotra. Obaj odeszli od Chrystusa - jeden Go sprzedał, a drugi się wyrzekł. Pierwszy - widząc, że sprzedał niewinnego, oddał pieniądze. Zdawać by się mogło, że zrobił dużo na drodze, by wrócić do Chrystusa - ale nie, poszedł i się powiesił. Drugi czekał zaś na to, co się wydarzy i gdy po zmartwychwstaniu po trzykroć odpowiedział Chrystusowi, że go miłuje, usłyszał, że może znów być apostołem. Podobnie i my - jakbyśmy nie odchodzili od Boga, jakbyśmy w swoich poczynaniach byli nieudolni, powinniśmy pamiętać, że zmartwychwstanie jest dla nas świętem nadziei. Tą nadzieję przyniósł nam Jezus ukazując, że w najgorszych przypadkach jest władny wybaczyć wszystkie słabości i grzechy. Nie upadajmy duchem ale ufajmy, że Zmartwychwstały Chrystus podtrzyma nas we wszystkim. Chrystos Woskresie!

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Jaczna

  Ks. Piotr Hanczaruk, proboszcz wspólnoty wiernych w Jacznie, serdecznie zaprasza na liturgiczne uroczystości święta parafialnego - Zmartwychwstania Pańskiego. W najbliższy wtorek (18 kwietnia), o godz. 10.00, w głównej cerkwi sprawowana będzie uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wielka Sobota

  "Dostojny Józef z drzewa zdjął przeczyste ciało Twoje, całunem czystym owinął i wonnościami namaściwszy w nowym złożył grobie" - troparion Wielkiej Soboty

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wielki Piątek

  "Dzisiaj na drzewie wisi Ten, który na wodach ziemię zawiesił. Na króla aniołów zakładana jest korona cierniowa. W szatę hańby przyobleczony jest Ten, Który niebo przyodziewa obłokami. Policzkowany jest Ten, który w Jordanie uwolnił Adama. Gwoździami przybity jest Oblubieniec Cerkwi. Włócznią przebity jest Syn Dziewicy. Kłaniamy się cierpieniom Twym, Chryste. Okaż nam Twe chwalebne Zmartwychwstanie!" - antyfona 15 Wielkiego Piątku.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wielki Czwartek

  "Kiedy chwalebni uczniowie na wieczerzy podczas umycia nóg zostali oświeceni, wtedy Judasz niegodny, zamroczony pożądaniem srebra, niesprawiedliwym sędziom wydaje Ciebie, sprawiedliwego Sędziego. Chciwy zbieraczu bogactw! Popatrz na tego, który dla nich się powiesił. Unikaj chciwości, oto na co poważyła się chciwość wobec swego Nauczyciela. O, Panie, dobry we wszystkim, chwała Tobie!" - troparion Wielkiego Czwartku.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wielki Tydzień w Cerkwi Prawosławnej - harmonogram nabożeństw

  Rozpoczęliśmy dziś Wielki Tydzień. To ostatni - najważniejszy okres, przed świętem Zmartwychwstania Pańskiego. Przez kolejne siedem dni - godzina po godzinie, wypełniać się będzie to, co nieuniknione, to, na co przygotowywali ludzkość święci i prorocy, listy, posłania i Stary Testament: pojmanie, zdradę, sąd, męki, ukrzyżowanie i śmierć. Cały okres przygotowań był po to, by teraz nie skupiać się już na sobie, lecz przemierzyć wraz z Chrystusem ostatnie chwile Jego ziemskiego życia.

 • Foto: Barbara Matyszczyk

  Wjazd Chrystusa do Jerozolimy - Niedziela Palmowa

  "Powszechne zmartwychwstanie przed swoją męką uwiarygodniając, z martwych wzbudziłeś Łazarza, Chryste Boże, przeto i my, jak hebrajskie dzieci, niosąc symbole zwycięstwa, śpiewamy Ci, Zwycięzco śmierci: Hosanna na wysokościach! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie" - troparion święta.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zwiastowanie Bogurodzicy w supraskim monasterze

  7 kwietnia Cerkiew wspomina święto Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, jedno z grona dwunastu wielkich i za razem główne święto Monasteru w Supraślu. Uroczystościom przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański w asyście JE Najprzewielebniejszego Jerzego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego - Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego, JE Najprzewielebniejszego Andrzeja Biskupa Supraskiego oraz braci monasterskiej i duchowieństwa okolicznych parafii. Wśród licznie przybyłych wiernych obecni byli także parlamentarzyści, przedstawiciele władz szczebla centralnego i samorządowego oraz służb mundurowych i Wojska Polskiego. Zgromadzeni wspominali także śp. Arcybiskupa Mirona, wznosząc modlitwę przy jego grobie.

 • Foto: ks. Krzysztof Szeremeta

  Komunikat Kancelarii Świętego Soboru Biskupów PAKP

  4 kwietnia 2023 r., pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, odbyła się wiosenna sesja Św. Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Obecni byli wszyscy arcybiskupi i biskupi. Obrady dotyczyły spraw zewnętrznych i wewnętrznych.

 • Jubileusz 20-lecia święceń kapłańskich o. Marka Kozłowskiego

  Mija dokładnie 20 lat, odkąd ks. prot. Marek Kozłowski podążył drogą duchownego. 23 marca 2003 r., z rąk Biskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku przyjął on święcenia diakonatu, zaś 30 marca święcenia kapłańskie. Czcigodny Ojcze Marku, dziękujemy za nieustającą modlitwę za nas grzesznych, za sprawowane sakramenty, duchową opiekę oraz cenne życiowe rady. Dziękujemy za setki przebytych pielgrzymkowych kilometrów i długie rozmowy - nie tylko te teologiczne. Dziękujemy też za trud budowy Domu Bożego, którego Ojciec się podjął w swojej obecnej parafii. Dzisiejszy jubileusz to także święto matuszki Elżbiety, która niosąc niełatwą posługę małżonki kapłana, przez cały ten czas wspiera swojego męża.
  W dniu 20-lecia święceń kapłańskich, córki Gosia i Ania, syn Mikołaj, duchowni Dekanatu Sokólskiego, parafianie z Augustowa i Suwałk, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl składają o. Markowi i m. Elżbiecie najserdeczniejsze życzenia. Błogosławieństwa Bożego, dobrego zdrowia i sił na dalsze lata posługi oraz radości w każdym dniu - na długie i dobre lata! 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wielkopostne gowienija duchowieństwa dekanatu sokólskiego

  Dziś z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, w cerkwi św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej, miały miejsce wielkopostne rekolekcje duchowieństwa okręgu sokólskiego. Rolę spowiednika przyjął na siebie o. Aleksander Klimuk, zaś sprawowanej następnie Boskiej Liturgii Uprzednio Oświęconych Darów przewodniczył Biskup Supraski Andrzej.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wielkopostne rekolekcje młodzieży

  Boską Liturgią i zjednoczeniem się we wspólnym kielichu Eucharystycznym zakończyły się wielkopostne rekolekcje młodzieży, które z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, zorganizowało bractwo młodzieżowe z Jaczna i Dąbrowy Białostockiej. Gowienija odbyły się wczoraj i dziś - na terenie parafii Wszystkich Świętych w Suwałkach. Duchowymi opiekunami dziesięcioosobowej grupy byli o. Piotr Hanczaruk oraz o. Marek Kozłowski.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu sokólskiego

  We środę 29 marca, z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, w cerkwi św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej, odbędą się wielkopostne rekolekcje duchowieństwa okręgu sokólskiego. Boska Liturgia Uprzednio Oświęconych Darów, której przewodniczył będzie Biskup Supraski Andrzej, rozpocznie się o godz. 9.00. Rekolekcje są też dobrą sposobnością dla wiernych, by przed świętem Zmartwychwstania Pańskiego przystąpić do sakramentów spowiedzi i Eucharystii. W imieniu proboszcza o. Wiktora Tetiurki serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 • hierodiakon Eulogiusz, foto: Marta Łuksza

  Kondolencje

  23 marca 2023 r., po ciężkiej chorobie zasnął w Panu, hierodiakon Eulogiusz ze Stauropigialnego Męskiego Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. Chrystus Zmartwychwstał!
  Boska Liturgia i obrzęd pogrzebu zmarłego mnicha odbędą się 25 marca 2023 roku, o godz. 9.00 w monasterze w Jabłecznej. W piątek 24 marca, o godz. 17.00 odprawiona zostanie jutrznia za zmarłych. Ciało błogosławionej pamięci hierodiakona Eulogiusza spocznie na monasterskim cmentarzu.

 • Śp. ks. mitrat Sławomir Tofiluk

  Kondolencje

  21 marca odszedł do Pana ks. mitrat Sławomir Tofiluk, były proboszcz parafii Narodzenia NMP w Juszkowym Grodzie. Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa otuchy rodzinie i bliskim, składają duchowni Dekanatu Sokólskiego, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl. Chrystus Zmartwychwstał! Liturgia wraz z obrzędem pogrzebu zmarłego kapłana odbędzie się w sobotę 25 marca o godz. 9:00 w cerkwi Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Hajnówce. Dzień wcześniej, również w Hajnówce o godz. 19:00 odprawiona zostanie panichida.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Kondolencje

  Dziś -16 marca 2023 r., zasnął w Panu śp. Eugeniusz Naumowicz - ojciec ks. Grzegorza Naumowicza, proboszcza parafii św. Barbary w Kuzawie. Wyrazy głębokiego współczucia i szczere słowa otuchy, na ręce o. Grzegorza oraz rodziny i bliskich, składają duchowni Dekanatu Sokólskiego, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl. Chrystus Zmartwychwstał! Śp. Eugeniusz rodzinnie związany był z Sokólszczyzną i parafią w Krynkach. Panichida za duszę zmarłego sprawowana będzie w piątek - 17 marca o godz. 18:00, zaś Boska Liturgia i obrzęd pogrzebu w sobotę 18 marca o godz. 9:00. Nabożeństwa celebrowane będą w cerkwi Narodzenia NMP w Krynkach.

 • Oficjalny plakat organizatorów

  Zaproszenie za rekolekcje młodzieży

  Z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba - Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, Bractwo Młodzieży Prawosławnej działające przy parafiach: Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie i św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej wraz z opiekunem duchownym o. Piotrem Hanczarukiem, serdecznie zapraszają na gowienija młodzieży, które odbędą się w dniach 24.-26.03.2023 r. w parafii Wszystkich Świętych w Suwałkach.

 • ks. prot. Mirosław Łuciuk

  Imieniny o. Mirosława Łuciuka - proboszcza parafii w Jurowlanach i Kruszynianach

  Dziś, w dniu wspomnienia św. Mirosława (11 marca), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe ks. prot. Mirosławowi Łuciukowi - proboszczowi parafi św. Anny w Kruszynianach i św. Jerzego Zwycięzcy w Jurowlanach. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na długie i dobre lata życzą: duchowni Dekanatu Sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Ikona św. Paisjusza dotarła do cerkwi św. Aleksandra Newskiego w Sokółce

  Tłumy parafian powitały dziś ikonę św. Paisjusza, przywiezioną do Sokółki przez Bractwo Swiatogorców, wprost ze św. Góry Athos. Parafianom służyć będą odtąd nie tylko cenne nauki świętego - zawarte w sześciu księgach, ale też Jego osobiste wstawiennictwo przed tronem Najwyższego Boga.

 • Ikona św. Paisjusza

  Ikona św. Paisjusza w sokólskiej cerkwi

  W najbliższą niedzielę (5 marca), w parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce, będzie miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Bractwo Swiatogorców przywiezie do miejscowej cerkwi ikonę św. Paisjusza, napisaną na św. Górze Atos przez Jego ucznia. Proboszcz wspólnoty - o. Włodzimierz Misiejuk, zwraca się z prośbą o liczne i nieco wcześniejsze przybycie na niedzielną Boską Liturgię. Uroczyste przywitanie bractwowiczów i ikony - przy głównej cerkiewnej bramie, nastąpi przed rozpoczęciem nabożeństwa, ok. godz. 8:45. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wielki Kanon Pokutny św. Andrzeja z Krety

  Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną. Od czego zacząć mam opłakiwanie czynów Nędznego życia mego? Jakiż początek skargi Żałosnej dzisiaj uczynię, o Chryste? O miłosierny, udziel win moich odpuszczenia! - kanon św. Andrzeja z Krety.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Początek Wielkiego Postu

  "Kiedy zaś pościcie, nie bądźcie ponurzy jak obłudnicy, przybierają bowiem mroczne miny, aby pokazać ludziom, że poszczą. Amen, mówię wam, odbierają już nagrodę swoją. Ty zaś, gdy pościsz, namaść swoją głowę i twarz swoją umyj, tak byś nie ludziom pokazywał, że pościsz, lecz Ojcu twemu, Który jest w skrytości, i Ojciec twój widzący, co ukryte, jawnie cię nagrodzi". (Mt 6,14-18). Rozpoczynamy Wielki Post - okres o szczególnym znaczeniu dla wierzącego człowieka. W najbliższej przyszłości ma on nas przygotować na przyjęcie Zmartwychwstałego Chrystusa, w dalszej perspektywie jednak powinien doprowadzić do swoistej duchowej przemiany, umacniając tym samym naszą wiarę.

 • śp. Jan Żemajduk

  Kondolencje

  Dziś (24 lutego 2023 r.) w godzinach wieczornych, do Domu Ojca odszedł śp. Jan Żemajduk - starosta Cerkiewny i opiekun kaplicy św. Jana Chrzciciela w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie. Wyrazy głębokiego współczucia i szczere słowa otuchy, na ręce małżonki Anny, dzieci, rodziny i bliskich, składają: proboszcz parafii w Jacznie, duchowni Dekanatu Sokólskiego, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl. Chrystus Zmartwychwstał!

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Spotkanie zarządu Bractwa Św. Spirydona

  22 lutego 2023 r., po wieczornym nabożeństwie w cerkwi św. Aleksandra Newskiego w Sokółce, odbyło się spotkanie zarządu Bractwa Św. Spirydona z Tremituntu. Zarząd, wraz z ciałami statutowymi organizacji oraz opiekunami duchowymi, podsumował mijający rok oraz planował działania na najbliższy okres. Wśród cyklicznych przedsięwzięć zaplanowano m.in. organizację urodzin Bractwa i pikniku na zakończenie wakacji. Odbędzie się też doroczna piesza pielgrzymka na Św. Górę Grabarkę. Na jesień zaplanowano walne zgromadzenie oraz wybór władz na kolejną kadencję. O wszystkich wydarzeniach organizowanych przez bractwo będziemy informowali na łamach naszego portalu.    

 • JE Najprzewielebniejszy Warsonofiusz bp Siemiatycki

  Imieniny JE, Najprzewielebniejszego Warsonofiusza, Biskupa Siemiatyckiego

  Dziś Cerkiew wspomina św. Warsonofiusza Wielkiego (Prepodobnyj Warsonofij Wielikij - 19 lutego), niebiańskiego patrona Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Warsonofiusza - Biskupa Siemiatyckiego. Z okazji imienin, duchowni dekanatu sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni - na długie i dobre lata!

 • Foto: Uczestnicy ŚDMP

  Światowe Dni Młodzieży Prawosławnej

  Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i Całej Polski w dniach 10-12 lutego 2023 r. w Warszawie odbyły się obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej. W przedsięwzięciu wzięło udział 360 uczestników, z czego 60 to goście zza granicy. W tym zacnym gronie nie zabrakło też młodzieży z Sokólszczyzny.

Script logo