Archiwum 2015-05-30 - Remont cerkwi w Kruszynianach

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

2015-05-30
Niedawno pisaliśmy o niewielkiej parafii w Augustowie, w której wierni przedsięwzięli budowę Cerkwi z prawdziwego zdarzenia. Nie jest to jednak najmniej liczna parafia w dekanacie sokólskim i nie jedyna, w której czynione są wielkie dzieła. Oddalona od Augustowa o ponad 110 km, wysunięta najbardziej na południe powiatu i granicząca bezpośrednio z okręgiem gródeckim, jest parafia w Kruszynianach.

- Nasza parafia liczy obecnie zaledwie 38 osób. Głównie są to ludzie starzy. Średnia wieku to około 70 lat – mówi miejscowy proboszcz, ks. Mirosław Łuciuk.

Te niewielkie środowisko także postawiło sobie szczytny cel, jakim jest przywrócenie świetności swojej świątyni.

- Do parafii należą cztery wsie: Łużany, Łosiniany, Rudaki i oczywiście Kruszyniany. Trzy z nich są odległe od cerkwi o ponad kilometr, w związku z czym frekwencja na nabożeństwach często nie jest zbyt wysoka – dodaje proboszcz. - Nie przeszkodziło to nam jednak w podjęciu tak ważnych przedsięwzięć jakimi są remont zewnętrzny domu parafialnego oraz przede wszystkim kapitalny remont wnętrza świątyni.

Nawet niewprawne oko zauważy, iż wnętrze Cerkwi nie wygląda obecnie najlepiej. Widać popękane pionowo i poziomo ściany oraz odpadający tynk.

- Pęknięcia są też na sklepieniach całej świątyni. Chcemy usunąć i zabezpieczyć te pęknięcia, wyrównać i pomalować ściany oraz położyć gres na podłogę – wylicza ks. Mirosław. Ciekawostką będą lamperie, które, jeśli Bóg pozwoli, wykonamy w bardzo oryginalny sposób. Remont chcemy zakończyć już pod koniec czerwca, jednak to późniejsze święto parafialne, które obchodzimy 7 sierpnia, przyniesie nam, a właściwie wszystkim parafianom, ofiarodawcom i wiernym wielką radość - dodaje.

Historia prawosławnej świątyni w Kruszynianach sięga 1829 r., kiedy to na miejscowym cmentarzu wzniesiono drewnianą Cerkiew p.w. św. Anny, jako kaplicę probostwa w Krynkach. W 1958 r., decyzją ówczesnych władz cerkiewnych utworzono tu filię kryńskiej parafii, z oddzielną administracją. Dopiero od 1981 r., Kruszyniany otrzymały status samodzielnej wspólnoty wiernych. W latach 1977 – 1979 przeprowadzono gruntowny remont świątyni, jednak parafianie nie cieszyli się zbyt długo tym faktem. 11 grudnia 1983 r., drewniana Cerkiew doszczętnie spłonęła. Rozpoczętą rok później budowę nowej, murowanej Cerkwi zakończono w 1985 r., nadając świątyni obecny kształt.

Data powstania cmentarza okalającego świątynię nie jest dokładnie znana, jednak liczne źródła wskazują prawdopodobnie na przełom XVII i XVIII w.

Z informacji przekazanych przez ks. Mirosława wynika, iż nabożeństwu w dzień wspomnienia św. Anny przewodniczyć będzie bp supraski Grzegorz, a w trakcie liturgicznych uroczystości, odnowiona świątynia zostanie poświęcona. Będzie to wielkie wydarzenie nie tylko dla miejscowych parafian ale całej prawosławnej społeczności dekanatu.

- Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o przyjście w tym naszym trudzie z pomocą, za co będziemy bardzo wdzięczni i będziemy wznosili modlitwy - dodaje na zakończenie o. Mirosław. 

Parafia Prawosławna w Kruszynianach
BS w Białymstoku
o/Krynki
12 8060 0004 0420 0303 2000 0010

FOTO:

http://cerkiew-sokolka.pl/archiwum/?wielkie-dzielo-w-kruszynianach

Adam Matyszczyk

Script logo