Archiwum 2016-07-12 - uroczystości Piotra i Pawła w Samogródzie

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

2016-07-12
Kiedy po wieczornym nabożeństwie, w przeddzień święta Piotra i Pawła, nad Samogródem i całą Sokólszczyzną rozpętała się burza, wielu przewidywało, że głównym aktorem mających się odbyć nazajutrz uroczystości, będą deszcz, wiatr i błyskawice. Mając w pamięci zdarzenia sprzed niespełna miesiąca nie było też pewne, czy nawałnica znów nie połamie drzew, które zatarasują drogi. Jednak głównym aktorem okazał się Bóg, który wczoraj drogi do Samogródu pozostawił przejezdnymi oraz błogosławił bezdeszczowym, choć pochmurnym niebem i lekko tylko wyczuwalnym wiatrem. Jakże inaczej nazwać obecność setek wiernych, jeśli nie wiarą? I kto wie, czy właśnie nie owa wiara sprawiła, że naprestolnyj praznik sakohródzkoho przychoda odbył się bez przeszkód, że wyniesiono ikony i chorągwie na krestnyj chod, a wierni i liczni goście mogli spokojnie zgromadzić się zarówno w świątyni jak i na podwórzu wokół niej, a później szczęśliwie wrócić do swoich domów.

Sprawowanej tego dnia uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Aleksander Klimuk z Ostrowa Północnego w asyście ks. Piotra Charytoniuka z Krynek, ks. Józefa Sitkiewicza z Nowego Dworu, ks. Mirosława Łuciuka z Kruszynian, ks. Jarosława Grygiewicza z Kuźnicy, ks. Marka Kozłowskiego z Dąbrowy, Ks. Grzegorza Naumowicza z Kuzawy, ks. Marka Jurczuka z Hajnówki, ks. Justyna Jaroszuka z Sokółki oraz miejscowego proboszcza ks. Adriana Charytoniuka.

Wespół z setkami wiernych modlili się także zaproszeni goście: poseł na Sejm RP Mieczysław Kazimierz Baszko; przedstawiciele starostwa powiatowego na czele ze Starostą Piotrem Rećko i Przewodniczącym Rady Powiatu Franciszkiem Budrowskim; wójt gminy Szudziałowo Tadeusz Tokarewicz wraz z przewodniczącą Rady Gminy Elżbietą Kędyś; wiceprezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Mirosław Surowiec oraz komendanci placówek Straży Granicznej: w Kuźnicy - płk SG Adam Jopek oraz Szudziałowie - ppłk SG Mirosław Podgajecki wraz z funkcjonariuszami.

Ewangeliczne pouczenie przygotował ks. Marek. 

- Świętujemy dziś pamięć Apostołów Piotra i Pawła. Cerkiew nazywa ich pierwowierchownymi - pierwszymi wśród zwierzchnich. W istocie są oni najważniejszymi z grona dwunastu (...), gdyż nie było większych uczniów Chrystusa właśnie od nich. Jednak drogi ich powołania były zupełnie różne. Piotr był rybakiem, człowiekiem prostym i nieuczonym. I kiedy Chrystus wybrał go na swojego ucznia, Piotr zostawił wszystko co miał i poszedł za Nim. Paweł zaś, człowiek uczony, początkowo został faryzeuszem i prześladowcą Chrystusa. Idąc do miasta Damaszek, by tam prześladować chrześcijan, napotkał Chrystusa. Światło, z którego objawił mu się Chrystus oślepiło go. I Chrystus zapytał – „Dlaczego mnie prześladujesz?” Po tym zdarzeniu Paweł został powołany do głoszenia nauki Chrystusowej – stał się innym człowiekiem. Droga Apostoła Piotra była drogą razem z Chrystusem. Był on przy wszystkich ważnych wydarzeniach z jego życia (…). Ale i on miał chwilę zwątpienia. Gdy Chrystusa pojmano, gdy nadeszła minuta zwątpienia, Piotr trzykrotnie wyrzekł się Go. My także drodzy bracia i siostry w swoim życiu miewamy takie chwile zwątpienia, ale tak jak apostoł Piotr powinniśmy później tego żałować. (…) W naszym życiu korzystamy z telewizji, z Internetu i często zapominamy o tym, co przekazali nam nasi ojcowie, dziadowie, pradziadowie. Przez dwa tysiące lat została nam przekazana Ewangelia, z której powinniśmy czerpać przede wszystkim. Powinniśmy korzystać z tych nauk i naśladować apostołów, którzy służyli Jezusowi Chrystusowi.

Rzadko się zdarza, że na ustawionych w świątyni świecznikach brakuje miejsca na świece. Nie jest to bynajmniej obraz czegoś złego, wręcz przeciwnie. Każdy zapalony płomyk, to osobista gorliwa modlitwa. Na miejsce tych spalonych wierni stawiali kolejne i kolejne. To bardzo krzepiące, podobnie jak widok dziesiątek dzieci przystępujących do Eucharystii. To naoczny, namacalny obraz, że Cerkiew żyje w wiernych a wierni żyją w Cerkwi. 

Zwieńczeniem uroczystości była procesja, podczas której czytano fragmenty Ewangelii i wygłaszano Mnogoletstwija za hierarchów Cerkwi, Państwo i jej władze oraz za parafię, proboszcza, wiernych i wszystkich obecnych na uroczystości, po której ks. Aleksander raz jeszcze pouczył zgromadzonych jak żyć po chrześcijańsku. Proboszcz zaś, jako gospodarz wczorajszego wydarzenia, podziękował wszystkim za przybycie i uczestnictwo w modlitwie. W późniejszej rozmowie, ks. Adrian wraził uznanie wszystkim, dla których sprawy parafii nie są obojętne. – Chciałbym podziękować chórowi, parafianom, dobroczyńcom i ofiarodawcom. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich, proszę mi wybaczyć, ale serdeczne Bóg zapłać składam na ręce pana Mirosława Surowca, Leszka Olchowika i państwa Biegańskich.

Miłym akcentem były wystąpienia starosty Piotra Rećko i posła Mieczysława Kazimierza Baszko. Podziękowali oni za możliwość uczestnictwa w dzisiejszych uroczystościach oraz wyrazili uznanie parafianom i proboszczowi za przykład życia, funkcjonowania i działania,  który jako wspólnota, dają całemu powiatowi sokólskiemu.

FOTO:

http://cerkiew-sokolka.pl/archiwum/?pierwowierchowni-apostolowie-piotr-i-pawel-swieto-parafialne-w-samogrodzie

 

Adam Matyszczyk

Script logo