Archiwum 2016-07-28 - Święto kaplicy w Ostrowiu Północnym

  • Foto: Natalia Klimuk-Szymczuk

    Foto: Natalia Klimuk-Szymczuk

2016-07-28
28 lipca ostrowska parafia i jej parafianie – żywi i umarli, świętowali. W dniu św. równego apostołom księcia Włodzimierza, patrona ostrowskiej kaplicy cmentarnej, jak co roku, odbyło się święcenie grobów. Wokół mogił bliskich i znajomych zgromadzili się mieszkańcy Ostrowia Północnego, wsi należących do parafii i przyjezdni z Białegostoku, Sokółki, Supraśla i wielu innych miejscowości, nie tylko z województwa podlaskiego.

Boską Liturgię, wraz z protodiakonem Jerzym Nieścierowiczem z Białegostoku, odprawił miejscowy proboszcz ks. mitrat Aleksander Klimuk. Groby święcili ojcowie – Piotr Charytoniuk z Krynek, Mirosław Tomaszewski z Zabłudowa, Jerzy Czurak z białostockiej parafii Hagia Sophia, Mirosław Łuciuk z Kruszynian i Adrian Charytoniuk z Samogródu. Śpiewał zaś chór złożony z miejscowych i przyjezdnych chórzystów.

Co roku też, w kaplicy i jej otoczeniu zachodzą zmiany. Tym razem nowością jest komplet ikon, w przechodzącym renowację ikonostasie oraz ikony Jezusa Chrystusa i Bogurodzicy, które swoje miejsce znalazły na anałojach. Wyposażenie kaplicy w przeciągu kilku dziesiątek lat kilkukrotnie padało łupem złodziei, a teraz, po generalnym zewnętrznym i wewnętrznym remoncie świątyni, nadszedł czas na uzupełnianie tych jakże ważnych elementów cerkwi. Kaplica św. Włodzmierza jest bliska ostrowskim parafianom. Teraz nabożeństwa odbywają się w niej kilka razy do roku, ale przed stu laty, po powrocie wiernych z bieżeństwa, po spaleniu głównej cerkwi Zaśnięcia Bogarodzicy i do czasu jej odbudowy w połowie XX w., właśnie świątynia cmentarna była sercem ostrowskiej parafii.

FOTO:

http://cerkiew-sokolka.pl/archiwum/?swieto-parafialne-w-ostrowskiej-kaplicy

Adam Matyszczyk

Script logo