Archiwum 2017-02-15 - Nowe szaty liturgiczne w Jaczenie

  • Foto: o. Patryk Żemajduk

    Foto: o. Patryk Żemajduk

2017-02-15
W niedzielę 12 lutego, podczas Boskiej Liturgii w kaplicy cmentarnej pw. św. Niewiast Niosących Wonności w Jacznie, ks. Piotr Hanczaruk poświęcił nowe niebieskie obłaczenije oraz pokrowce i wozduch na czaszę i diskos. w tym samym kolorze. Było to możliwe dzięki ofiarności parafian ze wsi Harasimowicze i okolic. Jest to bardzo cenny dar serca, który na pewno pozwoli godnie nieść posługę kapłańską. Wszystkim ofiarodawcom serdeczne Spasi Hospodi.

Przy tej okazji przypominamy symbolikę i znaczenie szat liturgicznych.

Szaty liturgiczne są niezbędne do odprawiania nabożeństwa. Inne obłaczenije zakłada diakon, inne prezbiter, a inne biskup. Szaty liturgiczne nawiązują często do Starego Testamentu (sam Bóg nakazał, aby ich używać).

  • Podryznik – jest to długa, prosta i szeroka szata z rękawami. W starożytności szyto ją najczęściej z białego lnu na znak czystości ducha oraz chrześcijańskiej radości. Symbolizuje świetlistą odzież aniołów,
  • Poruczy – służą do wiązania rękawów tuż przy dłoniach, ułatwiając kapłanom sprawowanie Boskiej Liturgii. Symbolizują one więzy, którymi skrępowany był Zbawiciel w czasie męki.
  • Jepitrachil (epitrachylion) – Epi – oznacza – na, trachylos – szyja. Nazwa wskazuje, że ubiór ten wkłada się na szyję. Właściwie jest to inaczej założony i zszyty z przodu orarion. Jepitrachil oznacza łaskę kapłańską, jest podstawową szatą liturgiczną prezbitera, bez której nie może on odprawiać żadnego nabożeństwa.
  • Pojas – znany i używany od wieków na całym świecie. Jako szata liturgiczna pas ma za zadanie ściągnąć podryznik i jepitrachil dla ułatwienia wykonywania czynności przez kapłana. Pojas symbolizuje ręcznik, którym Zbawiciel obwiązał się po umyciu nóg swoim uczniom oraz gotowość i wolę nienagannej służby Bogu. Symbolizuje też siłę, która umacnia kapłana i jednocześnie pomaga wyzbywać się grzechów.
  • Nabiedrennik – chusta w kształcie prostokąta. Symbolizuje miecz duchowy.
  • Palica – chusta w kształcie rombu, ozdobiona krzyżami. Jest ona dla prezbitera nagrodą wyższego stopnia niż nabiedrennik. Również symbolizuje miecz duchowy.
  • Ryza (fiełoń) – wierzchnia szata prezbitera, bez rękawów, z otworem na głowę. Nazwa pochodzi od greckich słów, felonion lub jenolis, co oznacza szatę przykrywającą całe ciało. Symbolizuje ona szkarłatny płaszcz (bagrianica), w który odziano Zbawiciela przed ukrzyżowaniem.

FOTO:

http://cerkiew-sokolka.pl/archiwum/?nowe-szaty-liturgiczne-w-jaczenskiej-parafii

Adam Matyszczyk

Script logo