Archiwum 2017-12-23 - Gowienija duchowieństwa w Ostrowiu Północnym

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

2017-12-23
Nie tylko wierni czynią starania, by właściwie przygotować się do święta Narodzenia Pańskiego. Także duchowni, służący na co dzień w swoich parafiach, przed tym radosnym świętem spotykają się wszyscy razem, by w godny i dostojny sposób się doń przygotować. Tegoroczne rekolekcje odbyły się wczoraj w Ostrowie Północnym. Z tej okazji, do miejscowej świątyni pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, przybył także zwierzchnik Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Władyka Jakub przewodniczył sprawowanej tego dnia Boskiej Liturgii. 

- Spotykamy się dziś w tej parafii, by wspólnie uczestniczyć w gowienijach duchowieństwa okręgu sokólskiego. Bardzo ważnym jest, by święto przeżywać prawidłowo i głęboko oraz ważnym jest, by do tego święta godnie się przygotować. Święci ojcowie, ustanawiając nabożeństwa, pisząc liturgiczne teksty, wyznaczając daty wspomnienia pamięci świętych oraz ustanawiając posty, dobrze wiedzieli, iż wszystko to pomagać ma w tym, by w następstwie głęboko przeżyć dane święto z pełną świadomością jego istoty. Dlatego wielkie święta w Cerkwi prawosławnej poprzedzone są postem, którego zadaniem jest przygotowanie nas do przeżywania tych świąt i poczucia wewnętrznej radości (...). Czas poprzedzający święto, powinien być wstrzemięźliwym, ascetycznym, nie tylko w stosunku do pokarmów ale też i w innych kwestiach. Powinniśmy się skupić na modlitwie oraz zastanowić się nad istotą tego wszystkiego, co historycznie miało miejsce (...). Elementem tego przygotowania są właśnie dzisiejsze rekolekcje duchowieństwa, gdy spotykamy się razem, spowiadamy się i przystępujemy do Eucharystii. Święto Narodzenia Chrystusa jest wielkie i osobliwe. Właściwie przeżywając to święto przenosimy się mistycznie do groty betlejemskiej, by być uczestnikami tego wielkiego wydarzenia, które się ziściło dla nas. Zbawiciel, Bóg, stał się człowiekiem i jak mówił Atanazy Wielki, "by człowieka uczynić Bogiem" by darować mu możliwość życia wiecznego.

FOTO:

http://cerkiew-sokolka.pl/archiwum/?gowienija-duchowienstwa

Adam Matyszczyk

Script logo