"Usieknowienije" w Siderce

Data:14.09.2017 r.

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

7 lipca, podczas święta parafialnego w Siderce, ks. Piotr Hanczaruk, wyrażając uznanie poprzedniemu proboszczowi oraz całej wspólnocie wiernych za wkład w upiększanie miejscowej kaplicy, zaproponował, iż zwieńczy dach świątyni kopułami, by nadać jej niepowtarzalnego charakteru cerkwi. Wielu z obecnych wówczas wiernych odwiedziło siderski cmentarz w miniony poniedziałek (11 września), by uczestniczyć w uroczystościach święta ścięcia głowy św. Jana Chrzciciela. Niewielu jednak spodziewało się, iż na dachu tamtejszej kaplicy będa już lśniły dwie kopułki z krzyżami. To pozytywne zaskoczenie było znakomitym uzupełnieniem modlitwenej atmosfery w tym ważnym dla miejscowych wiernych dniu.

Odprawionej tego dnia Boskiej Liturgii przewodniczył ks. Adrian Charytoniuk z Samogródu w asyście ks. Jarosława Kupryjaniuka z Mrągowa. 

Ks. Jarosław w kazaniu przybliżył zebranym historyczne wydarzenie, kiedy to największy z proroków, jak określił św. Jana sam Jezus Chrystus, został zgładzony i pozbawiony swojej głowy. Wyraził wdzięczność wiernym za pamięć o tym wydarzeniu i o swoich przodkach spoczywających na cmentarzu. 

Swoich parafian przywitał też proboszcz, ks. Piotr.

- Witam wszystkich na święcie ścięcia głowy Jana Chrciciela (...). Jak widzicie, kaplica z dnia na dzień pięknieje. W ubiegłym roku abp Jakub dokonał ponownego jej poświęcenia. W tym roku dołożyliście kolejną cegiełkę, by cerkiew wyglądała tak, jak przystało na świątynię i miała na swoim dachu znak krzyża w postaci dwóch kopułek. To jest wasza praca, wasze poświęcenie, wasza ofiara. Serdecznie spasi wam Hospodi. Jak widzicie, z lewej strony stoi już ikona św. Jana Chrzciciela, która zostanie wstawiona do ikonostasu. Powoli matuszka o. Piotra Omelczuka dokonuje tego dzieła, by ikonostas nasz, jak nazwa wskazuje, był ścianą z ikon. Chciałbym też pozdrowić wszystkich ojców, którzy pomogli przy święceniu grobów i  sprawowali Boską Liturgię. Dziękuję też wam za obecność i wasz wkład - powiedział.

Po procesji, odprawiony został też akafist za wszystkich, którzy spoczywają na siderskim cmentarzu.

 

Adam Matyszczyk

Script logo