Bożonarodzeniowe życzenia Dziekana Okręgu Sokólskiego

  • Dziekan Okręgu Sokólskiego ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk

    Dziekan Okręgu Sokólskiego ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk

Drodzy Bracia i Siostry, wstępując w okres świąteczny po przebytym poście, cieszymy się, że miłościwy Bóg dał nam jeszcze jedną możliwość przeżywania przyjścia na świat Dzieciątka, które zmieniło oblicze historii i wniosło nową jakość do życia każdego, kto do tej historii bezpośrednio czy pośrednio się odnosi. Wieść o Jego Narodzeniu, ogłoszona przez aniołów w betlejemską noc, została przekazana przez Ewangelię i tradycję również nam, tym samym staliśmy się jej współuczestnikami. Wówczas różnie odnieśli się do tego wiekopomnego wydarzenia poszczególni jego świadkowie, ale i po dzień dzisiejszy przyjęcie do wiadomości nie zawsze oznacza wypełnienie nauk Ewangelicznych. Dlatego też, podczas świątecznych nabożeństw prośmy Najwyższego, abyśmy byli godni spotkać Jego Syna Jednorodzonego, dać Mu dobry kącik w żłóbku naszego serca i naszych myśli, a radość Jego Spotkania owocowała spełnieniem Jego przykazań o miłości bliźniego. Pozdrawiam i życzę błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego i Nowego Roku.  

 

Dziekan Okręgu Sokólskiego
ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk

Script logo