Bractwo

Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, 
16-100 Sokółka
NIP 5451817958  Reg. 368657373

Konto bankowe: 43 1600 1462 1813 0389 1000 0001
BANK BGŻ BNP PARIBAS

 

Bractwo Cerkiewne św. Spirydona w Tremituntu zostało powołane przez JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, dekretem z dnia 15 maja 2017 r. Bractwo, z siedzibą w Sokółce, terenem działania obejmuje cały obszar Dekanatu Sokólskiego, Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Organizacja posiada osobowość prawną i działa w oparciu o statut zatwierdzony przez abp Jakuba. Statutowymi organami Bractwa są: walne zgromadzenie, zarząd oraz komisja rewizyjna. Funkcję przewodniczącego II kadencji sprawuje Daniel Szczurko. Opiekunem duchowym Bractwa jest ks. prot. Justyn Jaroszuk - proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krynkach. Kontakt z zarządem i opiekunem duchowym.

Celem działalności Bractwa jest :

 • rozwijanie świadomości religijnej, życia duchowego i wiedzy teologicznej, zgodnie z zasadami wiary prawosławnej
 • pielęgnowanie tradycji oraz rozwijanie i promowanie kultury prawosławia
 • informowanie o bieżących wydarzeniach z życia Cerkwi
 • integracja społeczności
 • ochrona zabytków

Cele te Bractwo realizuje poprzez:

 • organizację spotkań
 • prelekcje, koncerty chórów, projekcje filmów, wystawy
 • relacjonowanie uroczystości i innych wydarzeń
 • organizację pielgrzymek i wycieczek
 • współpracę z innymi organizacjami
 • Logo Bractwa Cerkiewnego św. Spirydona

  Deklaracje członkowskie oraz rachunek bankowy Bractwa

  Zachęcamy do przyłączenia się do naszej inicjatywy. Wystarczy wypełnić załączoną deklarację członkowską i pozostawić ją u swojego proboszcza. Pragniemy też poinformować, iż dopełniwszy niezbędnych formalności, otwarty został rachunek bankowy Bractwa, na który można wpłacać składki członkowskie.
  Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary i darowizny przekazane na rzecz naszego wspólnego działa.

Script logo