Cerkiew Zaśnięcia NMP w Ostrowiu Północnym przejdzie kolejny etap remontu

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Już niebawem kolejny etap generalnego remontu przejdzie Uspieńska cerkiew w Ostrowiu Północnym. Pod koniec stycznia tego roku, Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania trzem projektom, wyłonionym w ramach konkursów zorganizowanych przez Lokalne Grupy Działania. Jednym z nich jest remont zabytkowej cerkwi Zaśnięcia NMP. Projekt powstał przy współpracy parafii oraz LGD Szlak Tatarski.

"Nasze województwo jest wyjątkowe" - napisał marszałek Artur Kosicki. "Jego bogata historia i wielokulturowość wyróżniają Podlaskie na tle innych regionów. Dlatego dbamy o miejsca ważne dla mieszkańców wyznających różne religie. Dotacje w wysokości 230 tys. zł pomogą w generalnym remoncie meczetu w Bohonnikach, a także zabytkowej cerkwi w Ostrowie Północnym" - czytamy na wrotapodlasia.pl 

- Naszym zamysłem był kompleksowy remont całej zewnętrznej części, głównej Uspieńskiej cerkwi. Ze względu na wysokie koszty inwestycji, musieliśmy podzielić ją na etapy. W pierwszym zajęliśmy się górną częścią świątyni. Pomalowaliśmy dach oraz na nowo, błyszczącą złocistą blachą, pokryliśmy kopuły, wieńcząc je nowymi - pięknymi krzyżami. W drugim etapie pomalujemy pozostałą część dachu oraz kompleksowo wyremontujemy ściany, podmurówkę i schody. Wykonana zostanie też opaska wokół cerkwi, chroniąca ściany przed wilgocią. Ponadto renowacji poddane zostaną okna. Zaplanowaliśmy również szereg mniejszych prac: wymianę parapetów i rynien, uzupełnienie obróbek blacharskich oraz remont daszku nad głównym wejściem - wyjaśniał proboszcz ks. mitrat Aleksander Klimuk.

- Obecnie jesteśmy na etapie podpisywania stosownych umów, następnie ogłosimy przetarg i będziemy oczekiwali na wyłonienie wykonawcy. Mamy nadzieję, że prace rozpoczną się na wiosnę. Na ich ukończenie mamy czas do końca roku, wierzymy jednak, iż uda się je ukończyć trochę wcześniej - dodał duchowny.

Remont możliwy jest w dużej mierze dzięki unijnym funduszom. Przyznana obecnie dotacja to 130 tys. zł. W 2016 r. cerkiew wpisana została do rejestru zabytków, stając się tym samym pomnikiem historii, zarówno Sokólszczyzny jak i całego Podlasia. Pozwoliło to też na pozyskanie środków zewnętrznych, niezbędnych do utrzymania świątyni w należytym stanie - jak na zabytek przystało. Dla proboszcza, wiernych oraz wielu ludzi rodzinnie związanych z ostrowską parafią, Uspieńska cerkiew to nie tylko zabytek ale przede wszystkim Dom Boży, "namodlony" pokoleniami mieszkańców tych terenów, w którym prosili Boga o pomoc i zbawienie oraz dziękowali za doznane łaski. W którym brali ślub, chrzcili swoje dzieci i skąd odprowadzali swoich bliskich w ostatnią drogę. I choć unijne fundusze znacząco pomogły w utrzymaniu świątyni, to zawsze nieocenionym było wsparcie samych wiernych, ich pomoc i ofiary na ten cel a także charyzma i nieustająca praca ojca Aleksandra i matuszki Ludmiły.   

 

Adam Matyszczyk

 

Script logo