Chrzest Pański - plan wizyt duszpasterskich z wodą jordańską, parafia w Sokółce

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. (Mt 3,13-15). A co godzi się wypełniać nam, po z górą dwóch tysiącleciach po tym wydarzeniu? Udać się do swojej świątyni i wespół z innymi celebrować modlitewnie jedno z 12 wielkich świąt - Chrzest Pański oraz objawienie się Świętej Trójcy.
 

Święto Chrztu Pańskiego, jak każde święto w kulturze prawosławia, opatrzone jest ważną nauką i przesłaniem dla wiernych. Według św. Jana Damasceńskiego, Jezus - będąc bezgrzesznym, przyjął chrzest nie dlatego, by się oczyścić, lecz aby uświęcić wodę i wskazać uczniom przykładną drogę do Królestwa Niebieskiego, poprzez oczyszczenie się i chrzest. Najbardziej charakterystycznym elementem święta, jest dwukrotnie sprawowany obrzęd wielkiego poświęcenia wody - w przededniu wieczorem, oraz następnego dnia, po porannej Boskiej Liturgii. W parafiach, gdzie w bezpośredniej bliskości jest rzeka bądź jezioro, wierni w uroczystej procesji udają się nad ów akwen, by właśnie tam uczestniczyć w tym niezwykłym i jedynym w swoim rodzaju nabożeństwie, którego centralnym momentem jest zanurzenie krzyża w wodzie. Z racji zimowej aury często konieczne jest uprzednie przygotowanie przerębla, który zostaje następnie udekorowany. Gdy takiej możliwości nie ma, obrzęd odbywa się w świątyni - w dużym naczyniu z wodą. Przyzywając Ducha Świętego kapłan modli się o zstąpienie na wodę błogosławieństwa jordańskiego, by odtąd służyła wiernym jako dar uświęcenia, wybawienia od grzechów, uzdrowienia dusz i ciał oraz na każdą intencję i prośbę. Molebny z poświęceniem wody odprawia się też przy okazji innych świąt, ale właśnie woda nazywana też kreszczeńską, otaczana jest przez wiernych wielkim szacunkiem i nabożnością oraz przechowywana jest w domostwach właśnie jako źródło łask. Dziś - w wigilię Chrztu Pańskiego kończy się świąteczny okres Narodzenia Pańskiego. Cerkiew ustanowiła ten dzień, podobnie jak przed Narodzeniem Pańskim, jako postny i podobnie jak wówczas - tak i dziś wierni często rodzinnie zasiadają do wspólnej wieczerzy. Okres wspominania święta Teofanii trwać będzie do 27 stycznia.    

 

Swoistym nawiązaniem do biblijnych przekazów - rozpoczęcia publicznej działalności Chrystusa po swym chrzcie, są też tradycyjnie wizyty duszpasterskie w domach wiernych. Modlitwa za dom i jego mieszkańców, a także pokropienie jordańską wodą, jest symbolicznym wyrazem udziału domowników w Bożym Objawieniu. Jest to też okazja do bliższego poznania parafian i dłuższej rozmowy, zarówno o radościach jak i troskach dnia codziennego. Zwyczaj nakazuje, aby w każdym domu na stole, prócz oświęconej wody, były także chleb, sól oraz zapalona świeca. Kolęda - jak zwykło się mawiać, trwa aż do święta Spotkania Pańskiego. 

Poniżej prezentujemy tegoroczny plan wizyt duszpasterskich z wodą jordańską, w parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce:

 

19.01 - piątek
Sokółka ul.: Grodzieńska, Kresowa, Fabryczna, Ciepła, Wesoła, Słoneczna, Lotników Lewoniewskich, Lewickiego, Os. Buchwałowo, Głowackiego, Wojska Polskiego, Bohaterów Monte Casino, Asnyka, Łąkowa, Słowackiego.

 

20.01 - sobota
Sokółka ul.: Akacjowa, Polna, Kopernika, Kasztanowa, Matejki, Mickiewicza oraz Makowlany, Jacowlany, Sokolany, Nowowola.

 

21.01 - niedziela
Sokółka ul.: Pocztowa, Ściegiennego, Pl. Kilińskiego, Pl. Kościuszki. 

 

22.01 - poniedziałek
Sokółka ul.: Zabrodzie, Górna, Dolna, Królowej Bony, Zygmunta Starego, Konopnickiej, Jodłowa, Sportowa, Wasilkowska, Drzewna, Hubala, Sosnowa, Północna, Krasickiego, 

 

23.01 - wtorek
Sokółka ul.: Piłsudskiego, Os. Centrum.

 

24.01 - środa
Sokółka ul.: Broniewskiego, Gałczyńskiego, Skarżyńskiego, Prusa, Reymonta, Kłopotowskiego, Żwirki i Wigury, Witosa, Mikołajczyka. 

 

25.01 - czwartek
Sokółka ul.: Kryńska, Wschodnia, Kleeberga, E. Plater, Majowa, Os. Zielone, Wodna, Cicha, Spokojna, Poprzeczna, Wspólna, Stawowa, Nadrzeczna, Jana Pawła II oraz Drahle.

 

26.01 - piątek
Sokółka ul.: Wyszyńskiego, Kolejowa, Kołłątaja, 11 Listopada.

 

27.01 - sobota
Sokółka ul.: Białostocka, Targowa, Wąska, Wyspiańskiego, 3-go Maja, Wiśniowa, Docha, Korczaka, Zamenhofa, Dąbrowskiego, Niemena, Lelewela, Warszawska, Roski Małe, 1-go Maja.

 

28.01 - niedziela
Sokółka ul.: Sikorskiego

 

Miejskie Nowiny oraz Sierbowce – do uzgodnienia

 
Adam Matyszczyk
 

 

Script logo