Dekanalny plan nabożeństw Tygodnia Paschalnego

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Chrystus Zmartwychwstał! Χριστός ἀνέστη! Chrystos Woskresie!
Bóg po raz kolejny pozwolił przeżywać radość Zmartwychwstania. Choć nie tłumnie w naszych cerkwiach, a w skromnym odosobnieniu naszych domów, radujmy się tym błogosławionym czasem i przekazujmy tę nowinę sobie nawzajem - Chrystos Woskresie! Dziękując za dar Zmartwychwstania spójrzmy w przyszłość z nadzieją. Nadzieją, iż już niebawem wrócimy do normalności. Wróćmy do niej silniejsi, odnowieni i umocnieni w wierze. Pokażmy światu, iż ten czas izolacji nie był stracony, a okazał się raczej swoistym posłuszanijem, które zamykając nam dostęp do szumnego otoczenia, otworzyło umysły i serca na miłość do Boga i do bliźniego.

Nadzieję na lepsze jutro wskazał nam sam Bóg. Zsyłając nam Święty Ogień, Zmartwychwstały Chrystus po raz kolejny nie pozostawił nas samych z codziennością życia, z obawami, zmartwieniami, troskami. Mam wrażenie, że wielu spośród nas oczekiwało na zejście Świętego Ognia bardziej niż kiedykolwiek i większa była radość z tej nowiny. Nasze cerkwie nie były wypełnione wiernymi, jak to miało miejsce każdego roku w paschalną noc, jednak świece zapłonęły tym samym ogniem, który zajaśniał w Bazylice Grobu Pańskiego w odległej o kilka tysięcy kilometrów Ziemi Świętej. To najlepszy dowód na to, iż w świecie, który po raz kolejny wywrócił się do góry nogami, niezmienną pozostaje jedynie wiara i jako ponadczasowa powinna budować i łączyć. 

Zapraszając do wspólnej modlitwy, przedstawiamy tegoroczny harmonogram nabożeństw Tygodnia Paschalnego w Dekanacie Sokólskim. Przypominamy także, iż nadal obowiązują ograniczenia zgromadzeń, w tym także tych liturgicznych. Duchowni okręgu sokólskiego apelują do swoich wiernych o poważne potraktowanie ograniczeń oraz stosowanie się do nich. Z tego też względu zachęcamy do kontaktu z proboszczami w celu ustalenia szczegółów uczestnictwa w nabożeństwach w danym dniu.  


Parafia w Sokółce:

I dzień Paschy: (19.IV)
14.00 - Uroczysta Paschalna Wieczernia.

II dzień Paschy: (20.IV)
9.00 - Uroczysta Boska Liturgia.


Parafia w Augustowie:

I dzień Paschy: (19.IV)
9.00 - Uroczysta Boska Liturgia.


Parafia w Dąbrowie Białostockiej:

I dzień Paschy: (19.IV)
13.00 - Uroczysta Paschalna Wieczernia.

II dzień Paschy: (20.IV)
9.00 - Uroczysta Boska Liturgia.


Parafia w Kuźnicy:

II dzień Paschy: (20.IV)
9.00 - Uroczysta Boska Liturgia.


Parafia w Ostrowie Północnym:

I dzień Paschy: (19.IV)
14.00 - Uroczysta Paschalna Wieczernia w cerkwi w Ostrowie Północnym.
16.00 - Uroczysta Paschalna Wieczernia w cerkwi w Starej Grzybowszczyźnie.

II dzień Paschy: (20.IV)
9.00 - Uroczysta Boska Liturgia w cerkwi w Ostrowie Północnym.


Parafia w Nowym Dworze:

I dzień Paschy: (19.IV)
14.00 - Uroczysta Paschalna Wieczernia.

II dzień Paschy: (20.IV)
9.00 - Uroczysta Boska Liturgia.


Parafia w Wierzchlesiu:

II dzień Paschy: (20.IV)
9.00 - Uroczysta Boska Liturgia.


Parafia w Krynkach:

II dzień Paschy: (20.IV)
9.00 - Uroczysta Boska Liturgia.

III dzień Paschy: (21.IV)
9.00 - Uroczysta Boska Liturgia w cerkwi w Ozieranach Wielkich; święcenie grobów od godz.10.30


Parafia w Jacznie:

I dzień Paschy: (19.IV)
14.00 - Uroczysta Paschalna Wieczernia w cerkwi w Jacznie.

II dzień Paschy: (20.IV)
9.00 - Uroczysta Boska Liturgia w kaplicy w Siderce.

III dzień Paschy: (21.IV) – święto parafialne – Zmartwychwstania Pańskiego
10.00 - Uroczysta Boska Liturgia.

 

Adam Matyszczyk

Script logo