Dziekan okręgu sokólskiego

  • ks. mitrat mgr Włodzimierz Misiejuk

    ks. mitrat mgr Włodzimierz Misiejuk

ks. mitrat mgr Włodzimierz Misiejuk

Syn Grzegorza i Nadziei, urodził się 1 stycznia 1948 r. we wsi Podrzeczany. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne oraz w 1977 r. Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. 15 lutego 1970 r. wstąpił w związek małżeński z Walentyną Martynowicz, córką Józefa i Marii. 21 lutego 1970 r. otrzymał święcenia diakońskie, a dzień później święcenia kapłańskie. W latach 1970 – 1971 był wikariuszem parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Zabłudowie. W maju 1971 r. został wyznaczony do pełnienia obowiązków duszpasterskich w parafii w Wojnowie. W okresie 1971 – 1982 mianowany został proboszczem parafii św. Anny w Królowym Moście, zaś w latach 1982 – 1983 pełnił obowiązki wikariusza parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku. Od 1983 r. do dziś jest proboszczem parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce oraz dziekanem okręgu sokólskiego. Jest pomysłodawcą i inicjatorem odbudowy cerkiewnej dzwonnicy. Za swoją posługę był wielokrotnie nagradzany. W 1999 r. Święty Sobór Biskupów PAKP nagrodził ks. Włodzimierza przywilejem noszenia mitry.

Script logo