Dzień wspomnienia św. męcz. Pawły - Sobota Rodzicielska

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Dziś przypada Sobota Rodzicielska przed świętem Trójcy Świętej (Trojczeskaja Rodzicielskaja Subota) - w tradycji prawosławia dzień modlitwy za zmarłych. Z tej okazji wierni spotkali się na sokólskim cmentarzu, by wspomnieć w modlitwie swoich bliskich, a także św. męcz. Pawłę - patronkę miejscowej kaplicy.
 
Uroczystą Boską Liturgię odprawił proboszcz ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk. Po Liturgii wierni uczestniczyli w świątecznej procesji wokół kaplicy, na zakończenie odsłużona została też Panichida za dusze wszystkich od wieków tu spoczywających.
 
Prócz świec wewnątrz cerkwi - jako symbolu żarliwej modlitwy, zapłonęły dziś także setki zniczy - jako dowód wiecznej pamięci o naszych przodkach. A że pamięć jest wieczna świadczyć może fakt, iż znicze ustawiane były nie tylko przy nowych pomnikach, tych pięknie przyozdobionych - często z pamiątkowym zdjęciem, ale także przy tych starszych, nieco uszkodzonych oraz tych, na których wiatr i deszcz zatarły już wyryte litery imion i dat. To co zaciera się w kamieniu nie ulega zatarciu w ludzkiej pamięci i sercu, bo zapalony znicz to nie tylko przedmiot, to każdorazowo słowa krótkiej modlitwy, prośba do Boga o zbawienie i życie wieczne oraz tak zwyczajnie - ludzkie wspomnienie czyjegoś życia tu na ziemi.
 
 
Adam Matyszczyk
Script logo