Goście z Rosji w jaczeńskiej parafii.

  • Foto: ks. Piotr Hanczaruk, ks. Piotr Omelczuk

    Foto: ks. Piotr Hanczaruk, ks. Piotr Omelczuk

W dniach 23-24 listopada parafię Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie odwiedzili goście z Klasztoru Świętej Trójcy i Sergiusza w Siergijew Posadzie w Rosji. O. Archimandryta Łukasz - dziekan wydziału ikonograficznego Moskiewskiej Prawosławnej Duchownej Akademii; o. Ihumen Serafin - kanonach Soboru Zaśnięcia NMP w Ławrze oraz Pani Wiera Anatoliewna. Powodem przyjazdu było odwiedzenie miejsca śmierci i pochówku starszego lejtnanta Mikołaja - dziadka Archimandryty i Pani Wiery, który zginą 27 lipca 1944 r. podczas działań wojennych.
 
Wojna z faszystowskimi wojskami III Rzeszy, we wsiach Jaczno i Harasimowicze, okazała się tragiczna w skutkach. Zginęło ok. 200 żołnierzy oraz ludność cywilna. Postrzeleni zostali m.in.: o. Mikołaj Niesłuchowski -późniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Nikanor, oraz jego matuszka Olga, dla której rana okazała śmiertelną i została pochowana na jaczeńskim cmentarzu. Spłonęła połowa Jaczna, od kaplicy cmentarnej Niewiast Niosących Wonności do cerkwi św. pror. Eliasza oraz cała wieś Harasimowicze.
 
W sobotę 23 listopada goście zapoznali się z usytuowaniem terenu i historią działań wojennych oraz odprawili panichidę na zbiorowej mogile w Harasimowiczach. Niedzielna Boska Liturgia była sprawowana przez Archimandrytę Łukasza, ks. Piotra Omelczuka i proboszcza miejscowej parafii ks. Piotra Hanczaruka. Śpiew był na dwa klirosy: parafialny i złożony z naszych gości z Ławry.
 
 
Ks. Piotr Omelczuk
Script logo