Gowienija duchowieństwa Dekanatu Sokólskiego

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Dziś, z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba - Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, w cerkwi Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy, duchowni Okręgu Sokólskiego uczestniczyli w gowienijach przed świętem Narodzenia Pańskiego. Rolę spowiednika duchowieństwa przyjął na siebie o. Aleksander Klimuk.
 
Duchowni - podobnie jak wierni, czynią starania, by we właściwy i godny sposób przygotować się do zbliżającego się święta Narodzenia Chrystusa. Nieodzownym elementem tych przygotowań jest spowiedź. I choć wygląda ona nieco inaczej, gdyż odbywa się w prezbiterium przy ołtarzu, to cel jest identyczny - oczyszczenie duszy. Kapłan, mimo iż jest pośrednikiem między Bogiem a wiernymi, jak każdy człowiek jest też grzesznikiem. Sakrament spowiedzi pozwala także i duchownemu na pokajanije i refleksję.
 
Zakończywszy Boską Liturgię, duchowni odsłużyli także Panichidę, podczas której wznosili modlitwę za dusze zmarłych ostatnio kapłanów, nowoprestawlennych: o. Mikołaja Dejneko, o. Aleksandra Makala oraz o. Anatola Konacha seniora. Po nabożeństwie dziekan Okręgu Sokólskiego podziękował wszystkim duchownym za uczestnictwo w gowienijach oraz pozdrowił ich w imieniu abp Jakuba. 
 
- Wyznaliśmy dziś przed Bogiem swoje grzechy, przyjęliśmy świętą Eucharystię, by w zbliżający się okres świąt wejść z czystym sercem, by radość narodzenia Chrystusa świętować z czystymi myślami. Władyka Jakub prosił o przekazanie pozdrowień - przede wszystkim wytrwałości na te trudne dni. Wszyscy zdajemy sobie przecież sprawę z tego, w jak trudnym okresie obecnie przyszło nam żyć. Jeśli Bóg pozwoli, pokonamy wszystkie te trudności - powiedział.
 
Ten ostatni okresie przed świętem Narodzenia Pańskiego warto poświęcić na przygotowania duchowe, których nie przysłonią domowe porządki czy przedświąteczne zakupy. Warto choć na chwilę się zatrzymać, odwiedzić świątynię i porozmawiać z Bogiem słowami modlitwy, wyznając szczerze własne grzechy i przyjmując życiodajny pokarm - święte Ciało i Krew Zbawiciela. Piękne święto narodzenia Syna Bożego przeżyje się tym pełniej, czym lepiej się doń przygotowało. Tym codziennym - domowym przygotowaniom, mogą też pomóc wieczorne audycje Radia Orthodoxia, nadawane na częstotliwości 91.3 FM oraz nabożeństwa z parafii w Jacznie i Mrągowie, transmitowane online za pośrednictwem portalu Facebook.
 
Adam Matyszczyk
Script logo