Informacja dotycząca nabożeństw i święcenia grobów w sokólskiej parafii

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Proboszcz parafii w Sokółce, ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk informuje, iż z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną i wprowadzone obostrzenia, nabożeństwa w najbliższą sobotę i niedzielę (14 i 15 listopada) sprawowane będą w głównej sokólskiej cerkwi św. Aleksandra Newskiego - początek Boskiej Liturgii w sobotę o godz. 8.00 w niedzielę o godz. 9.00. Święcenie grobów odbywać się zaś będzie według następującego porządku: sobota w godz.: 11.00 - 13.00; niedziela w godz.: 12.00 - 14.00.
W imieniu proboszcza zapraszamy do wspólnej modlitwy, prosimy też o stosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

 

Adam Matyszczyk

Script logo