Modlitwa w intencji mieszkańców Szudziałowa oraz zakończenie roku szkolnego

  • Foto: Elżbieta Jaroszewicz – GOKAiR Szudziałowo

    Foto: Elżbieta Jaroszewicz – GOKAiR Szudziałowo

W minioną sobotę (23 czerwca), w cerkwi p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Ostrowie Północnym, celebrowana była Boska Liturgia w intencji mieszkańców Gminy Szudziałowo. Wznoszono również modlitwy dziękczynne za zakończony rok szkolny 2017/2018.

Nabożeństwu przewodniczył proboszcz parafii, ks. mitrat Aleksander Klimuk. Wśród zgromadzonych w świątyni obecni byli reprezentanci władz samorządowych oraz przedstawiciele służb mundurowych: Wójt Gminy Szudziałowo Tadeusz Tokarewicz, przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Kędyś, dyrektor GOAKiR Elżbieta Jaroszewicz, z-ca komendanta Placówki Straży Granicznej w Szudziałowie ppłk SG Andrzej Maksimiuk, przedstawiciele Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej, nauczyciele z Zespołu Szkół w Szudziałowie oraz licznie zebrani uczniowie, którym towarzyszyli rodzice. Pięknym śpiewem uroczystą Liturgię uświetnił chór pod przewodnictwem niezastąpionej matuszki Ludmiły Klimuk.

Po dziękczynnym molebnie, ze słowem do zebranych zwrócił się o. Aleksander. Powołując się na wartości zawarte w Piśmie Świętym podkreślił trud niesienia służby drugiemu człowiekowi z perspektywy samorządowca. Służba ta powinna cechować się cierpliwością, odpowiedzialnością i otwartością na potrzeby społeczeństwa. Życzył wielu Łask Bożych na niwie pracy mieszkańcom całej gminy. Pozdrowił także uczniów, dziękując im za przybycie i uczestnictwo w nabożeństwach. Pouczył ich, że czas wakacji, to czas odpoczynku od obowiązków szkolnych, jednak nie odpoczynek od Pana Boga, gdyż praca na rzecz zbawienia powinna być nieustanna. Życząc Bożego błogosławieństwa na dni wolne od nauki przypomniał, iż drzwi cerkwi są otwarte cały czas.

Na zakończenie nabożeństwa uczniom, zarówno tym starszym jak i najmłodszym, zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i świadectwa, a także okolicznościowe upominki. Tradycyjnie prosto z cerkwi, wszyscy zebrani udali się na plebanię, gdzie czekały na nich lody i słodkie napoje.

 

o. Adrian Charytoniuk

Script logo