Nagrody Paschalne duchownym Dekanatu Sokólskiego

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Foto: Adam Matyszczyk

Jednym z punktów corocznych obrad Świętego Soboru Biskupów naszej Cerkwi, jest przyznanie Paschalnych nagród duchownym. Z okazji święta Paschy, swoje nagrody duchownym przyznają także biskupi diecezjalni. Poniżej prezentujemy decyzje hierarchów dotyczące nagród w Diecezji Białostocko-Gdańskiej oraz Dekanacie Sokólskim. 
 
 
Święty Sobór Biskupów PAKP, w Diecezji Białostocko-Gdańskiej nagrodził:
 
ihumeństwem:
 • hieromnicha Pantelejmona (Karczewskiego) – Supraśl,
palicą:
 • ks. Radiona Kondraciuka – Orneta,
protoijerejstwem:
 • ks. Adama Jakuca – Białystok,
 • ks. Mateusza Kiczko – Białystok.
 
Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, nagrodził:
 
nabiedrennikiem:
 • ks. Dawida Sulimę – Gdańsk.
kamiławką:
 
 • ks. Dawida Bartoszuka  - Białystok,
 • ks. Piotra Makala – Białystok,
 • ks. protodiakona Piotra Pietrowskiego – Supraśl,
 
złotym krzyżem:
 • ks. Piotra Hanczaruka – Jaczno

Wszystkim nagrodzonym, a w szczególności proboszczowi parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie - o. Piotrowi Hanczarukowi, serdecznie gratulujemy. Aksios czcigodni Ojcowie!

 

Adam Matyszczyk

Script logo