Nagrody Paschalne w Diecezji Białostocko-Gdańskiej

  • foto: Adam Matyszczyk

    foto: Adam Matyszczyk

Podczas tegorocznych wiosennych obrad na uroczystej sesji, Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, z okazji Święta Paschy Chrystusowej oraz 100-lecia autokefalii Cerkwi w Polsce, postanowił o nagrodzeniu duchownych. Kapłanów w Diecezji Białostocko-Gdańskiej nagrodził też ordynariusz JE Najprzewielebniejszy Jakub.

W Dekanacie Sokólskim nagrodzono:

Mitrą

  • ks. prot. Wiktora Tetiurkę
  • ks. prot. Jarosława Grygiewicza

Palicą

  • ks. prot. Adriana Charytoniuka

Wyróżnionym duchownym serdecznie gratulujemy - Aksios czcigodni Ojcowie!


Adam Matyszczyk

 

 

Script logo