Nowy Zarząd Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

  • foto: Paweł Turczyński

    foto: Paweł Turczyński

11 grudnia 2021 r., w Warszawie odbyło się XXXIX Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, podczas którego wyłoniono nowe władze organizacji.

 

 

  • Przewodniczącą BMP w Polsce została Gabriela Nowaszewska.
  • W skład zarządu weszli: Jakub Siemieniuk, Grzegorz Garbuz, Paulina Dmitruk, Marek Kuptel, Damian Kazimiruk, Michał Gwoździej, Jakub Szymoniuk, Wiktoria Charlak.
  • Na członków Komisji Rewizyjnej wybrano: o. Jarosława Jóźwika, Piotra Giegiela oraz Aleksandrę Jakoniuk.

Zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokoka.pl pragnie złożyć przewodniczącej oraz zarządowi najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia Bożego błogosławieństwa, sił i zapału do pracy. Radość jest tym większą, gdyż w skład nowego Zarządu zostali powołani także młodzi ludzie z Sokólszczyzny. Ustępującym władzom Bractwa należą się zaś słowa podziękowań i uznania za trud pracy na rzecz Cerkwi.

 

Adam Matyszczyk
za: www.facebook.com/BractwoMlodziezyPrawoslawnej

  • Foto: Marta Łuksza

    Foto: Marta Łuksza

Script logo