O. Jarosław Grygiewicz nagrodzony prawem noszenia mitry

  • Foto: Daniel Grygiewicz

    Foto: Daniel Grygiewicz

Dziś (21 maja), podczas uroczystości wspomnienia św. Jana Teologa w supraskim monasterze, miało miejsce wręczenie nagrody paschalnej proboszczowi parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy, ks. prot. Jarosławowi Grygiewiczowi. Decyzją Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, o. Jarosław został nagrodzony przywilejem noszenia mitry.

O. Jarosław urodził się 3 kwietnia 1966 r. w Białymstoku. W 1973 r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 27 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku. W 1981 r. wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które wraz z maturą ukończył w 1985 r. Dalsze nauki teologiczne kontynuował w Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym w Jabłecznej. Ukończył je w 1987 r. W dniu pamięci św. Onufrego Wielkiego, 25 czerwca 1987 r., w klasztorze w Jabłecznej z rąk Metropolity Warszawskiego i całej Polski Bazylego przyjął święcenia lektoratu. 28 lipca 1991 r. zawarł związek małżeński z Krystyną Makarewicz.W latach 1988-1992 zatrudniony był w charakterze kustosza i psalmisty przy katedrze św. Mikołaja w Białymstoku, a także jako psalmista parafii św. Marii Magdaleny w Białymstoku (1989-1992). Z rąk Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku przyjął święcenia diakonatu (13 czerwca 1992 r.) i kapłańskie (14 czerwca 1992 r.). W latach 1992-2008 był wikariuszem parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. W 2002 r. uzyskał tytuł licencjata teologii prawosławnej broniąc pracę „Działalność charytatywna w Kościele prawosławnym na terenie Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku”. Od 1 września 2004 r. do 19 stycznia 2005 r. pełnił obowiązki proboszcza parafii prawosławnej św. Jerzego w Wierzchlesiu. W latach 2003-2008 był kapelanem chorych w szpitalu w Sokółce. Od 10 marca 2008 r. jest proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy. Za pracę dla dobra Cerkwi nagrodzony został: nabiedrennikiem (1992), skufią (1993), kamiławką (1995), złotym krzyżem (1999), protoijerejstwem (2003), palicą (2006), krzyżem z ozdobami (2012), mitrą (2024).

Aksios czcigodny ojcze Jarosławie.

 

Adam Matyszczyk

Script logo