O. Wiktor Tetiurka nagrodzony prawem noszenia mitry

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Dziś (24 maja), w supraskim monasterze odbyła się konferencja duchowieństwa i pracowników świeckich Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Z tej okazji abp Jakub, w asyście bp Andrzeja, odprawił Boską Liturgię w monasterskiej cerkwi Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy. Podczas nabożeństwa miało miejsce wręczenie nagrody paschalnej proboszczowi dąbrowskiej parafii ks. prot. Wiktorowi Tetiurce. Decyzją Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, o. Wiktor został nagrodzony przywilejem noszenia mitry.

O. Wiktor urodził się 26 kwietnia 1966 r., w Sławatyczach. Lata dzieciństwa spędził w przyklasztornej parafii św. Onufrego w Jabłecznej. Po ukończeniu szkoły podstawowej - w 1981 r. wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, jednocześnie kontynuując edukację w liceum ogólnokształcącym. W 1985 rozpoczął kolejny etap nauki w Wyższym Seminarium Duchowym w Jabłecznej, które ukończył w 1987 r. Po ukończeniu seminarium był dyrygentem w parafii w Kodniu - w ówczesnej diecezji Warszawko-Bielskiej, następnie pracował jako referent w Kancelarii Arcybiskupiej w Białymstoku. 2 września 1990 r. wstąpił w związek małżeński z Elżbietą Mackiewicz. Przez następne lata był nauczycielem religii w kilku białostockich szkołach podstawowych. Święcenia diakońskie - 27 maja 1993 r. oraz kapłańskie - 30 maja 1993 r., przyjął z rąk Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy. Od 1 lipca 1993 r., mianowany został wikariuszem parafii w Krynkach. W latach 1996 - 2004 pełnił dodatkowo obowiązki proboszcza parafii w Wierzchlesiu. Tam też, 29 marca 2002 r. został podniesiony do godności protoijereja. W tym samym roku o. Wiktor ukończył też Chrześcijańską Akademię Teologiczną. Od 1 września 2004 r., był wikariuszem parafii św. Mikołaja w Michałowie. Od 1 kwietnia 2010 r., pełni ponadto obowiązki kapelana leśników i pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, sprawując opiekę duszpasterską na obszarze wszystkich nadleśnictw na terenie Diecezji Białostocko-Gdańskiej. 25 stycznia 2021 r., o. Wiktor minowany został proboszczem parafii św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej. 

Aksios czcigodny ojcze Wiktorze.

 

Adam Matyszczyk

Script logo