Organizacja nabożeństw i posług w parafii Św. Aleksandra Newskiego w Sokółce

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Foto: Adam Matyszczyk

Przedstawiamy komunikat ks. mitrata Włodzimierza Misiejuka, dotyczący organizacji nabożeństw i posług w parafii Św. Aleksandra Newskiego w Sokółce.

 

 

 1. Nabożeństwa będą sprawowane zgodnie z harmonogramem. Na wszystkich nabożeństwach będziemy modlić się za naszych parafian. Zgodnie z praktyką liturgiczną w soboty i niedziele na Liturgiach św. Bazylego Wielkiego i św. Jana Chryzostoma oraz na Molebnach i Panichidach będziemy wspominać wszystkie imiona przedłożone nam na karteczkach. Jednocześnie informujemy, iż możliwe jest pozostawienie karteczek z prośbą o modlitwę: w cerkwi przed nabożeństwami, w kancelarii parafialnej, telefonicznie (duchowieństwo parafialne) oraz elektronicznie.
 2. Uwzględniając decyzje władz państwowych z dnia 24 marca 2020 r., dotyczące wprowadzenia stanu epidemii i ograniczenia udziału wiernych w nabożeństwach do 5 osób, apelujemy do naszych wiernych o poważne potraktowanie ograniczeń oraz stosowanie się do nich. Zasada 5 osób będzie przez nas przestrzegana.
 3. Aby umożliwić naszym wiernym przystępowanie do sakramentu spowiedzi i Eucharystii, we środy i piątki o godz. 7.00 będziemy sprawować Liturgie Uprzednio Poświęconych Darów. Po zakończonych nabożeństwach w godz.: 8.15 - 10.00 duchowni będą dyżurować w cerkwi parafialnej ze Świętymi Darami. Osoby, które pragną przyjąć Eucharystię mogą w grupach 5-osobowych przyjść do świątyni, przystąpić do sakramentu spowiedzi i Świętej Eucharystii. Niezbędne jest odpowiednie przygotowanie się: post eucharystyczny, wysłuchanie nabożeństwa (online, radio, telewizja) lub przeczytanie fragmentu Ewangelii i Listów Apostolskich przeznaczonych na ten dzień, przeczytanie modlitw. Jednocześnie prosimy o stosowanie się do komunikatów duchowieństwa i członków rady parafialnej.
 4. Udział w sobotnich Liturgiach i Panichidach powinien być wcześniej ustalony z duchowieństwem parafialnym.
 5. Po zakończeniu niedzielnej Boskiej Liturgii, w godz.: 10.30 - 11.30 duchowni będą dyżurować w cerkwi parafialnej ze Świętymi Darami. Osoby, które pragną przyjąć Eucharystię mogą w grupach 5-osobowych przyjść do świątyni, przystąpić do sakramentu spowiedzi i Świętej Eucharystii. Niezbędne jest odpowiednie przygotowanie się: post eucharystyczny, wysłuchanie nabożeństwa (online, radio, telewizja) lub przeczytanie fragmentu Ewangelii i Listów Apostolskich przeznaczonych na ten dzień, przeczytanie modlitw. Jednocześnie prosimy o stosowanie się do komunikatów duchowieństwa i członków rady parafialnej.
 6. Wizyty duszpasterskie z sakramentem Eucharystii odbywają się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu i dotyczą wyłącznie osób chorych.
 7. Chórzystów prosimy o wyrozumiałość i ewentualne ustalenia optymalnych terminów z dyrygentem. Jednocześnie zachęcamy, aby wasz udział w nabożeństwie połączyć z przystąpieniem do Świętej Eucharystii.
 8. W czasie szczególnych obostrzeń musimy zaplanować obecność prysłużników w cerkwi. Prysłużnicy, którzy pragną uczestniczyć w nabożeństwach proszeni są o  kontakt z ks. Justynem Jaroszukiem w celu ustalenia harmonogramu.
 9. Duchowieństwo parafii telefonicznie udzieli wszelkich dodatkowych wyjaśnień i informacji związanych z Waszym uczestnictwem w nabożeństwach.
Harmonogram nabożeństw w dniach 29 marca - 5 kwietnia 2020
 
Niedziela (29.III)
9.00 - Boska Liturgia Św. Bazylego Wielkiego.
10.30 - 11:30 spowiedź i Eucharystia dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w Liturgii
18.00 - Pasja z czytaniem Ewangelii wg św. Łukasza
 
Środa (1.IV)
7.00 - Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
8.15 - 10.00 - spowiedź i Eucharystia dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w Liturgii
17:00 - jutrznia z czytaniem wielkiego kanonu pokutnego św. Andrzeja z Krety
 
Piątek (3.IV)
9.00 - Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów - rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Sokólskiego
18.00 - Krestnja Pieśń
 
Sobota (4.IV)
8:00 - Boska Liturgia Św. Jana Chryzostoma ze wspomnieniem zmarłych
18:00 - całonocne czuwanie
 
Niedziela (5.IV)
8.00 - Boska Liturgia Św. Bazylego Wielkiego
do 10.00 - spowiedź i Eucharystia dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w Liturgii
18:00 - Pasja z czytaniem Ewangelii wg św. Jana


Proboszcz parafii
św. Aleksandra Newskiego w Sokółce
ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk

 

Script logo