Parafia w Sokółce

Parafia św. Aleksandra Newskiego w Sokółce
16-100 Sokółka
ul. Piłsudskiego 4
telefon do proboszcza: 85 711 25 18
telefon do wikariusza: 519 089 939
Konto bankowe: 08 1020 1332 0000 1002 0345 5870

Proboszcz: ks. mitrat mgr Włodzimierz Misiejuk
Wikariusz: ks. Łukasz Ławreszuk
Zasięg terytorialny parafii: Sokółka, Kraśniany, Sokolany, Jacowlany, Makowlany, Drahle, Nowowola, Chwaszczewo, Kol. Jałówka, Sierbowce, Miejskie Nowiny.

Ogólny plan nabożeństw:

Środa:
Akatyst o godz. 18.00*

Sobota:
Boska Liturgia ze wspomnieniem zmarłych o godz. 8.00
Całonocne Czuwanie o godz. 18.00*

Niedziela:
Boska Liturgia o godz. 9.00
Wieczernia, Akatyst o godz. 18.00*

Dni świąteczne:
Boska Liturgia o godz. 9.00
w przeddzień święta Wieczernia o godz. 18.00*

* w okresie jesienno-zimowym wieczorne nabożeństwa rozpoczynają się o godz. 17.00

Święto parafialne:
12 września; Małe Poświęcenie Wody o godz. 8.00; Boska Liturgia o godz. 10.00

Kaplica św. Pawły: 
Święto patronki - 1 sobota po 16 czerwca; Boska Liturgia o godz. 9.30
Święcenie grobów: 
Niedziela Antypaschy (tydzień po Zmartwychwstaniu Pańskim); święcenie grobów od godz. 8.00, Boska Liturgia o godz. 10.00
Ścięcie głowy św. Jana Chrzciciela - 11 września, święcenie grobów od godz. 8.00, Boska Liturgia o godz. 10.00. Po Liturgii procesja na cmentarz żołnierzy radzieckich - Panichida za ofiary II wojny światowej.
1 listopada; święcenie grobów od godz. 8.00, Boska Liturgia o godz. 10.00
Śww. Kosmy i Damiana - 14 listopada; święcenie grobów od godz. 8.00, Boska Liturgia o godz. 9.00

Kaplica Wszystkich Świętych w Nowowoli: 
Święto parafialne - 1 niedziela po Pięćdziesiątnicy (9 niedziela po Zmartwychwstaniu Pańskim); święcenie grobów od godz. 8.00, Boska Liturgia o godz. 9.00
Święcenie grobów: 
Ostatnia sobota przed 1 listopada; święcenie grobów od godz. 8.00; Boska Liturgia o godz. 9.00
 

foto: Adam Matyszczyk

Script logo