Plan wizyt duszpasterskich z wodą jordańską - parafia w Sokółce

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Po radosnym i wzniosłym wspominaniu Narodzenia Chrystusa, przygotowujemy się duchowo na kolejne wielkie święto, jakim jest Objawienie Pańskie. To obchodzone stale 19 stycznia święto, jest jednym z dwunastu wielkich i jak każde z nich ma niepowtarzalny charakter i wyrazistą symbolikę. Mówi o ważnym wydarzeniu, kiedy to Jezus Chrystus w wieku ok. 30 lat przyjął chrzest w wodach rzeki Jordan z rąk Jana Chrzciciela. Wtedy też miało miejsce pierwsze objawienie się Trójcy Świętej. 

- Radujemy się z Narodzenia Pańskiego. Cieszymy się, że Bóg pozwolił nam po raz kolejny doczekać tego dnia. Po długim poście przyszedł czas na duchową radość, obdarowywanie się prezentami, na spotkania z bliskimi, imprezy i bale. Niebawem będziemy wspominać kolejne radosne wydarzenie, jakim jest Chrzest Pański zwany też Świętem Teofanii, czyli Objawienia. Pamiętajmy jednak, iż radość cielesna jest czym innym niż duchowa. Tej drugiej niezbędny jest post, modlitwa, pokuta i eucharystia, dlatego w przygotowaniach do święta Jordanu nie zapominajmy o tym duchowym aspekcie naszego życia - powiedział ks. Justyn Jaroszuk.

Istotnie, w wieczór poprzedzający święto, w wielu prawosławnych domach praktykowane jest zasiadanie do wspólnej, postnej wieczerzy, na wzór wigilii przed Narodzeniem Pańskim.

Jest to szczególne święto także z innego powodu. Zarówno w jego przeddzień jak i dnia następnego, w świątyniach celebruje się wielkie poświęcenie wody, przy czym w samo święto, po Liturgii, owo święcenie w wielu parafiach odbywa się nad rzekami, jeziorami bądź innymi zbiornikami wodnymi. Zebrani, w uroczystej procesji udają się nad akwen, by uczestniczyć w tym niezwykłym i jedynym w swoim rodzaju nabożeństwie, którego centralnym momentem jest zanurzenie krzyża w wodzie. Z uwagi na porę roku i mróz, często konieczne jest uprzednie wycięcie przerębla, który wierni przyozdabiają. Gdy takiego naturalnego zbiornika nie ma w bezpośredniej okolicy cerkwi, bądź w danej parafii nie ma takiej tradycji, poświęcenia wody dokonuje się w specjalnie przeznaczonym do tego celu naczyniu. 

Molebny z poświęceniem wody odprawia się też przy okazji innych świąt, ale wierni bardzo cenią właśnie „kreszczeńską” wodę. Po modlitwie w świątyni zanoszą ją do domów i oczekują na tradycyjną wizytę duszpasterską. Przestępując próg domostwa, kapłan modli się, po czym kropi wspomnianą wodą wszystkie pomieszczenia, śpiewając przy tym troparion święta: „Panie, gdy byłeś chrzczony w wodach Jordanu, wówczas objawiła się najczcigodniejsza Trójca, gdyż głos Rodzica dał o Tobie świadectwo, nazywając Cię umiłowanym Synem, Duch zaś w postaci gołębicy świadczył o prawdziwości słowa Ojca. Chwała Tobie, Chryste, bowiem objawiłeś się i oświeciłeś świat”. Duchowny w swych słowach wspomina też imiona wszystkich domowników oraz kropiąc wodą ich głowy, życzy zdrowia, pomyślności i łask Bożych na Mnohaja Leta. Modlitwa za dom i jego mieszkańców a także pokropienie wodą "jordańską" jest symbolicznym udziałem domowników w Bożym objawieniu. Jest to też okazja do bliższego poznania parafian i dłuższej rozmowy, zarówno o radościach jak i troskach dnia codziennego. Zwyczaj nakazuje, aby w każdym domu prócz oświęconej wody, na stole był chleb, sól, zapalona świeca oraz ikona. Kapłani odwiedzają domy swoich parafian aż do święta Spotkania Pańskiego.

Poniżej prezentujemy tegoroczny plan wizyt duszpasterskich z wodą jordańską, w parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce:


19.01 - sobota
Sokółka ul.: Grodzieńska, Kresowa, Fabryczna, Ciepła, Wesoła, Słoneczna, Lotników Lewoniewskich, Lewickiego, Os. Buchwałowo, Głowackiego, Wojska Polskiego, Bohaterów Monte Casino, Pocztowa.

21.01 - poniedziałek
Sokółka ul.: Piłsudskiego, Akacjowa, Polna oraz Makowlany, Jacowlany, Sokolany, Kraśniany, Nowowola 

22.01 - wtorek
Sokółka ul.: Zabrodzie, Górna, Dolna, Królowej Bony, Zygmunta Starego, Konopnickiej, Jodłowa, Reja, Sportowa, Wasilkowska, Piaskowa, Drzewna, Hubala, Sosnowa, Północna, Krasickiego, Turystyczna.

23.01 - środa
Sokółka ul.: Białostocka, Targowa, Wąska, Wyspiańskiego, 3-go Maja, Wiśniowa, Mikołajczyka, Docha, Witosa, Korczaka, Zamenhofa, Dąbrowskiego, Niemena, Lelewela, Warszawska, Roski Małe, Pl. Kilińskiego, Pl. Kościuszki.

24.01 - czwartek
Sokółka ul.: Wyszyńskiego, Kolejowa, Kołłątaja, 11 Listopada.

25.01 - piątek
Sokółka ul.: Kryńska, Wschodnia, Kleeberga, E. Plater, Majowa, Os. Zielone, Wodna, Cicha, Spokojna, Poprzeczna, Wspólna, Stawowa, Nadrzeczna, Jana Pawła II oraz Drahle.

26.01 - sobota
Sokółka ul.: Ściegiennego, Os. Centrum.

27.01 - niedziela
Sokółka ul.: Sikorskiego (cała), Matejki, Mickiewicza, Kopernika, Kłopotowskiego, Kasztanowa.

28.01 - poniedziałek
Sokółka ul.: Broniewskiego, Asnyka, Łąkowa, Reymonta, Gałczyńskiego, Skarżyńskiego, Prusa.

Miejskie Nowiny oraz Sierbowce – do uzgodnienia

 

o. Justyn Jaroszuk
Adam Matyszczyk

Script logo