Proboszcz parafii w Augustowie i Suwałkach

  • ks. prot. Marek (Mariusz) Kozłowski

    ks. prot. Marek (Mariusz) Kozłowski

Urodził się w 1979 r. w Białymstoku. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Gródku a następnie Liceum Ogólnokształcącego w Michałowie, wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Ukończył je w 2001 r., następnie kontynuował studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które ukończył w 2007 r. obroną pracy magisterskiej "Historia Dekanatu Gdańskiego". W 2001 r. wstąpił w związek małżeński z Elżbietą Antonowicz. Święcenia diakońskie (23 marca) i kapłańskie (30 marca) przyjął w 2003 r. w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku z rąk Biskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba. W latach 2003-2009 był proboszczem parafii w Ornecie i Morągu. Od 1 stycznia 2010 r. do 16 stycznia 2022 r. był wikariuszem parafii prawosławnej św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej. Od 15 grudnia 2010 r. został mianowany proboszczem parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Augustowie, a od 17 stycznia 2022 r. także proboszczem parafii Wszystkich Świętych w Suwałkach. Jest jednym z pomysłodawców i inicjatorów budowy nowej cerkwi w Augustowie. Za pracę dla dobra Cerkwi nagrodzony został: nabiedrennikiem (2004), skufią (2006), kamiławką (2008), złotym krzyżem (2010), protoijerejstwem (2013), palicą (2018), krzyżem z ozdobami (2022).

Script logo