Proboszcz parafii w Dąbrowie Białostockiej

  • ks. prot. Wiktor Tetiurka

    ks. prot. Wiktor Tetiurka

ks. prot. Wiktor Tetiurka

Urodził się 26 kwietnia 1966 r., w Sławatyczach. Lata dzieciństwa spędził w przyklasztornej parafii św. Onufrego w Jabłecznej. Po ukończeniu szkoły podstawowej - w 1981 r. wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, jednocześnie kontynuując edukację w liceum ogólnokształcącym. W 1985 rozpoczął kolejny etap nauki w Wyższym Seminarium Duchowym w Jabłecznej, które ukończył w 1987 r. Po ukończeniu seminarium był dyrygentem w parafii w Kodniu - w ówczesnej diecezji Warszawko-Bielskiej, następnie pracował jako referent w Kancelarii Arcybiskupiej w Białymstoku. 2 września 1990 r. wstąpił w związek małżeński z Elżbietą Mackiewicz. Przez następne lata był nauczycielem religii w kilku białostockich szkołach podstawowych. Święcenia diakońskie - 27 maja 1993 r. oraz kapłańskie - 30 maja 1993 r., przyjął z rąk Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy. Od 1 lipca 1993 r., mianowany został wikariuszem parafii w Krynkach. W latach 1996 - 2004 pełnił dodatkowo obowiązki proboszcza parafii w Wierzchlesiu. Tam też, 29 marca 2002 r. został podniesiony do godności protoijereja. W tym samym roku o. Wiktor ukończył też Chrześcijańską Akademię Teologiczną. Od 1 września 2004 r., był wikariuszem parafii św. Mikołaja w Michałowie. Od 1 kwietnia 2010 r., pełni ponadto obowiązki kapelana leśników i pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, sprawując opiekę duszpasterską na obszarze wszystkich nadleśnictw na terenie Diecezji Białostocko-Gdańskiej. 25 stycznia 2021 r., o. Wiktor minowany został proboszczem parafii św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej. 

Script logo