Proboszczowie parafii w Augustowie

 • 1876-1906 – ks. prot. Maksymilian Stępkowski 
 • 1906-1915 – ks. prot. Jan Makarewski 
 • 1915-1919 – Bieżeństwo 
 • w okresie międzywojennym opiekę duchową sprawował proboszcz z Suwałk
 • w czasie II wojny światowej i zaraz po niej parafia nie miała opieki duchowej
 • 1954-1960 – ks. prot. Borys Dykaniec 
 • 1959-1960 – ks. prot. Włodzimierz Kuprianowicz 
 • 1960-1964 – ks. prot. Bazyli Szklaruk 
 • 1964-1984 – ks. prot. Mikołaj Sidorski 
 • 1984-1997 – ks. prot. Mikołaj Kalina 
 • 1997-2002 – ks. prot. Jan Kojło 
 • 2002-2010 – ks. prot. Grzegorz Biegluk 
 • od 2010     – ks. prot. Marek Mariusz Kozłowski
Script logo