Proboszczowie parafii w Jacznie

 • 918-1924 – ks. prot. Mikołaj Rudeczko
 • 1925-1930 – ks. prot. Leoncjusz Kańkowski
 • 1930-1935 – ks. prot. Jan Orłow
 • 1935-1948 – ks. prot. Mikołaj Niesłuchowski
 • 1948-1959 – ks. prot. Jan Krzemiński
 • 1959-1960 – ks. prot. Anatol Kononiuk
 • 1960-1971 – ks. prot. Mikołaj Wakułowicz
 • 1971-1985 – ks. prot. Anatol Konach
 • 1985-1986 – ks. prot. Wiktor Łomaszkiewicz
 • 1986-1987 – ks. prot. Józef Sitkiewicz
 • 1988-2004 – ks. prot. Władysław Masajło
 • 2004-2013 – ks. prot. Sławomir Jakimiuk
 • 2013-2016 – ks. Piotr Omelczuk 
 • od 2016     – ks. Piotr Hanczaruk
Script logo