Proboszczowie parafii w Kuźnicy

 • Do I wojny światowej:
 • ks. prot. Fiedosiuk
 • ks. prot. Andrzej Noskowicz
 • ks. prot. Jan Noskowicz
 • 1928-1932 – ks. prot. Antoni Marcinkiewicz
 • 1932-1933 – ks. prot. Dymitr Doroszkiewicz
 • 1933-1946 – ks. prot. Sergiusz Pietraszkiewicz
 • 1946-1950 – ks. prot. Piotr Rodkiewicz
 • 1950-1953 – ks. prot. Włodzimierz Garustowicz
 • 1953-1954 – ks. prot. Ignacy Romaniuk
 • 1954-1958 – ks. prot. Mikołaj Pasternacki
 • 1958-1967 – ks. prot. Leonid Byczuk
 • 1967-1973 – ks. prot. Anatol Kiryk
 • 1973-1979 – ks. prot. Eugeniusz Kosakowski
 • 1979-1983 – ks. prot. Józef Sitkiewicz
 • 1983-1985 – ks. prot. Wiktor Łomaszkiewicz
 • 1985-2008 – ks. prot. Anatol Konach
 • od 2008     – ks. prot. Jarosław Grygiewicz
Script logo