Projekty realizowane przez parafię

  • Mural przedstawiający cerkiew św. pror. Eliasza w Jacznie

    Mural - przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

    Aby młodemu pokoleniu przekazać wieloletnią tradycję, a starszym mieszkańcom wzbogacić wspomnienia, nieopodal jaczniańskiej cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego powstał mural, przedstawiający nieistniejącą już drewnianą świątynię, której patronem był św. prorok Eliasz. Przedsięwzięcie jest efektem współpracy miejscowej parafii z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i powstało w ramach promocji naszego regionu. 

Script logo