Rekolekcje Bractwa św. Spirydona

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Dzisiejszego popołudnia, w sokólskiej cerkwi św. Aleksandra Newskiego, miały miejsce rekolekcje członków i sympatyków Bractwa św. Spirydona. Wspólna modlitwa, spowiedź oraz zjednoczenie się z Chrystusem w kielichu Eucharystycznym, to element wielkopostnych duchowych przygotowań, które po zakończeniu Boskiej Liturgii Uprzednio Uświęconych Darów, kontynuowano w siedzibie organizacji. Po wspólnym posiłku, licznie przybyłe duchowieństwo okręgu sokólskiego oraz kilkadziesiąt zgromadzonych osób, wysłuchało prelekcji o. Piotra Makala na temat znaczenia postu we współczesnej rodzinie.

Duchowny w bardzo przystępny i prosty sposób opowiadał o rodzajach i intencjach postu, o prawidłowym jego przebiegu - jako połączenie wstrzemięźliwości w spożywaniu określonych potraw, wzmożonej modlitwie oraz walce ze słabościami. Akcentował, by post w rodzinie przeżywać wspólnie ze współmałżonkiem i dziećmi oraz korzystać z życiodajnego daru Chrystusa jakim jest Eucharystia.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania o. Piotrowi za słowa duchowego pouczenia, duchownym za modlitwę i sakramenty oraz wszystkim którzy postanowili dzisiejsze popołudnie i wieczór spędzić w gronie Bractwa.     

 

Adam Matyszczyk

Script logo