Roboty remontowo-konserwatorskie ścian zewnętrznych, podwalin i elewacji z renowacją szalówki zewnętrznej

Parafia Prawosławna pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła realizuje projekt nr WND-RPPD.08.06.00-20 0225/18 pn. „Roboty remontowo-konserwatorskie ścian zewnętrznych – podwalin i elewacji z renowacją szalówki zewnętrznej zabytkowej cerkwi p/w Świętych Piotra i Pawła w Samogródzie” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0225/18-00 zawartą dnia 3 grudnia 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Celem projektu jest zachowanie i szerokie udostępnienie cennego dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zabytkowej cerkwi p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Samogródzie.

 

Script logo