Spotkanie bractw parafialnych w Jacznie

  • Foto: ks. Piotr Hanczaruk

    Foto: ks. Piotr Hanczaruk

W dniach 27-29 czerwca, w ośrodku wypoczynkowym Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Jacznie, odbyło spotkanie integracyjne młodzieży działającej przy parafiach: w Dąbrowie Białostockiej, Jacznie i Fastach.

Spotkanie rozpoczęło się od akatystu do Świętego Onufrego Wielkiego, po czym młodzież uczestniczyła w integracyjnym ognisku połączonym z kolacją. Poniedziałkowe przedpołudnie uczestnicy poświęcili na pomoc parafii w uporządkowaniu i przewiezieniu drewna do piwnicy, wieczorem zaś rywalizowali w grach planszowych. Wtorek minął sportowo i intelektualnie podczas gry terenowej, podczas której można było zgłębić historię miejscowej parafii. Ostatnim i najważniejszym punktem spotkania była Boska Liturgia, upiększona śpiewem chóru składającego się z uczestników spotkania. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom oraz opiekunom duchowym: o. Wiktorowi Tetiurce, o. Piotrowi Borowikowi i o. Piotrowi Hanczarukowi. Wyrazy wdzięczności kierują też w stronę Zarządu BMP DB-G za udostępnienie obiektu.

 

Adam Matyszczyk
za: www.facebook.com/cerkiewjaczno

Script logo