Święcenie grobów i nabożeństwa sprawowane 1 i 14 listopada

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Foto: Adam Matyszczyk

Mimo, iż w tradycji prawosławia 1 listopada nie jest dniem szczególnej modlitwy za zmarłych, to wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wiernych i korzystając z dnia wolnego od pracy, jak co roku, w większości parafii na Sokólszczyźnie będzie można poświęcić groby swoich bliskich, złożyć karteczkę z imionami w modlitwie za dusze wszystkich, którzy zasnęli z nadzieją na zmartwychwstanie, a także uczestniczyć w sprawowanych nabożeństwach.

W tym roku, w przypadający na 1 listopada wtorek, poświęcić groby oraz uczestniczyć w nabożeństwach będzie można w:

Sokółce:

 • święcenie grobów od godz. 8.00, Boska Liturgia w kaplicy na cmentarzu o godz. 10.00;

Dąbrowie Białostockiej:

 • święcenie grobów od godz. 11.00, Boska Liturgia o godz. 9.00;

Siderce:

 • święcenie grobów od godz. 7.00, Boska Liturgia o godz. 10.00;

Jacznie:

 • święcenie grobów od godz.14.00;

Krynkach:

 • święcenie grobów po Boskiej Liturgii w kaplicy na cmentarzu, początek nabożeństwa o godz. 9.00;

Kuźnicy:

 • święcenie grobów po Boskiej Liturgii, początek nabożeństwa o godz. 8.00;

Nowym Dworze:

 • święcenie grobów od godz.: 13.00, (od godz. 9.00 w Rygałówce);

Ostrowiu Północnym:

 • święcenie grobów od godz. 10.00;

Samogródzie:

 • święcenie grobów po Boskiej Liturgii, początek nabożeństwa o godz. 8.00;

Suwałkach: 

 • święcenie grobów po Boskiej Liturgii, początek nabożeństwa o godz. 9.00;

Duchowni zapraszają też do odwiedzania cmentarzy w okresie poprzedzającym i następującym po 1 listopada, w:

Sokółce:

 • 30 października - święcenie grobów w godz.: 12.00 - 15.00;

Augustowie:

 • 6 listopada - święcenie grobów po Boskiej Liturgii, początek nabożeństwa o godz. 9.00;

Krynkach:

 • 29 października - święcenie grobów w godz.: 14.00 - 16.00, Boska Liturgia w cerkwi Narodzenia NMP o godz. 9.00;
 • 30 października - święcenie grobów w godz.: 12.00 - 14.00, Boska Liturgia w cerkwi Narodzenia NMP o godz. 9.00;
 • 31 października - święcenie grobów w godz.: 15.00 - 17.00;

Kuźnicy:

 • 30 października - święcenie grobów po Boskiej Liturgii, początek nabożeństwa o godz. 9.00;
 • 31 października - święcenie grobów od godz. 14.00;

Nowym Dworze:

 • 6 listopada - święcenie grobów po Boskiej Liturgii, początek nabożeństw o godz. 9.00;
 • 12 listopada - święcenie grobów od godz. 14.00;
 • 13 listopada - święcenie grobów po Boskiej Liturgii, początek nabożeństw o godz. 9.00;

Kruszynianach:

 • 6 listopada - święcenie grobów od godz. 8.00, Boska Liturgia o godz. 10.30;

Siderce:

 • 30 października - święcenie grobów po Boskiej Liturgii, początek nabożeństwa o godz. 9.00; 

Jacznie:

 • 30 października - święcenie grobów w godz.: 16.00 - 17.00;
 • 31 października - święcenie grobów w godz.: 16.00 - 17.00;
 • 5 listopada - święcenie grobów po Boskiej Liturgii, początek nabożeństw o godz. 9.00;
 • 6 listopada - święcenie grobów po Boskiej Liturgii, początek nabożeństw o godz. 9.00,
 • 13 listopada - święcenie grobów po Boskiej Liturgii, początek nabożeństw o godz. 9.00;

Po raz kolejny wyruszymy na cmentarze 14 listopada, w dniu pamięci śww. Kosmy i Damiana. O tym dniu mówi się powszechnie „Prawosławne Wszystkich Świętych”, zapewne w kontekście dwutygodniowego odstępu po katolickim święcie zmarłych. Choć w tradycji prawosławia nie jest to dzień szczególnej modlitwy za zmarłych, w wielu parafiach kapłani święcą groby i sprawują nabożeństwa. Wynika to właśnie z przyzwyczajenia zarówno wiernych jak i środowiska, iż prawosławne święta wypadają zwykle 13 dni po katolickich. Jeżeli zaś chodzi stricte o Wszystkich Świętych, to obchodzimy je w pierwszą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, czyli w 9 niedzielę po święcie Zmartwychwstania Pańskiego, jest to zatem święto ruchome.

W tym roku, w przypadający na 14 listopada poniedziałek, poświęcić groby będzie można m.in. w:

Sokółce:

 • święcenie grobów od godz. 11.00; Boska Liturgia w cerkwi św. Aleksandra Newskiego o godz. 9.00;

Jacznie:

 • święcenie grobów po Boskiej Liturgii, początek nabożeństwa o godz. 10.00;

Nowym Dworze:

 • święcenie grobów od godz. 8.00; Boska Liturgia o godz. 10.00.

 

Adam Matyszczyk

Script logo