Święcenie grobów i nabożeństwa sprawowane 1 listopada

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Foto: Adam Matyszczyk

Mimo, iż w tradycji prawosławia 1 listopada nie jest dniem wspomnienia zmarłych, to wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wiernych i korzystając z dnia wolnego od pracy, jak co roku, w wielu parafiach na Sokólszczyźnie będzie można poświęcić groby swoich bliskich, złożyć karteczkę z imionami w modlitwie za dusze wszystkich od wieków zmarłych a także uczestniczyć w sprawowanych nabożeństwach.

Ks. Justyn Jaroszuk - wikariusz parafii św. Aleksandra Newskiego wyjaśnia, kiedy Cerkiew prawosławna szczególnie modli się za dusze zmarłych.

- Każda sobota, w tygodniowym cyklu nabożeństw, jest poświęcona pamięci tych, którzy odeszli. Wówczas, w wielu świątyniach odprawiana jest Boska Liturgia ze wspomnieniem zmarłych. Cerkiew odnosi się w ten sposób do wydarzeń Wielkiej Soboty, dnia pogrzebu Chrystusa i oczekiwania na Jego Zmartwychwstanie. Ponadto w ciągu całego cerkiewnego roku liturgicznego ustanowionych jest kilka dni, w których wierni w sposób szczególny wspominają i modlą się za zmarłych. Nie da się wyodrębnić spośród nich tej jednej, najważniejszej daty. Do wspomnianych dni zaliczyć należy drugi wtorek po święcie Zmartwychwstania Pańskiego - nazywany Radonicą, kiedy to wierni odwiedzając cmentarze dzielą się ze zmarłymi radością Zmartwychwstania Chrystusa. W praktyce przesuwane jest to jednak na pierwszą niedzielę po Passze - zwaną Niedzielą Antypaschy lub też Niedzielą Przewodnią. Poświęconymi pamięci zmarłych są też wybrane soboty w ciągu roku - zwane Sobotami Rodzicielskimi. Do tych dni zaliczają się: sobota na tydzień przed Wielkim Postem - zwana Sobotą Mięsopustną; soboty przed drugą, trzecią i czwartą niedzielą Wielkiego Postu; sobota przed świętem Zesłania Ducha Świętego oraz sobota przed wspomnieniem św. Dymitra z Tesalonik - która w tym roku przypada 2 listopada. Oprócz tego, lokalnie w poszczególnych parafiach są ustalone dni, w których duchowni święcą groby na cmentarzach. Zwykle są to dni wspomnienia patrona danej cmentarnej kaplicy, bądź też inne święta, uroczyście obchodzone w danej parafii jak np.: św. Kosmy i Damiana - przypadające 14 listopada, czy też Ścięcie Głowy św. Jana Chrzciciela - obchodzone 11 września.

W tym roku, w przypadający na 1 listopada piątek, poświęcić groby oraz uczestniczyć w nabożeństwach będzie można w:

 • Sokółce: święcenie grobów od godz. 8.00; Boska Liturgia o godz. 10.00;
 • Dąbrowie Białostockiej: święcenie grobów od godz. 11.00; Boska Liturgia o godz. 9.00;
 • Siderce: święcenie grobów od godz. 7.00; Boska Liturgia o godz. 10.00;
 • Jacznie: święcenie grobów od godz.14.30;
 • Krynkach: święcenie grobów od godz. 9.00; Boska Liturgia o godz. 10.00;
 • Kuźnicy: święcenie grobów po Boskiej Liturgii, początek nabożeństwa o godz. 8.00;
 • Nowym Dworze: święcenie grobów od godz. 11.00;
 • Ostrowie Północnym: święcenie grobów od godz. 9.00;
 • Samogródzie: święcenie grobów po Boskiej Liturgii, początek nabożeństwa o godz. 9.00;

Ponadto, duchowni zapraszają do odwiedzania cmentarzy w okresie bezpośrednio poprzedzającym i następującym po 1 listopada, a mianowicie:

 • Augustowie: 3 listopada - święcenie grobów od godz. 11.00, Boska Liturgia o godz. 9.00;
 • Ozieranach Wielkich: 4 listopada - święcenie grobów po Boskiej Liturgii, początek nabożeństwa o godz. 9.00;
 • Krynkach: 31 października - święcenie grobów od godz. 14.00
 • Kuźnicy: 31 października - święcenie grobów od godz. 14.00; 2 listopada - święcenie grobów po Boskiej Liturgii, początek nabożeństwa o godz. 9.00,
 • Nowowoli: 26 października - święcenie grobów od godz. 8.00; Boska Liturgia o godz. 10.00;
 • Nowym Dworze: 3 listopada - święcenie grobów po Boskiej Liturgii, początek nabożeństw o godz. 9.00;
 • Kruszynianach: 3 listopada - święcenie grobów od godz. 7.30, Boska Liturgia o godz. 10.00;
 • Siderce: 27 października - święcenie grobów po Boskiej Liturgii, początek nabożeństwa o godz. 9.00; 31 października - święcenie grobów od godz. 15.00
 • Jacznie: 2 listopada - święcenie grobów po Boskiej Liturgii, początek nabożeństw o godz. 9.00; 9 listopada - święcenie grobów od godz. 14.00; 10 listopada - święcenie grobów od godz. 11.00,
 • Sokółce: 31 października - święcenie grobów od godz. 12.00;

Bractwo Cerkiewne św. Spirydona pragnie poinformować, iż wzorem lat ubiegłych, przy większości cmentarzy prowadzona będzie dystrybucja zniczy. Stoiska będą oznaczone logo Bractwa. Uzyskane ofiary będą przeznaczone na statutową działalność Bractwa, oraz w dużej części przekazywane jako żertwa na rzecz poszczególnych parafii. Serdecznie zachęcamy do przyłączenia się i wspomagania w ten sposób naszej inicjatywy. Zwracamy się także z prośbą do osób, które w swoich parafiach mogłyby pomóc w organizacji przedsięwzięcia. To naprawdę szczytny cel i każda pomocna para rąk będzie mile widziana. Najlepiej kontaktować się z koordynatorem akcji Danielem Szczurko tel. 515 194 006, napisać na adres bractwo@cerkiew-sokolka.pl lub zwrócić się do swojego proboszcza.

 

Adam Matyszczyk

Script logo