Święcenie grobów i nabożeństwa sprawowane 14 listopada

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

14 listopada, w dniu pamięci śww. Kosmy i Damiana, po raz kolejny wyruszymy na cmentarze, by odwiedzić swoich bliskich i wznieść przed Bogiem modlitwę za ich nieśmiertelne dusze. O tym dniu mówi się powszechnie „Prawosławne Wszystkich Świętych”, zapewne w kontekście dwutygodniowego odstępu po katolickim święcie zmarłych. W istocie jednak sytuacja wygląda nieco inaczej.

W tym dniu Cerkiew czci pamięć św. Kosmy i Damiana, żyjących w III wieku lekarzy cudotwórców, którzy otrzymawszy od Boga talent leczenia ludzi, wykorzystywali go, uzdrawiali chorych nie biorąc za to żadnych opłat. Bardzo często można usłyszeć, iż dzień ów nazywa się mianem „Prawosławne Wszystkich Świętych”. 14 listopada Cerkiew nie wspomina Wszystkich Świętych i choć każdy dzień jest dobrym dniem na modlitwę, to 14 listopada nie jest w tradycji prawosławnej dzień szczególnej modlitwy za zmarłych. W wielu parafiach kapłani jednak święcą groby i odprawiają nabożeństwa. Wynika to właśnie z przyzwyczajenia zarówno wiernych jak i środowiska, iż prawosławne święta wypadają zwykle 13 dni po katolickich. Ponadto jest to też wynik pewnego pragmatyzmu. Kapłani pomagają sobie wzajemnie i np. 1 listopada święcą groby w jednej parafii, by 14-go zrewanżować się pomocą w innej. Jeżeli zaś chodzi stricte o Wszystkich Świętych, to obchodzimy je w pierwszą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, czyli w 9 niedzielę po święcie Zmartwychwstania Pańskiego, jest to zatem święto ruchome.

W tym roku, w przypadającą na 14 listopada sobotę, poświęcić groby będzie można m. in. w:

  • Sokółce: święcenie grobów od godz. 8.00; Boska Liturgia o godz. 9.00.
  • Krynkach: święcenie grobów od godz. 12.00; Boska Liturgia o godz. 9.00;
  • Jacznie: święcenie grobów po Boskiej Liturgii, początek nabożeństwa o godz. 10.00,
  • Nowym Dworze: święcenie grobów od godz. 8.00; Boska Liturgia o godz. 9.30.

 

Adam Matyszczyk

Script logo