Święto Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Krynkach

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Rok kalendarzowy trwa w najlepsze, jednak kilka dni temu - 14 września (według kalendarza gregoriańskiego) rozpoczął się nowy cerkiewny rok liturgiczny. Datę tę ustalono już w IV stuleciu, podczas Soboru Powszechnego w Nicei. Rok liturgiczny w Cerkwi prawosławnej zawiera w sobie liczne święta stałe oraz ruchome. Największym wśród nich jest rzecz jasna Zmartwychwstanie Pańskie. Drugim w hierarchii jest cykl dwunastu wielkich świąt: Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy (21 września), Podwyższenie Krzyża Pańskiego (27 września), Wprowadzenie Przenajświętszej Bogurodzicy do Świątyni (4 grudnia), Chrzest Pański / Objawienia Pańskie (19 stycznia), Narodzenie Chrystusa (7 stycznia), Spotkanie Pańskie (15 lutego), Zwiastowanie Przenajświętszej Bogurodzicy (7 kwietnia), Wjazd Chrystusa do Jerozolimy (tydzień przed świętem Zmartwychwstania), Wniebowstąpienie Pańskie (40 dni po święcie Zmartwychwstania), Zesłanie Ducha Świętego / Pięćdziesiątnica (50 dni po święcie Zmartwychwstania), Przemienienie Pańskie (19 sierpnia), Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy (28 sierpnia). Pierwsze z tego cyklu - Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy, uroczyście celebrowano dziś w Krynkach, jako parafialne święto cerkwi i całej tamtejszej wspólnoty wiernych.
 
Pierwszy raz od lat, parafialne święto w Krynkach uświetnił obecnością zwierzchnik Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Abp Jakub przewodniczył uroczystej Boskiej Liturgii, którą celebrował w otoczeniu 11 duchownych, w tym 2 diakonów. U bram świątyni przywitała hierarchę miejscowa młodzież oraz delegacja władz samorządowych: wicestarosta powiatu sokólskiego Jerzy Białomyzy, burmistrz Krynek Jolanta Gudalewska, przewodniczący rady miejskiej Józef Stanisław Czarniecki oraz sekretarz gminy Jerzy Citko.   
 
Pierwszy raz gospodarzem święta parafialnego, jako proboszcz, był też ks. prot. Justyn Jaroszuk. Na początku uroczystości przywitał abp Jakuba, prosząc o arcypasterską modlitwę za całą społeczność wiernych, zaś na zakończenie podziękował wszystkim zebranym za wspólną modlitwę i obecność w tym ważnym dla parafii dniu.
 
W trakcie nabożeństwa o. Piotr Hanczaruk - proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie, został nagrodzony przywilejem noszenia kamiławki. Serdecznie gratulujemy i za duchowieństwem oraz chórem powtarzamy Aksios (godzien), o. Piotrze!
 
Hierarcha w wygłoszonej homilii mówił o wielkości dzieła, które dokonało się w Przenajświętszej Bogurodzicy.
 
- Żeby zrozumieć miejsce Bogurodzicy w Cerkwi trzeba zacząć od planu Bożego na zbawienie człowieka. Żeby zrozumieć Jej wielkość, kim jest i jak jest dla nas ważna, trzeba zrozumieć jakiej tajemnicy służyła. Po upadku człowieka Bóg miał plan wobec niego, by ponownie wprowadzić człowieka do raju. Adam i Ewa zgrzeszyli i zostali wygnani z raju. Ich potomstwo, którym i my jesteśmy, żyje w świecie, w którym panuje grzech. A skutkiem grzechu jest śmierć i wszystkie życiowe trudności. Żeby wybawić człowieka i dać mu możliwość powrotu do życia rajskiego, wymagana była interwencja samego Boga, który jest miłością i przejawia miłosierdzie również wobec upadłego człowieka (...). Tak jak pięknie mówią teologowie, musiała być interwencja samego Boga, po to by w tym planie, w ekonomii Boskiego zbawienia, mogło się dokonać odnowienie naszej ludzkiej natury skażonej przez grzech. Musiał narodzić się sam Bóg i sam Bóg musiał stać się człowiekiem. Jezus Chrystus był Bogiem i człowiekiem. W osobie Jezusa Chrystusa zjednoczyła się Boskość był bowiem zrodzony odwiecznie, ale stał się też człowiekiem, bowiem urodził się z Marii - przyjął od Niej ludzką naturę. Ludzkość oczekiwała dość długo po upadku, na tą najświętszą dziewicę, która będzie godną stać się matką samego Boga (...). Była nią Przenajświętsza Maria Panna, która obiecała, że będzie służyć w dziewictwie Bogu. Ta obietnica została spełniona, bowiem w niej spełniło się niemożliwe. Była matką i dziewicą, było macierzyństwo ale nie było małżeństwa. Tę tajemnicę właściwie dziś obchodzimy. Tak jak śpiewamy w troparionie - cała ludzkość się dziś raduje, bowiem znalazła się od nas - od ludzkości ta, która mogła stać się matką samego Boga. Podobnie śpiewamy na Boże Narodzenie - mówiąc, że niebo dało gwiazdy Synowi Bożemu, ziemia grotę, a my Marię Pannę. Ludzkość miała swój udział we wcieleniu samego Boga. Dziś radujemy się, że nasze życie nie kończy się tu na ziemi, ale że jest też życie wieczne i zmartwychwstanie. Mogło się to stać dzięki Przenajświętszej Bogurodzicy i Jej Synowi, który zjednoczył boskość z ludzkością - powiedział hierarcha.
 
Po uroczystej procesji ze słowem do wiernych ponownie zwrócił się abp Jakub, dziękując za obecność i modlitwę wszystkim zebranym, w szczególności przedstawicielom władz samorządowych i służb. Hierarcha podziękował też chórowi za piękny śpiew oraz proboszczowi za przygotowanie święta. 
 
Zwierzchnikowi diecezji, za wizytę i duszpasterską opiekę, podziękowała z kolei burmistrz Krynek.
 
- Ekscelencjo najprzewielebniejszy abp Jakubie, bardzo się cieszymy się, że abp w dniu dzisiejszym jest tu z nami. To dla nas - dla całej społeczności i dla mnie osobiście, jako włodarza tej gminy, ogromny zaszczyt. Tak szczególne osoby rzadko u nas goszczą, dlatego jest to dla nas szczególne święto i bardzo za to dziękujemy. Czcigodni ojcowie, ks. proboszczu Justynie - dziękujemy za wspólną modlitwę za całą naszą społeczność - powiedziała Jolanta Gudalewska.   
 
Na zakończenie proboszcz, ks. prot. Justyn Jaroszuk, dziękując wszystkim zgromadzonym za przybycie i wspólną modlitwę. Był to szczególny dzień dla o. Justyna, gdyż po raz pierwszy jako proboszcz i po raz pierwszy w tej parafii, przygotowywał cerkiew i parafię do święta. 
        
W późniejszej rozmowie o przygotowaniu i przebiegu święta, o. Justyn wyraził wdzięczność wszystkim ludziom dobrej woli, dzięki którym udało się wszystko tak sprawnie zorganizować. Duchowny odniósł się też do miejsca i roli jaką przyszło mu pełnić.
 
- Chciałbym podziękować Władyce Jakubowi za kredyt zaufania, jakim obdarzył moją osobę, mianując mnie proboszczem parafii w Krynkach. Serdecznie dziękuję też pani burmistrz Jolancie Gudalewskiej, za dobroć jaką mi okazała i pomoc jakiej udzieliła. Przede wszystkim jednak z całego serca dziękuję wam, drodzy bracia i siostry, za gorące przyjęcie do rodziny parafialnej, dobre słowo, naukę i wszystko czym nas wsparliście - mówił ze wzruszeniem.
 
Wyrazem podziękowania za długoletnią służbę Cerkwi na stanowisku starosty cerkiewnego i działalność na rzecz parafii prawosławnej Narodzenia NMP w Krynkach panu Janowi Augustyńczukowi, nie tylko ze strony obecnego proboszcza, ale także abp Jakuba, był list pochwalny, odczytany i wręczony przez hierarchę, przy ponownym już dziś chóralnym i gromkim Aksios! 
 
 
Adam Matyszczyk
Script logo