Święto Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy w Nowym Dworze

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy - wspominane jako największe po gronie dwunastu wielkich świąt prawosławia, na Sokólszczyźnie w zasadzie kończy okres świąt parafialnych danego roku kalendarzowego. Jak co roku - 14 października, w pięknej odsłonie podlaskiej jesieni, wierni spotykają się w Nowym Dworze - w cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy, gdzie Matkę Bożą obdarza się wielką czcią, a dzisiejsze święto celebruje bardzo uroczyście.

Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Bazyli Litwiniuk z parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach. Towarzyszyli mu: ks. mitrat Aleksander Klimuk z Ostrowia Północnego, ks. prot. Wiktor Tetiurka z Dąbrowy Białostockiej, ks. prot. Mirosław Łuciuk z Kruszynian, ks. prot. Jan Kojło z parafii w Kożanach, ks. prot. Marek Kozłowski z Augustowa, ks. prot. Justyn Jaroszuk z Krynek, ks. prot. Radosław Kondraciuk z parafii w Królowym Moście, ks. Piotr Hanczaruk z Jaczna oraz miejscowy proboszcz ks. Dawid Sulima.

W okolicznościowym kazaniu o. Justyn opowiedział licznie zgromadzonym w świątyni wiernym o celebrowanym dziś święcie, w kontekście jego osnowy historycznej. Wspominając następnie Najświętszą Bogurodzicę, uwydatnił Jej cechy osobowości - miłość, pokorę i niezachwianą wiarę w Boga, które pozostają ponadczasowe jako te, na których powinni się wzorować chrześcijanie, bez względu na mijające od tych czasów dwa tysiąclecia. 

Wśród słuchających duchowego pouczenia byli m.in.: proboszczowie parafii rzymskokatolickich w Nowym Dworze ks. kanonik Jan Trochim i Siderce ks. kanonik Wojciech Ejsmont, wójt gminy Nowy Dwór Andrzej Humienny, przewodniczący Rady Gminy Nowy Dwór Stanisław Sobolewski, zastępca komendanta Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze por. SG Paweł Piekarski, kpt. SG Zbigniew Zubrzycki oraz komendant miejscowej OSP Jan Tarasewicz. 

Zanim zgromadzeni procesyjnie okrążyli nowodworską świątynię, duchowni dokonali poświęcenia nowej ikony, którą ostatnimi czasy do swojej cerkwi ofiarowali wierni. Piękna słoneczna pogoda sprzyjała modlitwie, zarówno w cerkwi - rozświetlając jej wnętrze, jak też na okalającym świątynię placu, a procesja alejką wśród wiekowych drzew i różnokolorowych liści, uwydatniała specyficzny jesienny charakter dzisiejszego święta. Po odczytaniu czterech fragmentów Ewangelii i wygłoszeniu życzeń długich i dobrych lat oraz błogosławieństwa hierarchom, władzom państwowym i samorządowym, wojsku oraz wszystkim obecnym na uroczystości, głos zabrał o. Bazyli. Mówił m.in. o wielkiej mocy jaka płynie z Boskiej Liturgii - nabożeństwa nad nabożeństwami, zachęcając do jak najczęstszego uczestnictwa w modlitwie.

- Wychodząc ze świątyni idźmy do domu napełnieni łaską Bożą. Każda Boska Liturgia jest wyjątkowym nabożeństwem, gdzie dokonuje się ogromne dzieło. Tysiące aniołów usługuje w świątyni podczas Eucharystii, gdyż dokonuje się wówczas epikleza - przeistoczenie. Dziś podczas spotkania tak wielu kapłanów, w czasie kanonu Eucharystycznego, wszyscy się zwracali do Pana mówiąc aby zesłał Ducha Świętego na tu obecnych i na święte dary. Tak też się dzieje - Duch Święty schodzi i nas umacnia. Według nauki Ojców kościoła, gdy po Liturgii wracamy do domów, oświęcamy swoich bliskich i wszystkie miejsca, w których się znajdujemy. A jeśli z danego domu wracają dwie, trzy osoby - jakże to wielka radość wówczas panuje. Pamiętajmy, by jak najczęściej być uczestnikiem podczas Boskiej Liturgii - mówił.

W dalszych słowach duchowny wyraził wdzięczność proboszczowi nowodworskiej wspólnoty wiernych, w imieniu wszystkich kapłanów, za zaproszenie na dzisiejsze święto. Podziękował też władzom samorządowym, przedstawicielom służb mundurowych, a w szczególności księżom Kościoła rzymskokatolickiego, określając ich obecność jako przejaw symbiozy, wzajemnego zrozumienia i szacunku. 

Na zakończenie do zebranych zwrócił się także proboszcz, dziękując za obecność i wspólną modlitwę.   

 

 

Adam Matyszczyk 

 

Script logo